Zondigen tot de dood

Ds. J.A. van den Berg / geen reacties

05-06-2015, 14:46

Vraag

Pasgeleden besprak ik het thema "lastering tegen de Heilige Geest". Dit thema besprak ik vanuit Mattheüs 12:31-32, waar Jezus zegt dat deze zonde de mensen niet vergeven zal worden. Ook verwees ik naar Hebreeën 6:4-6, Hebreeën 10:26-29 en 1 Johannes 5:16, ook deze teksten behandelen de onvergeeflijke zonde. In 1 Johannes 5:16 staat onder andere dat men niet moet bidden voor de zonde tot de dood. Als ik de tekst lees, dan gaat het hier over de zonde als zodanig en niet over de zondaar die de zonde tot de dood begaan heeft en vanuit dat oogpunt mogen en moeten we mijns inziens voor iedereen bidden. Maar kun je vanuit 1 Johannes 5:16 volgens u opmaken dat je voor bepaalde mensen niet mag/moet bidden, of mag/moet je toch wel voor iedereen bidden?

Antwoord

Beste vriend of vriendin, je vraag gaat over een diep en aangrijpend onderwerp. Het helpt ons om te kijken naar het verband van de tekst. Johannes waarschuwt in deze brief ernstig tegen dwaalleraars. In hoofdstuk 4 vers 1 zegt hij dat vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Het zondigen tot de dood is in dit verband dan ook toe te passen op hen die bewust en aanhoudend de leer vervalsen.

Je stelt de vraag of het bidden gaat over de zonde in plaats van over de zondaar. De tekst spreekt over een broeder die zondigt. Indien het niet een zonde tot de dood is, dan moeten we tot God bidden. Hij zal hem het leven geven. Het gaat dus om de persoon die zondigt en niet om de zonde.

Er kan dus iemand zijn die zondigt tot de dood. Voor hem zegt Johannes niet dat we moeten bidden. Maar hoe weten we nu of iemand zondigt tot de dood? Hierbij moeten we inderdaad denken aan de zonde tegen de Heilige Geest. Iemand die de waarheid kent, overtuigd is van de waarheid en daar bewust tegen in gaat door de leugen te leren, zondigt tegen de Heilige Geest.

We moeten dus niet denken aan iemand die een zondige daad doet. Ook gaat het niet om iemand die door onwetendheid verkeerde dingen leert. Het gaat om iemand die weet wat de waarheid is. Iemand die overtuiging kent van de kracht van de waarheid. Hij wil zich echter niet onderwerpen aan de waarheid. Daarom verspreidt hij bewust en aanhoudend de leugen om de waarheid te ontkrachten. Zo verhardt hij zich tegen de werking van de Heilige Geest. Dat is een weg die eindigt in de dood. Het is immers de Heilige Geest Die het hart beweegt tot berouw en geloof.

Mogelijk vraag je of de Heilige Geest is tegen te houden. In de Dordtse Leerregels gaat het over de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Daarmee bedoelen we dat de Heilige Geest de weerstand overwint in ons hart die wij van nature allemaal hebben. We worden dus niet zalig omdat wij zo gewillig zijn. Ook moeten we niet wanhopen wanneer we onze onwil merken. De Heilige Geest is machtig die te overwinnen.

Vraag je waarom dat bij de één wel gebeurt en bij de ander niet? Waarom verhardt de één zich zo dat hij zelfs gaat zondigen tegen de Heilige Geest, terwijl een ander verbroken wordt? Op die vraag hebben we geen antwoord. God is vrij om te doen wat Hem behaagt en wat Hij in Zijn eeuwige raad heeft besloten. Toch is deze zonde volledig de verantwoordelijkheid van de persoon die het doet. Dat een ander verbroken wordt en tot geloof komt is volledig genade.  Het is Gods werk. Laten wij buigen aan de voeten van Christus. Hij zal ons niet uitwerpen, maar Hij zal ons zalig maken.

Ontvang mijn hartelijke groet,
Ds. J. A. van den Berg, Grand Rapids (USA)

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Bekijk ook:

Tags in dit artikel:

biddenzonde tegen Heilige Geest
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een getrouwde vrouw en moeder en heb een kleine part-time baan. In mijn werk kom ik soms met heftige zaken in aan...
6 reacties
04-06-2011
Ik heb een vraag over Markus 6:1-6. Er staat namelijk dat Jezus in zijn vaderland niet veel krachten kon doen, vanwege h...
geen reacties
04-06-2007
Aan het bestuur van de HSV. In de brochure "De Statenvertaling herzien" heb ik een klein foutje ontdekt. Op pagina 38 wo...
geen reacties
04-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering