(...) Is het dan niet beter om toch uit elkaar te gaan en dan te zeggen dat ze n...

Ds. C. van de Worp / geen reacties

24-01-2005, 00:00

Vraag

Tussen mijn ouders zit het zeker niet goed! Ze doen voor ons net of er niets aan de hand is, maar wij zijn niet blind! Zoals ik nu alles bekijk denk ik dat het beter zou zijn als ze uit elkaar gaan. Ik weet dat dat volgens de Bijbel niet mag. Nu zetten ze wel een familietraditie door. Daarbij maken ze het voor ons ook moeilijk. Wij hebben nog nooit echte liefde gezien, laat staan dat we weten hoe we echte liefde aan een ander moeten geven. De een na de ander heeft hierdoor problemen. Is het dan niet beter om toch uit elkaar te gaan en dan te zeggen dat ze niet meer kunnen hertrouwen?

Antwoord

Uit je situatiebeschrijving maak ik op dat het in de relatie tussen je ouders onderling niet goed zit. Dat is heel verdrietig. Ik begrijp ook dat dit al langer aan de gang is en dat ze voor jullie en de buitenwacht nog wel de schijn ophouden, maar dat de praktijk uiterst moeizaam is. Het voorbeeld dat ze hiermee aan jullie geven wat betreft liefde in het huwelijk, liefde naar elkaar toe is zeker nier om na te volgen.

Ik kan het op zich wel begrijpen dat je geneigd bent om te zeggen: laat deze relatie maar niet langer zo blijven, dat geeft alleen maar problemen. Toch zou ik op voorhand nog wel graag een poging willen ondernemen om dit ‘huwelijk’ te redden. Maar dan alleen met Gods hulp en in Zijn kracht. Daarvoor is zeker professionele hulp nodig. Ik weet niet of die er al is of geweest is. Maar wellicht dat door gesprekken of een therapie er nog wel verbetering mogelijk is, maar dat kan ik niet zo maar ‘van afstand’ zeggen. Het kan echter zijn dat het al een langslepend proces is, waar geen verbetering merkbaar is. Dan nog mogen we een huwelijk niet direct ontbinden. Wellicht dat een ‘tijdelijk uit een gaan’ nog een mogelijkheid is. Alleen wanneer een man en vrouw elkaar naar het leven staan en iemand met gevaar voor eigen leven bij de ander blijft zeg ik: hier moet een andere oplossing komen. Maar daar is ook geen sprake meer van een huwelijk in zo’n haat en nijd situatie.

Op voorhand neig ik dus nog niet naar uit een gaan. Aan een huwelijk heb je je leven lang werk. Zouden je ouders dat nog willen, hebben ze nog wel contact? Het huwelijk zolang het bestaat is het waard om in geïnvesteerd te worden totdat het een onhoudbare situatie wordt, zoals ik hierboven aan gaf.

Blijf hoe dan ook wel voor je ouders bidden en zoek ook in die weg zelf naar de leerschool van de Heilige Geest om daar ware liefde te leren met behulp van de middelen die God geeft in de gemeente, in literatuur. Wil je er nog verder over doorvragen dat mag altijd. Veel sterkte en wijsheid.

Ds. C. van de Worp, Ede

Ds. C. van de Worp

Ds. C. van de Worp

 • Geboortedatum:
  25-02-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik weet echt even niet meer wat ik moet doen. Ik (meisje van 18) praat heel veel met een klasgenoot/beste vriend over al...
geen reacties
24-01-2017
In een grote stad kwam ik een groepje tegen die aan het evangeliseren was, compleet met zingen, klappen en een drumstel ...
geen reacties
24-01-2007
Tijdens huisbezoek bij ons zei een ouderling dat de dominee alleen preekt voor Gods volk. Dus als ik dan naar de kerk ga...
geen reacties
24-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering