In Gods ogen getrouwd

Ds. A. de Lange / geen reacties

27-02-2015, 15:28

Vraag

Een vraag waar wij als a.s echtpaar al vaak over nagedacht en gepraat hebben, maar geen duidelijk antwoord op weten: Je hebt gemeenschap gehad met elkaar... Dan ben je burgerlijk gezien niet getrouwd en gaat het dus nog steeds om de formaliteit op het stadhuis. Toch lees je in de Bijbel dat men in de tent samen komt (Izaak en Rebecca, Genesis 24), en dat dat dus het huwelijk is. Onze vraag: Wanneer ben je in Gods ogen getrouwd? Zelf denken wij dat dat is op het moment dat de gemeenschap plaatsvindt en dus twee lichamen één worden. Vanuit dat punt gezien is het heel logisch dat gemeenschap voor het huwelijk niet hoort (en zijn we daar ook voorstander van). Zelf zien wij dat als een bescherming, zodat je niet je lichaam aan meerderen kan geven en dus ‘meerdere keren getrouwd’ bent. Heel kort samen gevat bedoelen wij dus: betekent gemeenschap voor het huwelijk dus dat je ‘moet’ trouwen? (vaak wordt dat alleen zo genoemd wanneer er sprake is van een zwangerschap, en ons inziens dus geheel onterecht). Of is het inderdaad zo dat wanneer je één wordt met een man of vrouw, dat door God gezien wordt als een huwelijk, zoals ook geschreven staat in Genesis 2:24: “Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn.” Uiteraard begrijpen wij dat ook het burgerlijk huwelijk van belang is, maar dat zien wij meer als formaliteit en dus geregistreerd huwelijk. Maar gaan wij als christenen niet vaak een stap voorbij bepaalde zaken? Wordt er bij jonge mensen wel genoeg op gehamerd dat ‘moeten trouwen’ niet afhankelijk is van het feit of er sprake is van een zwangerschap, maar veel meer bij het feit wanneer je in Gods ogen man en vrouw bent?”

Antwoord

Jullie denken en praten intensief over allerlei zaken rondom huwelijk en seksualiteit. Mooi dat jullie dat in jullie verkeringstijd doen! Jullie vraag cirkelt om het punt of het hebben van geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw door God gezien wordt als een huwelijk.  Dat zou ik zo niet willen zeggen.

Wat ik in de Bijbel wel vind, is dat geslachtsgemeenschap door God bedoeld is binnen de context van het huwelijk. Zo kom je het ook tegen in de tekst die jullie noemen: Gen. 2:24 “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn.” De seksualiteit heeft binnen het gesloten huwelijk haar plaats en functioneert als een bevestiging ervan, ze veronderstelt een geestelijke eenwording en helpt als een versterking ervan. Seksualiteit losmaken van het huwelijksleven is verkeerd. Geslachtsgemeenschap buiten of voor het huwelijk betekent dat je de geslachtsgemeenschap van de zin en bedoeling berooft die God eraan gegeven heeft en dat is zonde (heel duidelijk is het hier: zonde = doelmissen!).
 
Dr. J. Douma schreef in 1978 al: “het zal duidelijk zijn dat we niet elke illegitieme geslachtsgemeenschap vóór (buiten) het huwelijk even zwaar moeten laten wegen. Wie naar een publieke vrouw gaat, zondigt zwaarder dan wie in een lange verlovingstijd struikelt. In het eerste geval ‘hecht’ men zich aan een vreemde vrouw, in het laatste geval aan z’n toekomstige eigen vrouw. Wie met gebruikmaking van voorbehoedmiddelen in de verlovingstijd frequent geslachtsverkeer hebben gehad, hebben tegenover God meer te verantwoorden dan verloofden die door te struikelen de gevolgen van een ‘gedwongen’ huwelijk moeten dragen.”

Wanneer ben je in Gods ogen getrouwd? Als je ‘wettig’ getrouwd bent. Dat ‘wettig’ is in de verschillende samenlevingen met verschillende regelingen omgeven. Maar er is steeds wel een regeling voor. In onze samenleving is dat het burgerlijk huwelijk. In andere samenlevingen functioneert dat weer anders. Een wettige regeling kom je ook tegen bij het huwelijk van Izaäk en Rebecca. Hun huwelijk wordt bevestigd als ze bij elkaar in de tent trekken en slapen. Maar ze zijn daarvoor al officieel aan elkaar gegeven en voor elkaar bestemd. Het huwelijk wordt zorgvuldig gearrangeerd. Rebecca is echt niet op eigen houtje naar Izak gekomen. Het huwelijksverzoek is openlijk aan haar familie gericht, er is door haar familie toestemming gegeven, er is een bruidsschat betaald. Dus in de Bijbel gelden er voor de huwelijkssluiting zowel elementen uit het vijfde gebod als  uit het zevende gebod.  Zowel wettige erkenning en sluiting van het huwelijk door de samenleving is van belang als geslachtsgemeenschap. Ik vind het dus iets te mager om het burgerlijk huwelijk te zien als formaliteit en slechts als registratie. Het is echt meer. Ook ouders en overheid zijn van God gegeven!

Betekent gemeenschap voor het huwelijk dus dat je moet trouwen? Dat moet zeker wel overwogen worden gezien de betekenis van geslachtsgemeenschap. Dat kom je ook in Ex. 22:16 tegen: “Wanneer nu iemand een maagd verlokt, die niet ondertrouwd is, en hij ligt bij haar, die zal haar zonder uitstel een bruidsschat geven, dat zij hem ter vrouw zij.” Toch laat het volgende vers ook horen, dat het niet per definitie tot een huwelijk moet komen. “Indien haar vader ganselijk weigert haar aan hem te geven...” Waarom zou de vader weigeren? Kennelijk omdat hij niet kan instemmen met het huwelijk. Hij acht de jongen geen goede huwelijkskandidaat en ziet er geen verantwoord huwelijksleven uit voortkomen. Ouders en overheid kunnen niet gedwongen worden met een huwelijk in te stemmen. Zelfs niet als twee mensen met elkaar geslachtsgemeenschap hebben gehad! De vader kan de jongen ondertussen evengoed wel de volle bruidsschat laten betalen want, er is een huwelijk verknoeid!

Conclusie: Als er geslachtsgemeenschap is geweest zonder een huwelijk is dat zonde. En een huwelijk moet zeker overwogen worden. Maar alle vragen die een jong stel met hun ouders, vrienden en voogden, zichzelf stellen moeten naar een huwelijk toe, moeten nu nog steeds aan de orde komen: is hier sprake van een goede basis voor een huwelijk? Geestelijk, sociaal, maatschappelijk? Is het verstandig, wijs en goed om dit huwelijk te sluiten. Aangezien het te ver van jullie vraag weggaat, wijk ik hier verder niet uit over de vragen die op dit gebied gesteld moeten worden. Maar jullie begrijpen wel wat ik bedoel.

Beste jonge vrienden, fijn dat jullie hoge gedachten hebben van het huwelijk en dat jullie de geslachtsgemeenschap willen laten wachten tot je getrouwd bent. Sterkte erbij, want het zal best wel eens moeilijk zijn.

Ds. A. de Lange, Dordrecht

Ds. A. de Lange

Ds. A. de Lange

 • Geboortedatum:
  06-03-1960
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Nieuw-Lekkerland
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

In het antwoord op een voorgaande vraag wordt gesteld dat je op zondag niet met het openbaar vervoer mag reizen omdat he...
geen reacties
26-02-2005
Wat betekent “voedt het oud vertrouwen weder, zoek in ‘s Hoogsten lof uw lust?” Hoe moet je zoiets doen in je leven?
1 reactie
26-02-2014
Er is zoveel verwarring over het christelijk geloof. Zowel mensen die niets met het geloof hebben, als ook christenen ze...
4 reacties
26-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering