Openbaar vervoer op zondag

Ds. A. van der Zwan / geen reacties

20-11-2003, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over het gebruik maken van het openbaar vervoer op zondag. Mag je op zondag gebruik maken van het openbaar vervoer om naar de kerk te gaan (er is geen andere mogelijkheid behalve dan te gaan lopen)? Ik heb hier een discussie over met vrienden en zou graag voor- en/of nadelen willen weten.

Antwoord

Ik heb wat moeite met deze vraag. Dit komt onder andere omdat ik de indruk heb dat de vraag niet is geboren in een concrete situatie, maar opgekomen is in een min of meer theoretische discussie. Omdat ik vind dat dergelijke discussies de neiging kunnen hebben om de aandacht van echt belangrijke geestelijke vragen af te leiden, zal ik niet proberen (zoals gevraagd is) om een aantal voor- en/of nadelen op te sommen.

Als iemand vanuit een concrete nood mij op dit punt zou bevragen, zou ik allereerst de vraag stellen of het echt niet mogelijk is om van particulier vervoer gebruik te maken. Meestal zal er in een gemeente toch wel iets te regelen zijn als het gaat om meerijden met elkaar.

In de tweede plaats is voor mij het gebod van de sabbatsheiliging geen zaak van "wat mag net wel en wat mag net niet?" Als ik de toon van de Catechismus op dit punt beluister is de sabbat (zondag) een positief gegeven, waarin het gaat om de rust en de vreugde die er voor een zondaar bij God te vinden is, vanuit het volbrachte werk van Hem, Die op de eerste dag der week opstond.

Als het dan gaat om reizen op deze rustdag, zijn er verschillende bijbelpassages aan te wijzen waarin dit voorkomt en niet veroordeeld wordt: zie Joz. 6 (het volk trekt ook op de zevende dag om Jericho heen), 2 Kon. 4:23 (waar we uit de vraag kunnen afleiden dat de Sunemitische op sabbat wel eens op reis ging om Elisa te ontmoeten), en zie ook Mat. 12:1-8 (waar Jezus en de discipelen op een sabbat door het gezaaide lopen te wandelen).

In bovenstaande gevallen hoeft niemand betaald te werken om een ander op de rustdag te vervoeren. In die zin geven deze teksten geen richtlijnen voor de vragensteller. Voor mijn beleving gaat het in het bijwonen van de eredienst op zondag wel om hét belangrijke aspect waarin de diepe zin van de rustdag wordt beleefd. Dat zou voor mij prioriteit hebben als het écht niet anders kan. Maar nogmaals: ik heb dit probleem nooit concreet aan de orde gesteld horen worden. Met autovervoer van de kant van de gemeente of desnoods kerktelefoon zal dit probleem doorgaans kunnen worden opgelost.

Ds. A. van der Zwan

Ds. A. van der Zwan

Ds. A. van der Zwan

 • Geboortedatum:
  27-02-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Dordrecht-Centrum
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

zondag
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben een gescheiden man van 29 jaar. Ik heb overspel gepleegd en heb dat ook beleden. Mijn ex-vrouw is hertrouwd met e...
7 reacties
20-11-2012
Doe je zonden als je droomt over seksuele gemeenschap met anderen?
geen reacties
20-11-2004
Waarom is de Bijbel niet alleen een inspiratiebron om waardevolle dingen uit te halen als naastenliefde enz. En wat bete...
1 reactie
20-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering