Dieren afmaken

Ds. H. Polinder / geen reacties

06-03-2003, 00:00

Vraag

Wij hebben thuis een oude hond. Hij heeft over zijn hele lichaam knobbels van de kanker, waardoor hij moeizaam loopt. Ook kan hij zijn ontlasting niet altijd ophouden en komt dit dus af en toe in huis terecht. Over niet al te lange tijd gaan wij verhuizen. In het gezin is verdeeldheid over het volgende: doordat de hond overlast bezorgd vanwege het bovenstaande willen enkele gezinsleden de hond af laten maken voordat we in ons nieuwe huis gaan wonen. Hun redenering is dat de hond lijdt en toch niet lang meer te leven zal hebben. Wat zegt de Bijbel daar over? Mogen we dieren in zo'n situatie laten afmaken?

Antwoord

De Bijbel geeft aan dat een christen op een goede manier zorgt voor zijn dieren. Hij is goed voor zijn vee en voor andere dieren. Hij kent de zorgt voor de schepselen omdat God hen geschapen heeft. Echter, in een dergelijke situatie is het moeilijk om een concreet antwoord te geven dat de rechtstreeks aan de Schrift ontleend is. Dieren hebben geen ziel voor de eeuwigheid, dat is het grote onderscheid met een mens. Wanneer een dier lijdt vanwege een ernstige ziekte is er denk ik geen bezwaar om hem af te laten maken.

Wel moeten we ons goed realiseren dat het lijden van dieren vanwege onze zonden is. In Romeinen 8 horen we dat ook de schepping zucht onder gevolgen van de zonde en hunkert naar de openbaring van de heerlijkheid van Gods kinderen. Het lijden van dieren wil ons des te meer aansporen om onze schuld voor God te belijden en erkennen dat wij de oorzaak zijn van al het leed ook in de dierenwereld. Gods Geest wil ons verootmoedigen opdat we Christus
leren kennen.

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

Ds. H. Polinder

 • Geboortedatum:
  07-07-1969
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

dieren
geen reacties

Terug in de tijd

Er is een website De Rokende Vlaswiek. Hierop worden zowat alle kerken aangevallen: o.a. PKN, Hersteld Verband, Gereform...
geen reacties
06-03-2007
Vanmiddag had ik (opnieuw) twee Jehova's Getuigen aan de deur. Ze waren al twee keer eerder geweest. We kregen een gespr...
geen reacties
07-03-2015
Ik ben een jongen van 17 en heb nu ruim een jaar verkering. Samen zijn we erg gelukkig en kunnen het overal samen goed i...
geen reacties
06-03-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering