Hulp op hoog-energie-gebied

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

30-03-2015, 10:59

Vraag

Ik vroeg mij een paar dingen af. Ik krijg veel mensen op mijn pad die hulp nodig hebben op hoog-energie-gebied. Nu bezit ik enige voorwerpen uit de kerk die gedoopt zijn en heb ik meerdere malen wat meegemaakt waarbij spreuken als "omnicus" of "enca enca amari" gebruikt moesten worden. Ik sta zelf redelijk sterk in mijn schoenen, maar vroeg me toch af of hier specialisme in te vinden is?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je krijgt veel mensen op je pad die hulp nodig hebben op, zoals je schrijft, hoog-energie-gebied. Nu heb je meerdere malen wat meegemaakt waarbij spreuken als “omnicus” of “enca enca amari” gebruikt moesten worden, en je bezit, schrijf je, ook enige voorwerpen uit de kerk die gedoopt zijn. Maar kennelijk kom je, althans dat maak ik uit je vraag op, daar niet veel verder mee. En nu vraag je je af of hier specialisme in te vinden is.

Als ik het goed begrijp, beste vriend(in), bedoel je met mensen die op hoog-energie-gebied hulp nodig hebben, mensen die hebben leren inzien dat het leven op zichzelf genomen weinig biedt, die misschien zijn vastgelopen of in het leven zijn teleurgesteld, en nu tot het inzicht gekomen zijn dat er meer is dan alleen het leven. En naar dat meerdere zijn ze op zoek. Jij vult in: naar hoog-energie-gebied, ik vul in: naar hogere waarden van het leven, of beter: naar dè hoogste waarden van het leven. Vind je het goed, beste vriend(in), dat ik nu de naam God en de naam Jezus Christus invul? Dan kom je bij een waarde waarmee mensen het beste geholpen zijn, ja, naar mijn diepste overtuiging zelfs het meest wezenlijk geholpen zijn.

En, laat ik daar meteen maar aan toevoegen: ik geloof niet dat daar speciale spreuken voor nodig zijn. Moeten er spreuken gebruikt worden om antwoord te vinden op onze levensvragen, om de hogere waarden van het leven te vinden, om rust (wat mij betreft schrijven we dat met een hoofdletter: Rust) te vinden? Nee toch? En ik geloof ook niet dat daar gedoopte voorwerpen uit de kerk voor nodig zijn. Trouwens, ik lees in het Evangelie, en daar gaat de kerk toch van uit?, dat alleen mensen gedoopt worden en geen voorwerpen. En dat dopen van mensen betekent: je oude mens (het leven dat je zelf meende te kunnen leven) afleggen en een nieuw leven, zoals God het bedoelt en zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd, inslaan. En dat nieuwe leven werkt de Heilige Geest.
   
Ik weet niet, beste vriend(in) in hoeverre het Evangelie je bekend is, maar ik denk dat je het dààrin moet zoeken. Je zult vast wel weten wat het woord Evangelie betekent: goede boodschap. Nu, de goede boodschap van het Evangelie is dat Jezus in de wereld kwam en zelfs de weg ging tot het einde, tot het kruis toe. Voor mensen die zo dikwijls op de verkeerde weg zijn en zichzelf niet kunnen redden. Om daarna, wat we juist in deze weken op weg naar Pasen gedenken, op te staan. De goede boodschap van het Evangelie is samen te vatten in één zin, die de kern van het Evangelie vormt en die Jezus zelf gesproken heeft en die te vinden is in het Johannesevangelie, hoofdstuk 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Ik kan het ook zeggen met een van de eerste boodschappen die Jezus bracht en die we kunnen lezen in het Mattheüsevangelie, hoofdstuk 4:17: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.” Anders gezegd: Jezus kwam in de wereld, Hij bracht het Koninkrijk heel dichtbij en zal het eenmaal in volkomenheid brengen. En mensen, wij, worden geroepen om te leven zoals Hij dat van ons vraagt.

Hoog-energie-gebied, hogere waarden van het leven? Ik denk aan een ander woorden van Jezus, dat we ook in het Mattheüsevangelie kunnen lezen, hoofdstuk 11:28: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Zou dat niet de beste weg zijn, beste vriend(in) om mensen, die hulp op hoog-energie-gebied nodig hebben, te helpen? Neem het Evangelie, “het beste boek van de kerk”, en lees wat daarin van Jezus gezegd wordt. En houdt dat anderen voor. Dat geeft naar mijn diepste overtuiging zegen.
 
Ik hoop dat ik je vraag goed begrepen heb en je wat geholpen heb. God zegene je.

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

occult
geen reacties

Terug in de tijd

De Bijbel leert dat God almachtig is. Hoe sluit men uit dat God Zijn macht niet misbruikt? Doorgaans wordt hier op aarde...
geen reacties
31-03-2020
Ik ben dooplid van een gereformeerde gemeente. Bij ons is het de gewoonte om na het bekendmaken van het overlijden van e...
geen reacties
30-03-2005
Sinds een paar maanden heb ik een relatie met een heel lieve jongen die twee jaar ouder is. We hebben in de eerste maand...
5 reacties
31-03-2020
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering