Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek

R. J. Jansen / 6 reacties

06-11-2014, 14:06

Vraag

In een preek over Jesaja 42:3a waren twee punten: 1. het gekrookte riet, 2. de rokende vlaswiek. Een uur lang (met tussenzang) ging het over mensen die dat waren en zijn en blijven. Mijn vraag: is deze tekst zo bedoeld door Jesaja? In een preek moet toch de Heere Jezus aangewezen en aangeprezen worden als Zaligmaker van zondaren? Het mag toch niet alleen gaan over die ellendige mens met al zijn standjes?

Antwoord

Beste vraagsteller,

“Zie, Mijn Knecht!” Daarmee begint Jesaja - nee, daarmee begint de Heilige Geest dit hoofdstuk. De Heilige Geest bedoelt Christus in Zijn heerlijkheid aan te wijzen zodat zondaren oog krijgen voor Christus’ heerlijkheid. En Zijn heerlijkheid bestaat er onder andere in hoe Hij omgaat met verloren mensen, met gebroken mensen, met geknakte mensen, met mensen wiens leven als een nachtkaarsje lijkt uit te gaan en in de eeuwige duisternis eindigt. Ja, dat is nou Zijn heerlijkheid dat Hij Zich in teerheid ontfermt over het verlorene! Zijn hart is vol barmhartigheid want Hij zal de blinde ogen openen en gebonden mensen uit de gevangenis halen! Zo is de Heere Jezus Christus.

Een preek waarin het alleen gaat over het gekrookte riet en de rokende vlaswiek doet geen recht aan de Bijbeltekst, de boodschap is immers dat Hij die niet zal verbreken en niet zal uitblussen.

Maar dat wist je al... toch? Wat heb je eigenlijk aan dit antwoord? Ben je er nu in bevestigd dat je die preek bij het grofvuil kunt zetten? Ben je er nu in bevestigd dat het er in het geloofsleven echt niet zo diep door gaat als die dominee preekt?

Begrijp me goed vriend, dat bedoel ik niet te zeggen! Dat soort bevestiging bedoel ik je niet te geven. Dat kan ik niet omdat ik die preek niet gehoord heb. Maar ik wil het ook niet omdat ik het gevoel heb dat er wat achter je vraag zit. Wat is dat?

Wil jij niet horen over de zonde waarin wij ons gestort hebben en het oordeel waaronder wij liggen? Heb je je geërgerd omdat jij je nooit een “gekrookt riet” hebt gevoeld? Heb je nooit ontdekt blind, gebonden en in duisternis te zijn? Of meen je te geloven zonder dat je een blijvende knak in je leven kent? Dan is het niet best...!

Of heb je deze vraag gesteld omdat je Christus niet kunt missen? Is het zo dat je wél een blinde, een gebondene bent en zó graag een Woord over Hem had gehoord? Heb je de heerlijkheid van deze Knecht gezien en ben je heilig verliefd geworden op het Lam? Dat je niet één zondag kunt zonder Zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen? Dat je Hem steeds nodig hebt in je schuld omdat je eens hebt ervaren hoe Hij omgaat met geknakte mensen?
Als het zo ligt in je hart en je nooit het Evangelie hoort preken, ga dan maar aan je dominee vertellen dat je niet zonder Christus kunt... en dat je Hem graag geschilderd ziet worden voor je verwonde ziel.

Vriend, kun jij met Psalm 116 zingen: “Ik was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder?” Zo niet, dan bid ik dat de levende God je zo knakt dat Christus je dierbaar wordt...!

Ontvang een hartelijke groet van
Kand. R. J. Jansen

R. J. Jansen

R. J. Jansen

 • Geboortedatum:
  04-02-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Scherpenisse
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

gekrookte rietJesajastandenleer
6 reacties
kareljansen
06-11-2014 / 15:21
Afgelopen zondag hoorde ik deze preek. Ik zal niet zeggen waar en door welke dominee, maar ik was daar. Ik wil de vraagsteller adviseren even het "bandje" te bestellen en dat nog even terug te draaien. Je hebt blijkbaar een aantal elementen gemist.
levensbron
06-11-2014 / 16:19
vragensteller,

Ik heb de preek niet gehoord, maar luister naar deze" preek" van deze kandidaat, heel erg bedankt kand. Jansen, hier heb ik ook wat aan.

Gods zegen toegewenst, vragensteller.
rienepien1981
07-11-2014 / 11:21
Wij hebben ook kortgeleden een preek over dit gedeelte gehad. De dominee legde het als volgt uit: Als God in je leven komt, dan word de trotse stengel die je ooit was geknakt... de verbrokene van hart. Je voelt het Godsgemis. Je moet buigen onder het vonnis. Denk aan David en Petrus. Daarna mag je door genade weten dat het de Heere was die dit in je werkte... Dat je als kind van God soms een verstild genadeleven kan hebben... Dat je het zoete wat je ooit had in Christus, kwijt lijkt te zijn. En dat je dan soms weer aan de zonde gaat proeven... Je word dan een stinkende walmende pit, er is onvoldoende toevoer van olie... die een mens uit zou blussen, maar God doet dit niet. Het feit dat het walmt, bewijst dat er ooit vuur bij geweest is. De Heere richt die geknakte stengel weer op, en Hij vult weer olie bij. Als Hij het uit zou blussen, zou Hij Zijn eigen werk vernietigen...
noodzakelijk
07-11-2014 / 16:31
Volgens mij heb ik dezelfde preek gehoord....! Ik denk dat de vragensteller maar half geluisterd heeft. Alleen het thema al: De tedere zorg van de Knecht des Heeren. Ten eerste over het gekrookte riet en ten tweede over de rokende vlaswiek. En vanuit dit thema werd de preek telkens belicht. Hoe Christus omgaat met de mensen die zichzelf kennen als zo'n riet en zo'n vlaswiek. Dus eigenlijk vind ik dat de vragensteller de preek geen recht heeft gedaan. Ik vind het ook helemaal geen preken van 'de ellendige mens met zijn standjes'. Kom op zeg, wie heeft er nu behoefte aan Christus als er helemaal geen werk voor Hem te doen is? Het is precies wat Rienepien zegt: denk aan David en Petrus. Die voorbeelden werden ook genoemd in de preek, en ook de tollenaar in de tempel. Gekrookte rieten die door Christus werden opgericht en verbonden.
Mooi antwoord trouwens van kandidaat Jansen. Als zulke mensen dominee worden in de PKN is er nog hoop.
rienepien1981
08-11-2014 / 12:13
Dat was inderdaad het thema van de preek... ik ben dan eigenlijk wel benieuwd of de vraagsteller dezelfde preek van ds. H heeft gehoord... want dan zie je dat ieder mens er andere dingen uithaald.
juni
08-11-2014 / 13:37
vragensteller,
prima antw. van de kandidaat.

als ik naar de zo verschillende reacties kijk, is het voor u geen optie,om de gehoorde preek,nog eens te beluisteren?
desnoods over te schrijven.

wie weet is deze preek u nog dan tot onderwijzing zoals kandidaat Jansen zegt!

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over anticonceptie. Vanwege een spierziekte slik ik (helaas) de pil . Omdat ik mezelf moeilijk kan redd...
geen reacties
06-11-2010
Beste dominee, Ik zal proberen mijn vraag hier duidelijk te formuleren. Het zijn eigenlijk meerdere vragen en ik begr...
geen reacties
06-11-2004
Het klinkt misschien ingewikkeld, maar hoe moet ik nu het feit zien dat God van mij houdt? Is dat liefde zoals een vader...
geen reacties
06-11-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering