Relatie met een ongelovige jongeman

M.M. van Winkelen / 3 reacties

20-04-2015, 10:59

Vraag

Ik heb net twee weken een relatie met een ongelovige jongeman. We zijn allebei eind 20. Maar ik ben nu al bezig met de vraag of hij toch wel mee wil naar de kerk enzo. En ik vraag me af of 't nu al de tijd is om hem kennis te laten maken met het geloof. Hij staat er absoluut niet vijandig tegenover en laat mij ook helemaal in m'n waarde. Dit is de reden dat ik verder aan onze relatie wil werken. Maar nu vraag ik me af, over welke dingen wat betreft het geloof moeten we het al hebben? Wat is realistisch? Groet, jonge vrouw van 27 uit de Ger.Gem.

Antwoord

In reactie op je vraag hoe je richting je onkerkelijke vriend op een juiste wijze het geloof ter sprake kunt brengen, wil ik je het volgende meegeven. Wat mij betreft doe je er verstandig aan het gesprek over deze dingen niet uit te stellen, maar ze aan de orde te stellen en hierover van gedachten te wisselen. Uitstel maakt het gesprek hierover alleen maar moeilijker en als verkeringstijd een tijd is van wederzijds kennismaken, dan moeten deze zaken zeker vroegtijdig aan de orde komen. Het gaat -als het goed is- hier niet om bijzaken in je leven, maar om iets dat bepalend is voor de koers die je levenschip vaart. Dat moet je vriend weten en jij moet ook weten hoe je vriend over deze dingen denkt.

Je doet er goed aan om te zoeken naar een ‘natuurlijke’ aanleiding voor het gesprek over het geloof. Dat is beter dan het onderwerp min of meer geforceerd aan de orde te stellen. Het is goed om hierbij rekening te houden met de belevingswereld van je vriend, mogelijk weet hij nauwelijks iets over God en de Bijbel. Je kunt zoeken naar een aanleiding in het dagelijkse leven, bijvoorbeeld de schoonheid van de natuur of de christelijke feestdagen in deze tijd van het jaar. In de Bijbel tref je veel voorbeelden aan van hoe een gesprek over geestelijke zaken kan beginnen bij het dagelijkse leven. Paulus begint bij de Grieken in Athene het gesprek over de levende God met de dingen die hij in hun stad gezien heeft (Hand. 17), en ook de Heere Jezus zelf maakt met grote regelmaat van alledaagse dingen een aanleiding voor een gesprek over de dingen van Gods Koninkrijk (Joh. 4 en 6).

Verder denk ik dat het belangrijk is dat je richting je vriend goed laat zien welke plaats de dienst van God in je eigen leven en het leven van je ouders en kennissenkring heeft. Openheid is hierbij belangrijk, bijvoorbeeld over dingen je die op basis van Gods Woord wel of niet doet. Ook zal je veel dingen moeten uitleggen. Bijbellezen en gebed bij een maaltijd kan een goede aanleiding zijn om het gesprek op deze dingen te brengen. Het is hierbij goed om vragenderwijs te verkennen hoeveel je vriend van de Bijbel weet, bijvoorbeeld door te polsen hoeveel hij weet van Bijbelverhalen, Bijbelse personen, hoofdpunten van de Bijbelse leer en dergelijke.

Als het gaat om welke onderwerpen je hier aan de orde moet stellen, moet je mijns inziens beginnen met de kernzaken van het christelijk geloof. Vraag hem of hij gelooft in het bestaan van een God en wat dit dan vervolgens voor hem betekent. Vertel wat de Bijbel ons leert over God, hoe groot, goed, heilig en rechtvaardig Hij is. Leg uit wat het schrijnende verhaal is wat de Bijbel over ons vertelt, namelijk dat wij mensen zijn die bijzonder goed geschapen waren, maar daarna ontzaglijk diep gevallen zijn en dat dit de bron is van alle ellende en moeite op aarde. Vertel de boodschap van Gods Woord dat wij zonder geloof en bekering in een staat van oorlog met God verkeren en dat dit zeer beslist anders moet worden, wil God ons niet voor eeuwig uit Zijn gemeenschap bannen. Wijs ook op de weg die God hiervoor heeft gebaand en die bijvoorbeeld in de apostolische geloofsbelijdenis zo helder wordt verwoord en hoe je als mens persoonlijk in Gods heil kan delen, namelijk door wedergeboorte, bekering en geloof in de door God gezonden Verlosser. Gespreksstof genoeg zou ik zeggen.

Wellicht is hiermee je vraag beantwoord, maar ik neem de vrijheid er nog iets aan toe te voegen. Je hebt je op een weg begeven die kan resulteren in een levenslange band aan een jongen waarvan je weet dat hij op dit moment een andere levensovertuiging heeft dan je zelf hebt. Ik wil je wijzen op wat Gods Woord hierover zegt. De Bijbel wijst een huwelijk met iemand die een andere levensovertuiging heeft uitdrukkelijk af. Het geloof in God is geen bijzaak die er niet zoveel toe doet, maar het is koersbepalend voor je leven. Als je het niet gezamenlijk over deze zeer wezenlijke dingen van het leven eens bent, is er geen basis voor een huwelijk. Dat is er alleen als je samen wilt buigen voor de levende God, samen je leven in afhankelijkheid van Hem wilt inrichten en naar Zijn Woord wilt luisteren. 

“Trek niet een ander juk aan met een ongelovige”, zo schrijft de apostel Paulus ons (2 Kor. 6). Die boodschap is ondubbelzinnig en glashelder zou ik zeggen. Als je in je relatie op dit punt geen gezamenlijk uitgangspunt hebt, heb je God tegen je en kun je voor je huwelijk niet rekenen op Gods zegen. Dat is een scherpe boodschap, het is echter God die dit in de Bijbel tegen jou en mij zegt. Ik onderstreep dat je van deze woorden niets af mag doen, hoe moeilijk dat ook is. Breng het biddend voor Gods aangezicht, zou ik zeggen. Wijsheid toegewenst in deze zaken. 

M. M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

relatie met niet-gelovige
3 reacties
kirsten91
21-04-2015 / 10:44
Ik ben het eens met wat dhr van Winkelen zegt maar wat dhr van Winkelen hier zegt: '' Als je in je relatie op dit punt geen gezamenlijk uitgangspunt hebt, heb je God tegen je en kun je voor je huwelijk niet rekenen op Gods zegen.''

kan ik het niet helemaal mee eens zijn, ja in heel veel gevallen zie je dat als een gelovige met een ''niet gelovige'' een relatie heeft/trouwt dit tot spanningen leidt maar gelukkig zijn er ook stellen waarbij God de ''niet gelovige'' tot geloof in Hem brengt.

Graag wil ik de vragensteller wijzen op iets heel belangrijks, staat je vriend afwijzend tegenover het geloof of wil hij er juist meer van weten en steunt hij jou. Als het t eerste is zal dat heel veel spanningen op leveren. Als het tweede het geval is kan het jou ook veel verdieping geven door vragen die je vriend stelt.

Mijn man was/is gelovig, op het moment dat wij trouwde was ik dat niet toch heeft God ons heel erg gezegend zelfs zo gezegend dat ik een jaar geleden gedoopt mocht worden en belijdenis mocht doen.

Gelukkig is het bij ons zo gegaan maar helaas gebeurd dat ook heel vaak niet. Mijn advies: forceer niets, bespreek het wel, laat daarbij ook heel duidelijk merken hoe belangrijk God voor je is en welke plaats hij in je leven inneemt en liever vandaag dan morgen. Als je vriend er meer van wil weten weet ik nog wel een aantal boekjes die jullie kunnen helpen.

Ik wens jou en je vriend veel wijsheid en God's zegen toe.
Mona
21-04-2015 / 16:52
Vraagsteller, je zegt:
"Hij staat er absoluut niet vijandig tegenover en laat mij ook helemaal in m'n waarde".

Dat is echt heel mooi voor dit moment, maar vergeet niet dat dat niet altijd zo hoeft te blijven, 't kan ook zo maar anders worden.
Want als jouw geloof keuzes vraagt waar hij zelf het nut niet van inziet, dan gaat er na verloop van tijd toch irritatie komen.
Keuzes die jij vanuit je geloof maakt, zijn voor iemand die dat niet deelt, heel moeilijk te begrijpen.
En als je nog wat stappen verder kijkt (ik weet het jullie zijn net samen dus het zijn wel grote stappen he, maar toch...), en jullie zouden trouwen en kinderen mogen krijgen, bedenk dan dat je wellicht alleen voor de geloofsopvoeding zult staan. Dan wordt het dubbel zo moeilijk.
Het is waar dat God een gelovige kan gebruiken om een niet gelovige man/vrouw tot Hem te brengen, maar de relatie tussen man en vrouw is in de eerste plaats niet bedoelt als evangelisatie middel. Laat je er niet toe verleiden om dat te denken.

Leg deze vragen ook maar aan de Heere voor. En wees ook eerlijk naar jezelf toe, en ook naar je vriend toe.
adriano313
21-04-2015 / 16:58
Beste vragensteller,

Misschien vind je de jongen ontzettend leuk, lief of wat dan ook
God vraagt aan een ieder "geef Mij je hart want daaruit zijn de oorsprongen van het leven"
Een halfgebakken start als je een race moet gaan lopen of een start met een handicap kun je missen als kiespijn....

Het is niet om vervelend te zijn maar God heeft een plan met een ieders leven en je bent ergens in deze tijd voor bestemd!
Wat mij opvalt is dat heel veel mensen uit koers raken of gehinderd worden om in hun bestemming te wandelen. Alsof ze moedwillig gehinderd of geblokkeerd worden. Juist door een verkeerde partner

Uit ervaring kan ik zeggen dat het ontzettend vervelend is als je een ongelijk span vormt. 2 weken verliefdheid is nog niets en iemand die niet gelovig is wil vaak ook meer dan zoenen omdat hij/ zij andere waarden hanteren dan God's wil.

Hoe moeilijk, maar vertel hem het evangelie. De bijbel leert "Bekeert u en laat u dopen" . Het zou een start kunnen zijn....

Maar God weet welke man bij jou (plan) past....
David was een dappere strijder, toch vroeg hij God moet ik optrekken?
De ene keer zei God trek op en de andere keer zei God wacht
Snap je verleiding, een dappere aanvoerder weet toch wel wanneer hij moet ingrijpen....Nee alleen God kan vertellen wat verstandig is voor een ieders leven
en wat verstandig is voor jou is weer wat anders dan voor mij, toch?

Zegen en bespreek je leven met Jezus
Alleen Hij geeft richting en houvast!

Terug in de tijd

Ik heb een vervolgvraag op de vraag over cola drinken bij overgeven/misselijkheid. Geldt dit ook bij braken door bijvoor...
geen reacties
20-04-2010
Al heel lang twijfel ik of ik een bezoek moet gaan brengen aan een gynaecoloog. Ik ben een vrouw van 36 jaar met al jare...
geen reacties
20-04-2011
Was Thomas ongeloviger dan de andere discipelen? Zij allen geloofden de vrouwen niet en herkenden Jezus toch ook pas t...
geen reacties
20-04-2021
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering