Shiatsu-massage

Ds. H. Veldhuizen / 1 reactie

04-03-2015, 11:54

Vraag

Sinds enige tijd heb ik last van stressklachten. Is een Shiatsu-massage occult? En mag dit gedaan worden bij een christen of zitten hier nadelen aan verbonden?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je hebt sinds enige tijd last van stressklachten en nu is je vraag of bij een christen een Shiatsu-massage mag worden gedaan of dat daar nadelen aan verbonden zijn en het misschien occult is.

Nu, laat ik meteen maar zeggen: ik denk dat je aan dat laatste, dat het occult zou zijn, heel beslist niet moet denken. Shiatsu-massage is een Japanse massagetherapie met Chinese invloeden, waarbij met de vingers of hand op specifieke punten op het lichaam druk wordt uitgeoefend. De therapie is onder andere gebaseerd op uitgangspunten van traditionele oosterse geneeswijzen die het niet zoekt in allerlei chemische geneesmiddelen e.d. maar zich richt op mogelijkheden die er in het lichaam zelf zijn.

Dat wil niet zeggen dat ik zeg dat het wijs voor je is om zo’n behandeling te ondergaan. Liever zou ik het in een andere richting zoeken, bijvoorbeeld, als dat kan, te kijken naar de oorzaken van de stressklachten en, als dat mogelijk is, te proberen die oorzaken weg te nemen of te op z’n minst te verminderen. Ik weet niet wat bij jou de eventuele oorzaken kunnen zijn, maar ik weet wel dat we in onze tijd heel gemakkelijk in een stresssituatie kunnen terechtkomen. Dat kan de hoge werkdruk zijn of de prestatiemaatschappij waarin we leven. Of het jachtige leven waarin veel moet en we zelden tot rust komen. Of (ik denk aan veel jongeren) het omgaan met facebook of twitteren dat ons soms 24 uur per dag kan beheersen. Er zijn zelfs mensen die, misschien omdat men gekozen heeft om lange afstanden af te leggen, vakantiestress kennen, terwijl vakantie juist bedoeld is om van de eventuele stress bevrijd te worden. Het kunnen ook persoonlijke- of gezins-omstandigheden zijn, of gebeurtenissen die ons diep raakten en waarvan we moeilijk kunnen loskomen.

Ik noem maar een aantal dingen op, met bedoeling dat het goed is over je leven na te denken en te zien wat aan eventuele stress te doen. Kom je voldoende tot rust? Heb je of neem je tijd voor bezinning en meditatie? Kun je, in ieder geval bijvoorbeeld ’s avonds, internet of facebook laten rusten zodat allerlei beelden en indrukken geen beslag op je leggen? Wat kan ons hoofd vol van allerlei indrukken en beelden zijn zodat we ’s avonds moe in bed rollen en toch niet tot rust kunnen komen. Het is, denk ik, niet voor niets dat mensen in onze tijd graag een of meer weken vertoeven in een retraitecentrum of -klooster.

En: is er voor jou de mogelijkheid, en neem je er de tijd voor, voor bijvoorbeeld een wandeling in de vrije natuur? Ik kan natuurlijk ook fietsen, zwemmen of sporten noemen, als dat tenminste niet teveel beslag op je legt. En, heel belangrijk: de zondag. Het is niet voor niets dat de Heere ons eenmaal in de zeven dagen een vrije dag heeft gegeven die we mogen doorbrengen in Zijn dienst, maar die ook een dag is om te rusten van onze arbeid en van stressvolle situaties in het leven.

Ik weet, beste vriend(in), je omstandigheden niet. Maar misschien wil je eens over het bovenstaande nadenken. En weet je waaraan ik vooral zou willen denken? Aan de woorden van Jezus in het Mattheusevangelie (11:28): “Kom naar Mij toe (Herziene Statenvertaling), allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Niet dat ik, als dat werkelijk het beste voor je zou zijn, een bepaalde (Shiatsu-)behandelingsmethode zou willen afwijzen. Maar als het mogelijk is zou ik het liever zoeken in een rustig leven, waarbij ik bij ‘rust’ vooral denk aan de rust die er ligt in een vertrouwensvolle overgave aan de Heere, zodat er iets in je leven is van wat Psalm 26:12 (berijmd) zegt: “Nu stap ik rustig aan, ‘k betreed een effen baan, mijn God verhoort nu mijn gebed.”  Of wat het bekende lied zegt: “Rust mijn ziel, uw God is Koning, wees tevredene met uw lot, zie hoe alles hier verandert, en verlang alleen naar God.”
 
Van harte sterkte en zegen toegewenst,
Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

natuurgeneeskundeoccultstress
1 reactie
coby
05-03-2015 / 17:05
volgens mij is Shiatsu-massage niet helemaal zuiver
ik ben ook eens geweest en die man had iets apparts
hij blaasde bij mij voor de behandeling van achteren tegen mij aan
en dat heeft echt iets occults oosters in behandelingen ik las daar iets over op internet
ik vroeg wat dit betekende maar hij ging daar niet op in
maar ik denk dat ze in bij al de Shiatsu-masseurs doen
ik raad het af

Terug in de tijd

Waarom heeft een boek van John Piper de titel “spectaculaire zonden”?
4 reacties
05-03-2016
Ik ben een boek aan het lezen over vrij zijn in Christus. Over het afleggen van boosheid, teleurstellingen, enz. Weet u ...
2 reacties
04-03-2011
Moet je je ouders vertellen dat je contact hebt met iemand waarmee je misschien een vaste relatie krijgt, of mag je dat ...
1 reactie
05-03-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering