Naar Jezus Christus gaan

Ds. C.J. Barth / 2 reacties

17-09-2014, 12:28

Vraag

Ik, een 18-jarige, heb een vraag. Hoe kan ik naar Jezus Christus gaan? Tot Hem komen? Ik lees regelmatig boekjes van Spurgeon. Erg mooi. Steeds weer zegt hij: “Ga nu naar Christus. Nu, niet straks, maar nu.” Ik heb het verlangen om naar Christus te gaan, hoewel ik soms zo koud en hard ben dat ik ook dat betwijfel. Ik wilde dat ik kon geloven. Maar zowel het komen als het geloven kan ik niet. En ik weet dat ik het juist daarom van Hem moet verwachten en niet bij mezelf moet zoeken. Ik weet dat ik mag komen en geloven. Spurgeon (en vele anderen) zeggen dan: “Geef je maar aan Hem over.” Maar hoe!? Weet je daarna gelijk zeker dat je verlost bent? Steeds weer wil ik met dingen aankomen, zijn mijn handen niet leeg. En als ik dan (bijv. in gebed) het gevoel had dat ik tot Hem kwam, dan ga ik daarna toch weer twijfelen. Was het wel zo? Was het niet alleen gevoel? Was het niet m’n eigen werk? Dit maakt me af en toe ontzettend moedeloos, want ik kom er niet mee vooruit. Weer een dag zonder God, zonder genade...

Antwoord

Beste vraagsteller,

Hoe zie jij God eigenlijk? Wat voor beeld heb je van Hem? Zou de HEERE echt een God zijn Die bij iedere bidder kijkt: komt hij wel met lege handen? En zegt Hij dan als Hij toch iets bespeurt: ga maar weg, je moest met lege handen komen, probeer het morgen maar weer eens. Is de HEERE echt een God Die tegen een biddende man/vrouw van 18 zegt: “Je dacht dat je bij Mij kwam, maar je twijfelt te veel. Wegwezen jij! Kom morgen maar weer. Deze dag blijft een dag zonder God en zonder genade.” Is de HEERE een God Die bij ieder gebed controleert of het niet ‘eigen werk ’is?

Zulke voorstellingen van God zijn toch niet bijbels! Het doet meer denken aan wat de duivel al aan Eva probeerde wijs te maken. Hij suggereerde dat de HEERE een God is Die het slechte voorheeft met ons. De God en Vader van Christus is zo anders!  De Heere Jezus zegt: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11:28). Wat Hij zegt, meent Hij. Houd je vast aan wat God zegt in Zijn Woord i.p.v. aan hoe je je voelt. Vertrouw eenvoudig: “Hij zal mij rust geven.” Dat heeft Hij beloofd. Ik voel niets, Hij zal het toch doen. Morgen is er niets veranderd voor mijn besef, maar Zijn Woord houdt stand. Hij hoeft toch niet per direct alles te geven wat ik wens. Maar Hij zal wel doen wat Hij belooft in Zijn Woord!

Hij voegt niet allerlei ongeschreven extra voorwaarden toe aan Zijn Woord, zoals “je moet wel met lege handen komen, je mag geen last hebben van koudheid of hardheid, je mag niet het gevoel hebben dat het je eigen werk is.” Vertrouw God op Zijn Woord. Lees de Psalmen en spreek de Heere aan, zoals de psalmdichters dat doen. Lees in de evangeliën hoe Jezus met mensen omging.

Wees ook niet de hele tijd bezig met jezelf te beoordelen. Waar staat in de Bijbel dat je jezelf moet afbranden, zoals je in de laatste zinnen doet. Laat het oordelen aan God over. Probeer niet op alle vragen over jezelf een antwoord te vinden. Zoek liever opnieuw de stilte met God, lees, bidt, pleit; vat moed, vertrouw en verwacht. Laat de Heere je wachten, verdraag het ootmoedig. Je hebt Hem veel langer laten wachten. “Zo Hij vertoeft, verbeidt (verwacht) Hem, Hij zal gewisselijk komen.”

Wellicht zijn er nog meer vragen die bij je leven, of door dit antwoord nieuwe vragen opgekomen. Stel ze gerust. Dan kunnen we verder de weg wijzen die God in Zijn Woord wijst.

Hartelijke groeten,
Ds. C. J. Barth

Ds. C.J. Barth

Ds. C.J. Barth

 • Geboortedatum:
  09-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Langbroek
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelGodsbeeld
2 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
23-09-2014 / 00:40
Hallo Vraagsteller,
Ik heb ook lang met die vraag geworsteld. Toen heb ik het antwoord gekregen, ook door gesprekken met andere mensen. Het antwoord lag in het bijzonder in Bijbelteksten, in wat Jezus zegt:
Lukas 9: 23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. 25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? 26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.

Matt. 7: 13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Je kunt ook nog lezen: Marcus 10: 17-31 en 1 Joh. 2: 15-17:
15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. 16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. 17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Jezus wil dat wij alle wereldse dingen loslaten en Hem volgen. Je mag niet alleen vragen om bekering, maar je moet ook luisteren wat Jezus dan in jouw leven wil veranderen. Die stap moet je doen zoals de rijke jongeling om alles uit je leven weg te doen wat je van God scheidt en je hindert om dicht bij Hem te leven.
Schrijf me gerust. Ik communiceer er graag over: emaildfj1@gmail.com
RobdeBob
28-09-2014 / 20:26
Op de momenten dat ik aan mijn geloof twijfel (wat puur een gevoelskwestie is), houd ik me altijd vast aan die hele overbekende en zo ontzettend eenvoudige belofte uit Gods Eigen Woord:

"Want zó lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hém gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hééft." (Johannes 3:16)

En God kan niet liegen, God houdt Zich voor eeuwig aan al Zijn beloften (zie ook: Titus 1:2, Numeri 23:19), dus ook bovenstaande belofte.

God heeft in Jezus alles gegeven wat je nodig hebt om tot Hem en bij Hem in de hemel te kunnen en mogen komen. Het enige wat Hij van ieder mens afzonderlijk vraagt is te geloven in (= te vertrouwen op) Zijn geliefde Zoon, de Here Jezus, en wat Hij voor jou aan het kruis op Golgotha gedaan heeft.

Het gevoel van een mens is ontzettend veranderlijk, het kan van minuut tot minuut, van uur tot uur, van dag tot dag veranderen. Wat nóóit kan en zal veranderen is Gods Woord (zie ook: 1 Petrus 1:25 en Jesaja 40:8).

Een paar andere hele mooie beloften die mij altijd bemoedigen en die iedereen van Hem mag aannemen zijn bijvoorbeeld 1 Johannes 2:1-2 en Efeze 2:8.

Terug in de tijd

Als ik me niet bedrieg, kan ik zeggen dat ik in God geloof en dat ik mezelf mag uitleveren aan de genade van God in de H...
geen reacties
17-09-2003
In onze geest wordt oorlog gevoerd. Wij moeten onze gedachten krijgsgevangen maken, staat in de Bijbel. Jacobus schrijft...
1 reactie
17-09-2010
Beste ds. Klomp. Ik lees net uw antwoord op een vraag over het avondmaal. Daarin zegt u het volgende: "In sommige kerken...
23 reacties
17-09-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering