Bont dragen

Ds. A.L. van Zwet / 4 reacties

06-03-2015, 14:28

Vraag

Bij de hoedenwinkel hier in het dorp worden hoeden en accessoires verkocht met echt bont. Ook in de kerk zie ik steeds vaker jasjes en andere kledingstukken met een randje echt bont. Van kleins af aan ben ik al erg begaan met het lot van dieren en deze nieuwe ontwikkeling (een paar jaar geleden werd er nog hoofdzakelijk nepbont verkocht) stemt me dan ook treurig. Dieren in de bontindustrie leiden vaak een zeer onaangenaam leven in krappe kooitjes en komen vervolgens wreed aan hun einde door vergassing, elektrocutie of door (volgens mij vaak levend) gevild te worden.

Nu vraag ik me af of dit wel strookt met onze christelijke levenswijze: God heeft ons immers de dieren in bruikleen gegeven. Is het dan niet onze taak om verantwoordelijk en barmhartig met ze om te gaan? Met andere woorden: is er vanuit christelijk oogpunt iets op tegen om bont te dragen (en te verkopen)? Als ik het er met anderen over heb zeggen zij dat het dan ook niet meer mogelijk is om vlees te eten of leer te dragen, maar daar ben ik het niet mee eens; de dieren die hiervoor gebruikt worden leiden en heel ander (beter) leven. En door van een vleeskoe ook leer te gebruiken wordt er niets verspild. Bontdieren worden, na van hun jas te zijn ontdaan, volgens mij simpel weggegooid.

ADVERTORIAL

Geef om leven, kies Care4Life

Care4Life is een nieuwe christelijke zorgverzekering, voor mensen die bewuste en principiële keuzes willen maken.

Lees verder...

Geef om leven, kies Care4Life

Antwoord

In de schepping voor de zondeval waren er dieren en ze hoorden bij Gods volmaakte schepping.  Dieren werden niet gedood en de mens had geen kleding nodig tot bedekking. Dieren vormen een belangrijk onderdeel van Gods schepping om Zijn heerlijkheid te weerspiegelen. De mens kreeg voor de zondeval de heerschappij over de dieren:  “En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt” (Genesis 1:26). Dit heersen was een heersen in het volmaakte dienen van God en daarom was er geen misbruik van dieren. Tussen mens en dier was er de vrede van het paradijs. Voor het van God geschapen leven was heilig respect.

Na de zondeval komt de schepping onder de vloek. In plaats van alleen gewassen wordt ook vlees tot voedsel gegeven. De huiden van dieren dienen tot kleding (Genesis 3:21). Toch blijft de scheppingsopdracht om op een evenwichtige wijze met de dieren om te gaan. Dieren moeten beschermd en verzorgd worden (herders) en mogen niet worden uitgebuit. Exodus 23: 4 en 5: “Wanneer gij uws vijands os, of zijn dwalenden ezel, ontmoet, gij zult hem denzelven ganselijk wederbrengen. Wanneer gij uws haters ezel onder zijn last ziet liggen, zult gij dan nalatig zijn, om het uwe te verlaten voor hem? Gij zult het in alle manier met hem verlaten.” Opvallend is de wijze van omgaan met dieren door Jakob. Hij zegt tegen Ezau: “Mijn heer weet, dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zogende schapen en koeien bij mij heb; indien men dezelve maar een dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven.”

Dieren zijn geen ‘dingen’ of ‘wegwerpartikelen’ maar zijn gegeven middelen om het leven te onderhouden. Het vraagt een zorgvuldige afweging om te zien waar de huiden van dieren toe dienen. Als het alleen maar gaat om luxe of status, dan worden dieren gebruikt tot meerdere eer van de mens. Het kan ook gaan om kleding in een klimaat dat bontkleding noodzakelijk maakt. Opvallend is wel dat daar juist zorgvuldig met dieren wordt omgegaan. Zowel vlees als huid wordt gebruikt zoveel als nodig is. Zo kan ook een christen het verschil maken in deze samenleving. Hij weet ten diepste van een toekomstige werkelijkheid waarin mens en dier (Jesaja 11: 6-9) weer in harmonie bijeen zijn.

Vriendelijke groet,
Ds. A. L. van  Zwet

Ds. A.L. van Zwet

Ds. A.L. van Zwet

 • Geboortedatum:
  10-09-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kledingrentmeesterschap
4 reacties
sydneylover
06-03-2015 / 16:29
Er zitten veel meer aspecten aan dit punt.

- Waarschijnlijk worden de restanten van de geslachte dieren we degelijk gebruikt, alleen niet voor menselijke consumptie. Maar ook van restanten (botten) van runderen, varkens etc. wordt bijvoorbeeld lijm gemaakt
- Vrijwel alle mannelijke eendagskuikens van mestkippen worden na 1 dag gedood. De reden? Ze zijn in 56 dagen slachtrijp en vrouwtjes in 42. Puur economische reden dus.
- Toen ik daar een keer met iemand over discussiëerde was het argument: 'is er een wezenlijk verschil? Uiteindelijk gaan ze allemaal dood'.

Persoonlijk denk ik dat wij de verantwoordelijkheid van het rentmeesterschap hebben. Maar dat de dieren altijd een slecht leven hebben is domweg niet waar, maar wordt ons door Wakker Dier en andere organisaties opgedrongen.
esthervanbuuren
06-03-2015 / 22:08
Nou ik weet niet maar bond dieren worden alleen voor bond gefokt en die leer dieren alleen voor leer en dat heb ik er ook op tegen. Maar we hebben de taak gekregen om voor de schepping te zorgen en die opdracht is niet terug genomen. En als ik zie hoe er met dieren word omgegaan kan ik dat niet rijmen aan die opdracht. Een christen zou in mijn ogen of bio vlees moeten eten en als je dat geld niet heb zoals ik dan maar zo min mogelijk de mens misbruikt het leven dat de HEERE met zoveel liefde heeft gemaakt. Groetjes Esther
esthervanbuuren
06-03-2015 / 22:10
Dominee is het niet zo dat het na de vloed is dat de dieren ter voeding is gegeven?
Samanthi
09-03-2015 / 12:44
Ik heb zelf grote moeite met bont als pronkzucht, bont in landen als Noord China Siberië ed is een heel ander verhaal, daar is het functioneel, daar beschermd het tegen extreme kou.

Het is goed om erover na te denken.

Laten we ook goed nadenken over de manier waarop dieren gehouden worden.
Niet ieder vleeskoe heeft een slecht leven, voor kalfsvlees is het weer een ander verhaal, sommige varkens hebben het echt slecht, dat zijn geen verhaaltjes van Wakker Dier, hou je oren en ogen eens open, ga eens kijken bij boeren.
Het ene of het andere bedrijf scheelt echt. Een dier is soms alleen maar iets wat opbrengt veel melk veel vlees voor zo min mogelijk geld zo'n groot mogelijke opbrengst.

De andere kant, katoen koffie chocola ed ook daar mogen we onze aandacht aan besteden, daar gaat het niet om dieren, maar om mensen die uitgebuit worden.
Armoe en leed om ons in het rijke westen ons leventje te laten lijden.
Bewustwording is de eerste stap, kijk zo ver het in je vermogen ligt, naar wat je koopt, maar ook de regering moet wakker worden, geen verkoop van artikelen waar kinderen of slaven aan gewerkt hebben, als consument is het vaak niet te achterhalen, maar wat je wel kunt gewoon doen!!!

Terug in de tijd

Misschien een hele rare vraag maar ik loop er al een tijdje mee rond. Mijn moeder is een aantal maanden geleden overlede...
geen reacties
06-03-2006
Geachte dominee Pieters. U hebt in het verleden wel eens een lezing gehouden over de “beloften”. Toen had u het over “re...
geen reacties
06-03-2009
Wat betekent het woord tooledoot? Het staat niet in een verklaring, maar wel in het boekje van ds. W. Visser dat wij geb...
geen reacties
06-03-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering