Stemmen horen

Ds. H. Veldhuizen / 1 reactie

20-10-2014, 10:39

Vraag

Als iemand in onze kerk zegt dat hij stemmen hoort, wordt er door anderen al heel snel beweerd dat hij dan te maken heeft met een demon. Ik studeer echter in een ziekenhuis waar men beweert dat het je eigen hersenen zijn die tegen je praten. Soms kunnen ze dat zelfs laten zien met een fMRI en je ervoor behandelen met medicijnen waardoor die stemmen weggaan. Deze medische observaties lijken mij sterk te suggereren dat het inderdaad hun eigen hersenen zijn en er helemaal geen sprake is van demonen. Terwijl aan de andere kant de Bijbel toch echt soms praat over demonen die dit soort invloeden lijken te hebben. Mijn vraag is: wie heeft er nu gelijk? De medische wetenschap of de Bijbel? Of is het verenigbaar?

Antwoord

Beste vriend of vriendin,

Je stelt een vraag over stemmen horen. Dat wordt door sommigen in jullie kerk, zeg je, al heel snel gezien als dat het te maken heeft met een demon. Terwijl er in het ziekenhuis waar je studeert gezegd wordt dat het te maken heeft met hersenactiviteiten die eventueel behandeld kunnen worden met medicijnen. Maar, vraag je, hoe zit het dan met het feit dat de Bijbel spreekt van demonen die dit soort invloeden lijken te hebben? Is de medische wetenschap dan in strijd met de Bijbel?

Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we bij stemmen horen niet zo gauw van demonen moeten spreken. Het is in veel gevallen inderdaad een verschijnsel dat met de hersenactiviteit en de psyche van de mens te maken heeft. Je kunt psychiatrische verschijnselen niet zomaar aan demonen toe schrijven. Denk bijvoorbeeld aan mensen die opgenomen zijn en/of behandeld worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het is goed om te bedenken dat de Bijbel geen medisch handboek is, ook niet als er gesproken wordt van bezetenheid of onreinen geesten of demonen. Eerder mogen we dankbaar zijn voor wat God in de medische wetenschap geeft en heeft gegeven, ook al heeft de medische wetenschap zijn grenzen in acht te nemen, maar dat is wat anders.

Nu blijf je wellicht met de vraag zitten hoe je de geschiedenissen in de Bijbel over bijvoorbeeld bezetenheid op één lijn kunt brengen met wat de psychiatrie je leert. Dat is niet zo gemakkelijk. Je kunt niet zomaar rechte lijnen trekken van die geschiedenissen naar onze tijd. Demonen zijn er, daar is de Bijbel duidelijk over. Ik denk echter dat ze niet de directe oorzaak zijn van allerlei nare psychiatrische verschijnselen, maar wel dat ze van die verschijnselen misbruik kunnen maken en ze kunnen gebruiken als ‘invalspoort’. Ik denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van de bezetene in Gadara (Markus 5). Voor de verschijnselen die zich daar voordoen zal best een psychiatrische verklaring zijn. Maar de demonen misbruiken die verschijnselen als invalspoort, zodat het handelen van de man demonische trekken krijgt en hij gevaarlijk is voor zichzelf en anderen. Belangrijk is om te zien dat Jezus die man geen enkel verwijt maakt dat hij zich ’opengesteld’ zou hebben voor de demonen of iets dergelijks, maar hem geneest. Hetzelfde zie je bij de andere keren van demonen- of duiveluitdrijving door Jezus.

Ik denk ook aan een heel andere geschiedenis, namelijk van de verzoeking van Jezus in de woestijn (Matt.4). Ook daar zie je dat de ‘verzoeker’ (zo wordt hij genoemd) het feit dat Jezus 40 dagen gevast heeft en honger heeft, als ´invalspoort´ gebruikt om te zeggen: Maak van deze stenen brood. Even later weet hij Jezus richting de tempel (waar Jezus graag komt) te ‘drijven, om (ik zeg het met eigen woorden) er een kunststukje uit te halen, zodat de mensen Hem allemaal als Messias zullen uitroepen, iets wat voor Jezus veel ‘gemakkelijker’ zou zijn, en dus een grote verzoeking voor Hem is, dan de weg te gaan naar het kruis.

Demonen zijn er sinds de zondeval. En ze hebben macht, in jouw en mijn leven, en in levens van mensen. Eigenlijk heeft elke ziekte, niet alleen de psychiatrische maar ook de somatische, iets demonisch, in die zin: zo heeft de Heere de schepping niet bedoeld. Maar we mogen geloven dat eens, door het Middelaarswerk van Christus, alle duivelse en demonische machten voorbij zullen zijn, als er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is. Beste vriend(in), studeer tijdens je medische opleiding in dàt geloof. En wèrk zo, als straks de studie voltooid is. Iemand zei mij, toen ik ging studeren: “Studeren en het geloof behouden.” Dat geldt ook voor jou. Mooi die medische opleiding. Om voor mensen dienstbaar te zijn. Vooral als je dat doet in de Naam van Jezus Christus. God zegene je daarbij.                 

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

demonen
1 reactie
Samanthi
20-10-2014 / 11:38
veel drukke mensen(kinderen) horen 's avonds of 's nachts stemmen die overdag niet goed gefiltert zijn, ik heb zelf adhd en heeft daar heel veel last van gehad, sinds ik concerta slik zijn de stemmen verdwenen.

Ik heb in de psychiatrie gewerkt en zag dat ook veel clienten stemmen of andere hallicinaties koppelde aan de satan, oké ik weet zeker dat de satan er als de kippen bij is om het iemand benauwd te maken, maar ik heb in gesprek met deze mensen gevraagd of de duivel zich zou laten weg jagen door een pilletje.

Er zijn mensen die ondanks medicijnen toch stemmen horen en dat zij niet altijd fijne dingen horen, dan is het belangrijk om met deze mensen in gesprek te blijven, houden ze zich bewust bezig met occulte zaken? Zoeken ze dat?

ps ik heb in een Christelijke instelling gewerkt en daar had je andere raakvlakken dan bij een neutrale instelling

Ik wens je heel veel sterkte en zegen met je studie

Terug in de tijd

Als ik een tijd gezeten heb, heb ik zulke stijve enkels. Na een nacht slapen, strompel ik mijn bed uit en durf eigenlijk...
5 reacties
21-10-2020
Ik heb sinds enkele weken last van steken onder mijn linkerborst. Dit is even een venijnige pijn en zakt daarna weer weg...
geen reacties
20-10-2015
Is er ook een wat minder agressieve vorm van antidepressiva, die niet zoveel bijwerkingen heeft en waar je niet aan gewe...
2 reacties
20-10-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering