Buitenechtelijke contacten via internet

Ds. H. Peet / 2 reacties

02-05-2015, 13:42

Vraag

Het thema overspel is hier al uitvoerig behandeld. Maar toch heb ik een aanvullende vraag. Ik heb een goed huwelijk, maar toch door eenzaamheid en jeugdtrauma's probeer ik emotionele steun te krijgen via internet en vooral met vrouwen. Je deelt dan intieme dingen die je eigenlijk niet behoort te delen. En daar doe ik mijn vrouw natuurlijk erg pijn mee. Overigens heb ik het haar nog nooit verteld, omdat ze zelf al zoveel heeft meegemaakt. Mijn vraag is: hoe kan ik de verleidingen van het internet weerstaan, zodat ik niet meer in contact kom met andere vrouwen? Ik heb wel eens twee vrouwen ontmoet en er mee gezoend maar direct ook aangeven dat het niet kan. Deze zonden blijven mij in mijn geheugen staan. Hoe kan ik van deze internetverslaving afkomen en hoe kan God mij ooit vergeven, aangezien ik foto's van mijzelf heb gedeeld. Dat is toch zonde tegen de Heilige Geest? Kan het ooit nog goed komen met mijn vrouw en tussen mij en God?

Antwoord

Beste vraagsteller, 
 
Wat je contacten via internet betreft: daarover kan ik kort zijn. Je zult daar onmiddellijk mee moeten stoppen. Denk aan de woorden van de Heere Jezus, als hij met opzettelijke overdrijving zegt dat we onze hand/voet moeten afhouwen als die ons tot zonde verleidt (Matth. 18:8). Bovendien zou ik je willen aanraden dusdanige maatregelen te nemen dat het op zijn minst heel lastig wordt om internet op te gaan buiten ieders waarneming om. Plaats de pc bijvoorbeeld in de huiskamer en internet alleen in het bijzijn van anderen. Ook lijkt me een goed filter aan te raden. Kortom, neem dusdanige maatregelen dat je de verleiding zo minimaal mogelijk maakt. Op deze manier kun je jezelf in bescherming nemen en dat lijkt me in jouw geval geen overbodige luxe. 
 
Verder is het heel belangrijk dat je de dingen in het licht brengt. Wanneer je ze in de duisternis houdt, d.w.z. als je het verborgen blijft houden, geef je het de kans om het door te laten etteren (Joh. 3:19-21). Je zult deze dingen dus aan je vrouw moeten belijden -hoe pijnlijk het ook voor haar is- en haar om vergeving moeten vragen. Alleen dan is er echt een nieuwe start mogelijk. De waarheid alleen is bij machte om ons vrij te maken (Joh. 8:32). Daarnaast is het niet minder noodzakelijk dat je deze dingen aan de Heere belijdt, om vergeving vraagt en smeekt om de kracht van de Heilige Geest om tegen deze zonden te strijden. 
 
Bovendien dringt zich de vraag op: hoe komt het dat je contact zoekt met andere vrouwen en daarmee je eigen vrouw veel pijn doet? Wat mis je bij je eigen vrouw zodat je de neiging hebt het elders te zoeken. De duivel wil je altijd doen geloven dat het gras bij de buurvrouw groener is, maar je zult echt van een koude kermis thuiskomen. Blader maar eens in het Bijbelboek Spreuken en je zult ontdekken hoe heilloos het is om een dergelijke weg op te gaan. Je zult jezelf kritisch moeten afvragen hoe legitiem je verlangens zijn. In plaats van gesprek te zoeken met een vreemde (!) vrouw zul je dat juist moeten zoeken met je eigen vrouw.

Je geeft aan dat je vrouw ook een hypotheek meedraagt uit het verleden. Daardoor kan uiteraard ook een bepaalde blokkade ontstaan. Jullie zullen in ieder geval ook met je eigen huwelijk aan de slag moeten, wellicht is het nodig daarvoor deskundige begeleiding in te schakelen. Wanneer de problematiek door openheid echt op tafel ligt, zou je misschien de situatie eerst eens met een ambtsdrager kunnen spreken die wellicht van advies kan dienen wat in jullie geval het beste is. Dat kan uiteraard niet door een dergelijke vorm van beantwoording. 
 
Je vraagt tenslotte hoe je vergeving kunt ontvangen. Die vergeving mag ontvangen worden in de weg van schuldbelijdenis pleitend op het offer van de Heere Jezus Christus. Op grond van het werk van de Heere Jezus Christus kunnen ook de zonden die jij gedaan hebt en in je mail aan de orde stelt vergeven worden. Het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt immers van alle zonden! Wie zijn zonde belijdt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen (Spr. 28:13), terwijl degene die ze bedekt -volgens hetzelfde woord- niet voorspoedig zal zijn.
 
De zonde waarover het in je vraag gaat, heeft niets te maken met de zonde tegen de Heilige Geest. Hiervan is alleen sprake bij een extreme vorm van verharding waarbij je willens en wetens én terwijl je beter kunt weten wat Jezus doet voor duivelswerk uitmaakt (Matt. 12:22vv; Marc. 3:20 vv) zoals de Farizeeën dat deden. 
 
Bij alle dingen die strijd kunnen geven en bij alle vragen die je kunt hebben, mag je van één ding overtuigd zijn: de Heere wacht om je genadig te zijn. Bij Hem is de genade van de vergeving én de genade om tegen de zonde te gaan strijden zoals geschiedenissen zoals in Joh. 4 en 8 zo prachtig laten zien. Op dezelfde wijze is er ook voor jou samen met je vrouw een nieuw begin. In die genade is ook alles te vinden wat nodig is tot heling in je huwelijk voor jou en je vrouw! Met een hartelijke groet. 
 
Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief
2 reacties
AHHK76
02-05-2015 / 14:28
Beste vriend,

Ik begrijp dat je het moeilijk hebt, maar dat mag geen reden zijn om door te gaan op een verkeerde weg... Je maakt dingen kapot in het leven van jezelf en anderen! Daarom hoop ik dat je radicaal met deze zonde breekt. Belijd het aan God en aan je vrouw. Ga samen in therapie om dit te verwerken en goed met elkaar en anderen om te leren gaan! Liefst bij iemand die gespecialiseerd is hierin (www.relatie-herstel.nl)
Dit is niet de makkelijkste weg, maar wel de beste weg!

Verlaat de onverstandige dingen en leef, en begeef u op de weg van inzicht!
Spreuken 9: 6
Gods zegen toegewenst!
drj
03-05-2015 / 17:18
Ik hoor hier veel excuses voor slecht gedrag:
- ik had een slechte jeugd
- ik was eenzaam ondanks mijn slechte huweljk
- ik probeerde emotionele steun te krijgen
- ik houdt het geheim, om mijn vrouw te beschermen
- ik heb wel gezoend, maar ik heb meteen gezegd dat het niet kan
- het waren maar 2 vrouwen

Hoe je de verleidingen van het internet kunt weerstaan? Heel simpel. De computer in de huiskamer zetten is een goed idee, maar bij lange na niet genoeg. De dominee heeft gelijk: niet internetten als je alleen bent. Omdat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan en omdat de verleiding groot kan zijn moet je maatregelen nemen. Je vrouw kan het wachtwoord van de computer hebben en je gaat alleen op het internet als je vrouw er naast zit. En weg met de smartphone.

Het kan alleen goed komen tussen je vrouw en jou als je heel eerlijk naar jezelf en naar haar toe bent: ik heb gezondigd en ik zal alles doen om het goed te maken door een beter huwelijk met jouw te krijgen dan we ooit hadden.

Verder moet je niet alleen op het internet weg blijven van andere vrouwen. Je moet ook in het echte leven andere vrouwen op afstand houden. Dat betekent voor jou dat je geen persoonlijke informatie met andere vrouwen deelt. En ook niet een op een met ze afspreekt en ook geen complimenten maakt enz.

(deel van de bijdrage aangepast door de moderator)

Terug in de tijd

Een aantal jaren geleden is mijn lieve man overleden. Later ben ik hertrouwd. Mijn kinderen woonden nog thuis. Die zijn ...
2 reacties
02-05-2011
Kunt u eens wat meer vertellen over de Puriteinen? Welke Puriteinen kun je als belijdend lid van de Ger. Gem. zonder mee...
geen reacties
02-05-2003
In meditaties wordt wel eens de verschrikking van de hel als aansporing om je te bekeren gebruikt. Volgens mij is het ni...
geen reacties
02-05-2003
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering