Vijanden liefhebben

Ds. H. Polinder / geen reacties

19-06-2003, 00:00

Vraag

Waarom geeft God leefregels dat je je naaste lief moet hebben, maar ook je vijanden als Hij zelf zijn vijanden niet liefheeft?

Antwoord

Wij moeten een duidelijk onderscheid maken tussen God en ons. Het is Gods eis om onze naaste te liefhebben te als onszelf en ook onze vijanden lief te hebben. Wanneer God Zijn vijanden niet liefheeft, is dat vanwege de zonde die Zijn toorn opwekt. Maar tegelijk moeten we zeggen dat de Bijbel er vol is, dat Hij vijanden wil behouden. Hij heeft zelfs Zijn Zoon gegeven tot in de dood, toen wij nog vijanden waren: Romeinen 10:10.

Een onderscheid dat wel eens wordt gemaakt is dat God de zonde haat, maar de zondaar liefheeft. God betuigt zo vaak in Zijn Woord dat Hij geen lust heeft in de dood van de zondaar en de goddeloze.

We kunnen niet zomaar stellen dat God Zijn vijanden niet liefheeft. De boodschap van het Evangelie is gericht aan zondaren en aan vijanden, die door het bloed van Christus met Hem verzoend worden. In de Bergrede geeft de Heere Jezus ook aan dat Zijn Vader de zon laat opgaan over bozen en goeden en dat Hij het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God maakt daarin ook geen onderscheid en zo moeten wij ook onze vijanden liefhebben. Mattheus 5:44-45.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Is het gebruik van zelfbruiners op lange termijn schadelijk voor je gezondheid? Mag je ze dagelijks gebruiken? Je hoort ...
geen reacties
19-06-2010
Hoe komt het dat Handelingen 10 zo divers wordt uitgelegd? Sommigen geven aan dat het er hier over gaat dat onreine dier...
8 reacties
19-06-2013
Een tijdje geleden heb ik aan iemand gevraagd of God zo is dat Hij de ene wel uitkiest en de andere niet. Ik krijg altij...
10 reacties
19-06-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering