Avondmaalsdrang of -dwang

Ds. H. Paul / geen reacties

06-10-2014, 14:31

Vraag

Liefst aan een predikant van de Ger. Gem. Wat is avondmaalsdrang en wat is avondmaalsdwang? Wat is het verschil? Ik kom er zelf niet uit.

Antwoord

Beste vraag(stel)ster,
 
Het verschil tussen "dwang" en "drang" is qua letters niet veel. Maar er is wel een wezenlijk verschil. Dat komt tot uiting in de volgende teksten: "En zij dwongen Hem". De Emmausgangers dwongen de Heere Jezus om met hen mee naar binnen te gaan. Die dwang kwam van buitenaf tot Hem. Paulus zegt in 2 Kor. 5:14: "Want de liefde van Christus dringt ons." Die liefdesdrang kwam van binnenuit.
 
Er kan een Avondmaalsdwang zijn, waarbij vanuit de prediking men min of meer gedwongen wordt aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, omdat men toch belijdenis gedaan heeft. Zonder dat de geestelijke werkzaamheden die erbij behoren en onmisbaar zijn, genoemd worden. Zie het Formulier om het Heilig Avondmaal te houden.
 
Maar een drang om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen is het gevolg van de trekkende liefde, die het wedergeboren hart vervult om Christus' gebod "doe dat tot Mijn gedachtenis" op te volgen. Waarbij ook het verlangen Hem te ontmoeten aan de tafel dringt tot het deel nemen aan het Heilig Avondmaal.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Heilig Avondmaal
geen reacties

Terug in de tijd

Aan ds. C. Harinck. De laatste tijd houdt een vraag me bezig die ik hopelijk duidelijk kan verwoorden. In de Bijbel staa...
4 reacties
07-10-2016
De laatste 3-4 weken heb ik last van erg vermoeide en zware benen. Als ik opsta voel ik spierpijn over heel mijn lichaam...
geen reacties
07-10-2016
Aan een Ger. Gem.-dominee. In Genesis staat dat de Heere zegt dat Hij de aarde in zes dagen heeft geschapen. Nu zijn er ...
geen reacties
06-10-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering