Afhankelijkheid is onvolwassen

Ds. M.F. van Binnendijk / geen reacties

28-03-2015, 10:59

Vraag

Ik sta in mijn leven voor problemen die ik onmogelijk zelf kan oplossen. Dit maakt me soms bang en ik voel me heel machteloos en hulpeloos hierin... Maar als ik dan de Bijbel lees, zie ik zoveel verhalen van mensen die zelf niets meer konden maar die in de kracht van God toch overwonnen. Bijvoorbeeld het verhaal van Gideon, de Israelieten die voor de Rode zee stonden, Abraham die maar geen kind kreeg enz. De hele Bijbel staat vol met verhalen van mensen die alleen in de kracht van God overwonnen en niet door eigen kracht. Ik voel me verantwoordelijk voor de problemen die ik heb en ik voel me ook verantwoordelijk om ze zelf op te lossen. Maar ik weet dat ik dit zelf niet kan. Neem je genoeg verantwoording als je tegen God zegt: hier zijn mijn problemen, lost U ze maar voor mij op? Ik vond dit lied op youtube heel mooi. Wees stil en weet dat Ik God ben... Leven in volledige afhankelijkheid van je Vader? Is dat niet heel onvolwassen?

Antwoord

Je ervaart problemen die je ogenschijnlijk niet zelf kunt oplossen. Misschien kan het zijn dat wanneer je er op een andere manier naar kijkt, het ineens geen problemen maar uitdagingen blijken te zijn. Vanuit gevoelens van faalangst kan iemand als een berg op zien tegen alles wat hem of haar ook maar even tegenstaat. Soms kan iemand al op zien tegen de dag! Misschien wel uit gevoelens van depressie en minderwaardigheid. Terwijl wij allemaal (ervan uitgaande dat we op dit punt niet visueel of auditief gehandicapt zijn!) de dag beginnen met Gods gave van licht in de ogen, van geluid in onze oren en van adem in onze neusgaten.

De uitdrukking “niet uit eigen kracht” wordt nog wel eens zodanig uitgelegd dat een mens helemaal niets meer kan, niet vindingrijk is, geen initiatief ontplooit enz. De uitdrukking heeft echter betekenis als we zien dat God ons elke dag nieuwe krachten geeft en wij Hem daarvoor leren danken vanuit een afhankelijk leven. De Heere God geeft niet enkel kracht op specifieke momenten dat wij zwak zijn en bij wijze van spreken niet op andere momenten. Het zijn juist die momenten van ónze zwakheid dat wij Zijn kracht eens te meer ervaren. Het is dus geen kwestie van nu wel en dan niet, maar van: nu wel en dan nog veel meer! (“Wie wijs ik merk’ die dingen en geef verstandig acht op ‘s Heeren handelingen.” Vgl. Psalm 107:22.)
 
Wat betreft de Bijbelverhalen waren het allemaal mensen in kleine kracht, maar ze stonden niet op een nulpunt, als zgn. “have-nots”. Het was eerder dat God hun geest (die zij al hadden) verlichtte; de richting van hun voeten (die zij hadden) opnieuw bepaalde; hen liet zien waar hun kracht lag. Zij kregen hun verantwoordelijkheid te dragen op een nieuwe manier. Doordat God hun verstand verlichtte. Hen een nieuwe opdracht gaf. Hen op hun verantwoordelijkheid wees. God lost onze problemen niet op, maar Hij geeft ons wel wijsheid om ze zélf te leren oplossen. Dat is verantwoordelijkheid nemen.
 
Ik vrees dat de uitdrukking “niet uit eigen kracht” heel wat christenen lui en laks heeft gemaakt vanuit valse lijdelijkheid. Denke eens aan de opdracht van Christus: “Bidt en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal worden opengedaan.” Dit zijn allemaal imperativi (gebiedende wijs) die wij zeker wel willen beamen, maar zelden willen naleven!
 
Het stil worden voor God, waar je naar verwijst (vgl. Psalm 65!), is verre van onvolwassen. Het laat juist zien dat je een tere en vertrouwelijke omgang met de Heere hebt en dat is uitermate volwassen!  “Weet dat Ik God ben“ zijn woorden van de Heere Zelf, die een bemoediging zijn voor ons: opdat we weer weten dat wij een machtige en liefhebbende God en Vader hebben, Die voor Zijn -en daarom ook mijn!- zaak opkomt en instaat. 

Het is een kwestie van vertrouwen, zoals Psalm 37 het zegt: “Vertrouw op de Heere te allen tijd en Hij zal het maken.” Afhankelijkheid is dus vertrouwend leven: “’k Zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied!” Dat is uitkomst. Je komt er, hoe dan ook, uit! 
 
Lees tenslotte ook eens uit Romeinen 8 dat geweldige overwinningslied van Paulus met die machtige verzekering, dat “noch dood, noch leven... noch ‘wat dan ook’... ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.” 
 
Ds. M. F. van Binnendijk,
Rotterdam

Ds. M.F. van Binnendijk

Ds. M.F. van Binnendijk

 • Geboortedatum:
  30-11-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Stadskanaal
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Lees ook: het weblog 'Dominee in de bajes'

Tags in dit artikel:

overgave
geen reacties

Terug in de tijd

Waarom vallen mensen in evangelische kerken in de ‘geest’ en bij reformatorische christenen gebeuren die manifestaties n...
7 reacties
27-03-2017
Mijn vraag gaat over de nederdaling ter helle, zoals verwoord in de Twaalf Artikelen. De veelgehoorde uitleg (die van Ca...
1 reactie
27-03-2020
Is het schadelijk om je vagina inwendig te douchen met de douchestraal? Kan dit leiden tot onvruchtbaarheid of andere li...
2 reacties
27-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering