Graag naar metal luisteren

G. Slurink / 3 reacties

02-04-2015, 13:00

Vraag

Ik ben een protestants meisje en ik probeer zo serieus mogelijk te geloven. Ik vind het geloof één van de belangrijkste dingen in mijn leven. Maar toch loop ik al een tijd lang rond met een vraag. In mijn vrije tijd vind ik het altijd geweldig om naar muziek te luisteren. Ik luister graag naar metal, van folk metal tot death metal met alles er tussenin. De teksten en betekenissen van deze muziek zijn niet altijd slecht (sowieso geen anti-christelijke betekenissen), maar soms komen er wel wat duistere onderwerpen in voor zoals dood, pijn, verdriet, enz. Maar ik luister niet alleen naar metal om die ‘duistere’ betekenissen, maar omdat ik de muziek gewoon geweldig vind. Is het erg dat ik naar deze muziek luister? Is dat slecht voor mijn geloof, of is het gewoon acceptabel?

Antwoord

Dank voor je mooie vraag. Het eerste wat me opvalt is dat je zegt dat je probeert zo serieus mogelijk te geloven en dat geloof één van de belangrijkste dingen in je leven is. Hierbij komt bij mij de vraag op wat je precies in gedachten hebt met “zo serieus mogelijk te geloven” en waarom dat zo belangrijk voor je is. Je zegt er niets over dus ik wil niets veronderstellen, maar ik wil proberen dit op een bijbelse manier in te vullen. Daarin ligt namelijk denk ik ook gelijk een groot deel van het antwoord op je vraag.

Voor de zondeval had de mens omgang met God. Toen de mens ervoor koos ongehoorzaam te zijn werd dit verstoord. De hof van Eden ging dicht. Er kwam een scheiding tussen God en de mens. De wereld en de mensen kwamen onder de heerschappij van de zonde en de duisternis. Het gevolg daarvan is alle pijn en verdriet in de wereld en de dood. God echter wil de gemeenschap tussen de mens en Hem herstellen, met ieder individueel mens, met jou en mij. In Openb 21:3 klinkt het: “God zal bij de mensen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn." Maar God is heilig en perfect en wij niet. God kan geen omgang meer met ons hebben zoals we zijn. God opende daarom de weg tot verzoening, om ons te redden uit de macht van de duisternis, van de zonde en de dood. God zond daarvoor Zijn Zoon, de Heere Jezus, opdat wij het leven zouden krijgen door Hem. Hij heeft ons gekocht en gereinigd met Zijn bloed. Hij nam onze schuld op zich en geeft ons Zijn gerechtigheid. Daardoor kan er weer gemeenschap zijn en is de scheiding opgeheven. Door het geloof worden we als het ware één met de Heere Jezus. Met Jezus sterven wij (onze oude zondige natuur die verdwijnen zal) en met Jezus staan we op uit de dood (onze nieuwe natuur die eeuwig blijven zal) en met Jezus zullen we de zaligheid en het eeuwige leven beërven.

Wat is nu het geloof waar de Bijbel het over heeft? Dat geloof begint met het voor waar en betrouwbaar houden wat God heeft gezegd. En het is daarmee bovenal een vertrouwen op de Heere Jezus, die ons redt. Dit geloof is niet iets dat we zelf aandragen, het is een met lege handen komen en onze hoop en verwachting volkomen op Jezus richten. Het is niet ons geloof dat ons redt, maar het is Jezus die ons redt. Ik hoop dan ook dat je van harte leert zeggen, niet dat geloof één van de belangrijkste dingen in je leven is, maar dat de Heere Jezus het belangrijkste in je leven is geworden. 

Bij dit geloof hoort ook Jezus te willen volgen. Serieus geloven is Jezus volgen. Hem volgen betekent op Hem vertrouwen en van Hem leren. Johannes zegt in 1 Joh 1:3: "Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap is ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus." Johannes schrijft aan christenen, hij verwijst naar het evangelie en zegt dan wat het doel is: gemeenschap met de Vader en de Zoon en met anderen die dit ook hebben. Jezus zegt dat ook zo: "Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen, en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen” (Joh. 14:23-24). Intrek nemen duidt op gemeenschap, door geloof.

Deze gemeenschap omvat ook een éénsgezindheid met God. Je leert dat wat voor God waardevol is ook voor waardevol te houden en dat wat God afwijst ook af te wijzen. In 1 Joh. 1:6 zegt Johannes: "Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde." Met andere woorden, wie zegt dat hij of zij gelooft, maar zich niet laat leiden door wat Jezus heeft gezegd, bedriegt zichzelf. Johannes zegt dan in 1 Joh. 2: 3-6: "En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft". Johannes zegt dus: wie beweert in Jezus te geloven is ook gehoorzaam aan Hem. Maar wie niet gehoorzaam is geeft daarmee te kennen niet echt in Hem te geloven. Het gaat hierbij om een hartgesteldheid om Jezus te volgen in alles, waarbij je telkens meer aan Jezus gelijkvormig wordt. Niet in de eerste plaats door Hem na te doen, maar in de eerste plaats door te leren denken als Hij. In Efeze 4:23 zegt Paulus dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. Als dat gebeurt dan volgen de daden ook.

Dat zal in dit leven nog vaak niet goed lukken. We zullen nog steeds verkeerde dingen doen, verkeerde keuzes maken en ons laten verleiden tot dingen waar we later spijt van hebben. Dat zal blijven tot onze dood, omdat we nog steeds onze oude natuur met ons meedragen, die weliswaar verdwijnen zal maar nu nog actief is. Het zal pas weg zijn op de nieuwe aarde waar geen moeite, geen zonde en geen verdriet meer zal zijn maar we voor altijd bij Hem zullen zijn. Wij zullen Hem gelijk zijn en wij zullen Hem zien zoals Hij is (1 Joh. 3:2). Ik weet niet hoe dat zal zijn, maar het moet geweldig zijn, zonder zonde en alle gevolgen van daarvan. Nu leven we nog met vallen en opstaan. Maar wat wel aanwezig moet zijn is een structureel patroon, een gezindheid, een hartsverlangen, om eensgezind te willen zijn met God de Vader en de Heere Jezus en Hem in alles te volgen. Het geeft de richting aan welke kant we op moeten gaan in ons denken en doen. 

Nu kan je ook gemeenschap hebben met andere dingen. Gemeenschap met de wereld en met de duisternis. De duisternis staat beeld voor alles wat zich aan het licht van God wil onttrekken en dat zich keert tegen wat God heeft gezegd. In Ef. 5:11 zegt Paulus: "Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem." Het woord “wereld” wordt in de Bijbel gebruikt in verschillende betekenissen. Soms gaat het over de aarde die God geschapen heeft met alles wat er op is. Maar vaak gaat het over de zondige wereld. In deze betekenis heeft het twee kanten. Aan de ene kant de verloren zondaren, die God zo lief had dat Hij Zijn eigen Zoon heeft gezonden om hen te redden, een ieder die Hem aanneemt en in Zijn Naam gelooft. Hij wil niet dat iemand verloren gaat maar dat allen tot bekering komen. Aan de andere kant de opstandige, Gods-vijandige wereld die niets van Hem wil weten, die de duisternis en de zonde lief heeft en het licht haat en haar eigen gang wil blijven gaan. Deze laatste betekenis is waar de apostelen het over hebben als ze zeggen de wereld niet lief te hebben. Die wereld heeft geen gemeenschap met God en wie die wereld toch liefheeft heeft geen gemeenschap met God. 

Ik hoop dat je een beetje de hoofdlijn ziet. De eerste vraag is dan: wie is Jezus voor jou en wil je Hem navolgen en leren denken en doen als Hij? Je kan twee kanten op: luisteren naar wat God zegt, of luisteren naar wat de wereld zegt. Dit moet je dan leren toepassen in alle dingen van het leven, inclusief de muziek die je luistert. 

Je noemt teksten die gaan over dood, pijn, verdriet en andere zaken. Op zich zijn dat geen verkeerde onderwerpen om over te zingen. Het is goed daar over na te denken en bij stil te staan. Het hangt er echter wel van af op welke manier en welke antwoorden er daarbij gegeven worden. De vraag is dan: is hoe er gedacht en gesproken wordt in lijn met wat God ons zegt in Zijn woord? Ik weet niet welke metal je precies luistert maar ik ben bang dat het wel eens niet het geval kan zijn. In de metal die ik ken gaat het meestal over horror en occulte zaken of op zijn minst fantasy en mythologie. Vaak is er ook flinke dosis heidense religie doorheen gemengd, soms met thema's die geleend zijn van het christelijk geloof maar die dan helemaal verdraaid worden. Bij waar ik bekend mee ben is er niets waar ik enige overeenkomst zie met wat God heeft gezegd in Zijn Woord. De teksten zijn ook vaak donker, zonder enige hoop. De hele sfeer, zowel in de tekst als in de muziek is vaak een sfeer die voorkomt uit de levensvisie die achter de muziek zit. Die zit bijvoorbeeld ook in de manier waarop wordt gespeeld of gezongen wordt. En dat is meestal een leven los van God. 

De vraag bij geloof is altijd: door wie en wat laat je je door beïnvloeden. Ik weet niet hoeveel je bijvoorbeeld Bijbel leest, maar als we slechts een paar uurtjes per week luisteren naar wat God heeft gezegd, door Bijbel lezen, door een preek te beluisteren e.d. en door daar over na te denken, maar tientallen uren per week luisteren naar allerlei andere dingen die een andere boodschap verkondigen, expliciet of impliciet, dan is het niet moeilijk voor te stellen wat de grootste invloed op ons zal hebben. En dat zal dan ook invloed hebben op ons geloof. Het zal niet gelijk weg zijn, maar het zal het verzwakken of het zal zwak blijven. Het geloof krijgt dan geen kans te groeien met alle gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk oplettend te zijn door wie of wat je je wilt laten beïnvloeden en door wie of wat niet. De vraag voor een christen hierbij is : versterkt het de gemeenschap met God of verzwakt dat het juist?

Ik heb zelf toen ik tot bekering kwam al mijn popmuziek weggedaan omdat het voor mij duidelijk was dat het onderdeel was van de opstandige wereld die niet van de levende God van de Bijbel wil weten. Voor mij was het duidelijk dat het iets is dat tussen God en mij instond. Het was ook voor mij een soort van afgod waar ik troost uit haalde en dat ik bijna aanbad, niet letterlijk, maar wel in de manier waar ik er over sprak en dacht. Ik hield altijd enorm van muziek en nog steeds overigens. Maar het was duidelijk voor mij dat dit gemeenschap met de wereld betekent en niet gemeenschap met God.

Je kan best van mooie muziek genieten en God ervoor danken. Maar let kritisch op wat het met je doet. Kijk en luister nog eens goed naar je muziek en onderzoek welke levensvisie er achter zit en wat het met je doet, wat de richting is die je graag wil opgaan en of dit daarbij helpt of juist tegenwerkt en neem dan je beslissing. Ik hoop dat dit antwoord je helpt. Als je wilt doorvragen schrijf gerust opnieuw.

Ik wil hierbij ook nog verwijzen naar twee eerdere antwoorden die denk ik ook kunnen helpen:

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/18759/middenweg-in-popmuziek

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/19235/paradise-by-the-dashboard-light

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

muziekmuziekinstrumentenpopmuziek
3 reacties
mortlach
03-04-2015 / 15:08
Metal is een zeer technische muziekstijl en als je dat weet te waarderen, zet er een hoop tussen wat de moeite van het luisteren waard is. En de teksten, tja, je kunt moeilijk muziek schrijven over woede en verdriet en daar dan opwekkende teksten onder zetten. Nou ja, het kan wel, dat heet dan 'White Metal', maar dat vind ik over het algemeen nergens naar klinken. En trouwens, vaak versta je toch geen bal van wat ze allemaal zeggen :-)

Maar het is een goed antwoord hoor, luister kritisch en als je merkt dat het invloed heeft die je niet wilt, stop er dan mee. Maar als je die invloed niet merkt, dan is er dus blijkbaar niets aan de hand. Dat is voor jezelf om uit te zoeken,
august2
07-07-2015 / 15:23
Beste vraagsteller. ik heb lange tijd met hetzelfde probleem geworsteld. Ik hoe van metal maar niet van de teksten en de duisternis erachter. God heeft mij geantwoord (dmv mijn zwager). er bestaan genoeg christelijke metalbands en ze zijn nog enorm goed ook! hier een lijstje van mijn favorieten:
Skillet, Theocracy, HB, Stryper, Narnia.
Gouwenaar
08-07-2015 / 10:52
Het lijstje van August is ook nog uit te breiden met Affector, Neal Morse, Sancrety en Empire21.
Vooral Morse is een fenomenaal musicus. Het album Sola Scriptura is geweldig.

Terug in de tijd

Ik voel me niet meer thuis in onze HHK-gemeente. Dingen veranderen en regels verslappen. Bijvoorbeeld steeds meer vrouwe...
8 reacties
02-04-2020
Ik heb een vraag over dvd-gebruik voor kinderen. Mijn man is van huis uit tv gewend, ik van huis uit niet. Samen hebben ...
13 reacties
02-04-2013
Ik heb een vraag over het opvragen van een doopbewijs uit het buitenland. Ik ben in het buitenland gedoopt en ik zou het...
geen reacties
02-04-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering