Dubieus scholingstraject

prof. dr. M.J. Paul / 1 reactie

11-12-2014, 15:47

Vraag

Twee vragen voor dr. M. J. Paul. Op de school waar ik werk, gaan we een scholingstraject in, waarbij ook een deel individuele coaching hoort. Leerkrachten en MT worden gecoacht door Marieke Zwinkels. Kunt u uit de informatie op de site opmaken, of zij zich bezig houdt met occulte zaken? (Er wordt gesproken over een chakratrip die zij al vier keer heeft gemaakt). In hoeverre past het gedachtengoed dat zij uitdraagt bij de identiteit van een reformatorische basisschool? Alvast hartelijk bedankt.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Op de genoemde website vond ik de volgende informatie: “Na al deze bedenkingen besloot ik een meditatie te luisteren (ik moet altijd een beetje oppassen daarmee, want ik kan er helemaal in opgaan en als ik dan net mijn chakra’s zit te clearen is het niet handig als je nét even die remmende auto voor je niet had gezien). Er bestaat voor mij een direct verband tussen de mate waarin ik met mezelf in verbinding sta en de mate waarin ik met anderen in verbinding kán staan. En ik had nou eenmaal die droom... Als één-op-één coach ging ik vooral uit van de principes van Oplossingsgericht Coachen, het gedachtegoed van Abraham-Hicks en het zelfsturend vermogen van de klant. In mijn zoektocht naar het ontwikkelen van mijn bewustzijn ben ik langs vele deuren gelopen en sommigen daarvan heb ik open gemaakt. ... Ik heb op vele banken en massagetafels gelegen, in groepen gezeten, gezongen en gedanst en gehuild en omhelsd. ... Er zijn talloze liederen, wieroken en gebeden over mij uitgegoten, ik heb de meest fantastische mijn-wereld-schokkende heerlijke en ontzagwekkende meditaties en ervaringen gehad. Yoga. Tai Chi. Bloesemremedies, Bachremedies, accupunctuur, voetreflex, energetische healing, Shiatsu, Reconnective Healing, readings en channelings. You name it. Soms vond ik het helemaal niks. Soms veranderde alles. In elk geval sloegen in als een bom Vortexhealing, de principes van NLP (= Neuro Linguïstisch Programmeren), Brandon Bays en haar De Helende Reis, Byron Katie met The Work en vooral en met name en uiteindelijk de sleutel tot heel veel: Abraham-Hicks.”

Wat het gedachtegoed van Abraham-Hicks inhoudt, is te lezen op deze site. De achterliggende gedachte  is dat de mens zelf in staat is zijn leven te verbeteren.

Marieke Zwinkels en Saskia Henze zijn een paar weken geleden een school voor selfempowerment en levenslust gestart. Uit de toelichting: “Omdat wij geloven in de kracht van mensen die van zichzelf houden. Dus richten we ons op innerlijk vrij zijn. Vrij om te voelen wie je werkelijk bent, vrij om te communiceren wat je werkelijk voelt. Vrij van belemmerende overtuigingen, zelf opgelegde eigenschappen en omgangsvormen, van denkpatronen die ondermijnen. Vrij in relatie met jezelf, met de ander, met anderen. Wezenlijke, diep-doorvoelde, alles overstijgende vrijheid. Erachter komen wie je zelf echt bent, consistent bewust kiezen voor wat daarbij past, onafhankelijk en vrij. dat is selfempowerment.”

Nog een citaat: “Een kleine droom binnen een grote droom: de CHAKRATRIP. Ik las eens dat in het gebied rondom Glastonbury in Engeland zeven plekken liggen die de chakra's in je lichaam activeren en openen. En Glastonbury zelf wordt gezien als het 'Heart Centre of the World'. Reden genoeg om er heen te gaan en eens zelf te kijken. En dat heb ik geweten. Inmiddels ben ik er vier keer geweest, waarvan de laatste keer met Saskia. We gaan graag weer terug, met jou. Pure ervaring. Pure verbinding. Pure magie.”

Zo te lezen put Marieke uit zeer veel bronnen, waartoe ook occulte methoden behoren. Het resultaat is een vorm van begeleiden van mensen waarbij hun innerlijk tot ontwikkeling komt. Het gaat niet om God buiten ons, maar om wat in de mens zelf leeft. Het is goed te beseffen wat ze met ‘meditatie’ bedoelt, want dat is bepaald niet hetzelfde als een overdenking van een Bijbelgedeelte.

Chakra (‘wiel’ in het Sanskriet) is een term uit de traditionele Indiase cultuur en religie voor plaatsen in het veronderstelde energielichaam van de mens die van belang worden geacht voor hun levenskracht. Fysiologische of andere medische invloeden van chakra’s op het menselijk lichaam zijn niet wetenschappelijk aangetoond, noch het bestaan van chakra’s zelf. Het betreft een metafysisch concept en wordt in de occulte wereld veel gebruikt.

Ik krijg de indruk dat Marieke haar werk doet zonder een specifieke godsdienstige achtergrond. Vanuit haar vele ervaring in begeleiding van personen en groepen zal zij meer dan eens goede resultaten boeken. Het gehanteerde mensbeeld past echter niet bij een bijbelse en reformatorische visie op de mens, want daarin komen zonde, genade en vergeving naar voren, evenals de leiding door de Heilige Geest.

Het verbaast mij dat een school die een zorgvuldig geformuleerde grondslag heeft, iemand als begeleider vraagt met een sterk afwijkende visie. Natuurlijk kunnen andersdenkenden waardevolle zaken aanreiken en op bepaalde probleempunten helpen. In dat geval is het wel nodig om grondige afspraken te maken wat een hulpverlener wel en niet doet. Het lijkt mij dat de leerkrachten voorafgaand aan de coaching daarover duidelijkheid mogen vragen en ontvangen.

Mijn ervaring elders is dat christelijke scholen belangrijke punten uit de kerkgeschiedenis in hun grondslag kunnen hebben (zoals belijdenisgeschriften), maar meermalen kritiekloos het hedendaagse humanistische mensbeeld overnemen in hun methoden van lesgeven. In veel methoden staat de mens met zijn eigen vermogens centraal en moet die mens tot ontplooiing komen. Maar is dat wat de Bijbel van ons vraagt? Waarom horen we dan niet over zelfverloochening, opofferingsgezindheid, nederigheid, schuldbesef en aanvaarden van lijden? Het gaat hier over het Godsbeeld, het wereldbeeld en het mensbeeld.

Hopelijk is de school bereid tot een eerlijk gesprek over deze fundamentele zaken.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

humanismeoccultonderwijs
1 reactie
sydneylover
11-12-2014 / 16:29
Een kwakzalver dus.. het is dat ik nog geen biertje op heb, anders kwam ik niet meer bij van het lachen..

Ik zou veel eerder bij een instituut als http://www.franklincovey.nl/ voor advies gaan. Dat is een stuk minder zweverig..

Terug in de tijd

Aan ds. Huijgen. Ik heb kennis genomen van uw brochure en las over de fasering van het hogere plan. Ik ben het met uw br...
geen reacties
11-12-2008
Als student in een grote stad zit ik met iets wat misschien wat kleinzielig overkomt: Ik wil rein en heilig voor God lev...
geen reacties
11-12-2004
In Openbaringen gaat komt de draak, het beest uit de zee en het beest uit de afgrond naar voren. Nu weet ik dat de draak...
geen reacties
11-12-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering