Vervangingstheologie afgewezen

Redactie Refoweb / 2 reacties

02-12-2014, 08:00

Vraag

Aan iemand van de PKN. Het is een tekst die vaak in andere context wordt gebruikt: "Om Sions wil zal ik niet zwijgen" (Jes. 62:1). Het hele hoofdstuk is raadzaam om lezen. Want mijn vragen aan u luiden als volgt: U heeft de vervangingstheologie afgewezen. Heel goed, maar gaat u ook de gevolgen van bijna 2000 jaar vervangingstheologie te lijf? Gaat de kerk boete doen voor haar rol in deze verderfelijke leer? Ondanks de kerkorde, waarin u de onopgeefbare verbondenheid met Israël aanduidt, blijkt in de praktijk daar weinig van terecht te komen, of heb ik dat mis? Waarom geen reactie op verschrikkelijke aanslagen op ongewapende burgers in Israël door Arabische terroristen, zoals de aanval op een synagoge? Waarom houdt u maar één Israëlzondag, terwijl de Messias gekomen is voor de verloren schapen van Israël (Mat. 15:24)? Kortom: waarom zwijgt u?

Antwoord

Wellicht is het verstandig om deze vraag te stellen op de plek waar die thuis hoort: bij de verantwoordelijken in de PKN, zijnde de (meerderheid van de) synodeleden. Het moderamen is bereikbaar via de website. De hervormde predikanten die als panelleden verbonden zijn aan deze vragenrubriek hebben in ieder geval een andere visie op kerk en Israël als uit deze suggestieve vraag blijkt. Bovendien zwijgen zij niet.

Redactie Vragenrubriek

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

2 reacties
coby
02-12-2014 / 16:28
het is jammer dat er in de refomatorische hoek geen of weinig zicht op is ,terwijl de bijbel vol staat van de beloften voor israel en ook de gemeente ,ik doel nu ook op de opname en het vrederijk .
het is duidelijk geworden in het begin van de kerkgeschiedenis is al snel de vervangingstheologie voor het ware woord van God in de plaats gekomen door augustinus.
heel jammer, ik bid maar veel Uw koninkrijk kome wat de Heere ook aan ons gaf als gebed.
Omega
02-12-2014 / 20:06
Misschien handig om te weten @Coby is dat de gereformeerde leer tijdens de Nadere Reformatie korte metten heeft gemaakt met de vervangingsleer. En over de opname en het vrederijk is in Baptisten- en evangelische kringen evenmin een eenduidige visie te vinden.

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 20 jaar, ik heb drie jaar verkering gehad met een meisje. In die relatie zijn wij te ver gegaan op...
geen reacties
02-12-2006
Ik heb een enkele vragen over niet zo'n opwekkend onderwerp: de satan 1. Welke Schriftplaatsen spreken over de oorsprong...
geen reacties
02-12-2011
Is een toevluchtnemend geloof minder dan een verzekerd geloof?
geen reacties
02-12-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering