Musical

Johan Vreugdenhil / geen reacties

16-04-2003, 00:00

Vraag

Kun je als christen zijnde naar een musical?

Antwoord

Als je "musical" intypt op internet kom je heel wat te weten over hoe een musical er uit ziet en wat het allemaal inhoudt. En weer moet ik eerst beginnen met de vraag: Ben je een naamchristen die probeert zo goed mogelijk te leven, nog niet vervuld met de Heilige Geest en dus nog blind en doof? Jesaja 43:8: " Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren."  Of ben je een wedergeboren christen , die gewassen is door het bloed van Jezus Christus , en dagelijks op weg is om het kruis dat Jezus je oplegt te dragen en een lust in je voelt om geheel gehoorzaam te zijn aan alles wat Hij je in Zijn woord laat zien en wat Hij je zegt als je Hem opzoekt in je binnenkamer. En dat je er achter gekomen bent dat je in zoveel dingen die God van je vraagt te kort schiet, dat je daar alleen soms al zo moe van wordt dat je aan andere zaken soms niet toe komt.

En als je nu in Hem bent en Hij in jou, dan ga je allerlei dingen zien met Zijn ogen en dan komen er allerlei zaken die wij heel gewoon vinden in een totaal ander licht te staan. Johannes 8:12: " Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben."

Probeer met die ogen het volgende te lezen. In een musical zitten allerlei zaken die in de bijbel verboden zijn. Zoals daar zijn:

1. Als je de foto's bekijkt zie je dat het er heel vaak zeer prikkelend uit ziet (veel bloot dus). 1 Timotheus 2:9 (9-10) En de vrouwen moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag. Gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid en goedheid, niet door kapsels, dure sieraden of sjieke kleren. Dat geldt natuurlijk ook voor de mannen.

Ja maar zul je zeggen dit is toch maar spel, het is toch niet echt? Vertel me waar je in de bijbel kunt lezen dat God onderscheid maakt tussen spel en werkelijkheid. Juist in zaken als spel, film, sport, enz. worden Gods geboden gruwelijk overtreden.

2. Er komen sterren uit de musical naar voren die vervolgens weer aanbeden worden door vele mensen. Lukas 16:15:  "En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die voor rechtvaardig wilt doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God. "

Natuurlijk zullen er ook musicals zijn die een religieus thema hebben , maar daarin spelen dezelfde zaken een grote rol.

3. De muziek die er gebruikt word is vaak gelardeerd met de hedendaagse hits op radio en tv van deze wereld, want het moet natuurlijk wel herkenbaar en goed in het gehoor liggen enz. Zie de clips op tv en luister naar de teksten (liever niet) en je weet dat dit niet tot Gods eer is.

4. Bijna alles in een musical is gericht op het vlees, de oren, de ogen, het gevoel, de kick  enz. Judas 1:7: "Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze als genen haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achternagelopen zijn, daar liggen als voorbeeld, onder een straf van eeuwig vuur."

Mag je dan niet genieten van mooie muziek en allerlei andere mooie zaken? Als mooie dingen wel heerlijk voelen, maar tegen Gods woord ingaan geeft het nooit de vrede die je beleeft als je mag genieten van zaken die de zegen van de Heere wel weg kunnen dragen. Filippensen 4:8: "Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve".

En dan komt naar voren of je dus een wedergeboren christen bent die wel wil sterven aan alles wat niet van God is, of dat je in veel gevallen je hoofd in de wind gooit en toch doet waar je zin in hebt en probeert een beetje goed te leven. En de dingen die jij leuk vindt goed te praten.

Conclusie: Er gebeuren te veel zaken in een musical die niet overeen stemmen met het woord van God  en dus geen vrede zullen geven. Kijk er niet naar en ga er niet heen. Het leidt je niet naar Jezus, maar naar de overste van deze wereld. 1 Petrus 5:8: "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden."
  
Val voor de Heere Jezus neer en smeek Hem of Hij jou wil leiden in al deze dingen. Hij wil niets liever. Zijn naam is Redder, Zaligmaker, Herder en nog oneindig veel meer. Meer dan alle musicals ter wereld je kunnen bieden.

Hartelijke groeten en Gods onmisbare zegen,
Johan Vreugdenhil

Johan Vreugdenhil

Johan Vreugdenhil

 • Geboortedatum:
  27-10-1952
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Emmeloord
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Specialismen: Media-Muziek en computer

Tags in dit artikel:

muziek
geen reacties

Terug in de tijd

Ik verwonder mij regelmatig over de keuze van de ouderlingen voor de preken die ze lezen. Ik hoor zelden preken lezen va...
geen reacties
16-04-2009
Wat houdt ware liefde in? Hoe kun je het voelen dat je echt van iemand houdt?
geen reacties
16-04-2007
Ik heb ruim twee jaar verkering met m'n vriendin. Dat is een zeer diepe en intense relatie waarin ik niets te kort kom. ...
geen reacties
16-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering