Bloed van Christus toegepast

C.A. Hoekman / geen reacties

19-08-2014, 10:06

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Wat betekent het dat het bloed van Christus is toegepast aan je ziel?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Met deze vraag zitten we in het hart van de Christelijke godsdienst. Hiermee staat of valt of we met God verzoend zijn of niet. Het is de vraag die beslist over eeuwig behouden of eeuwig verloren! Ben je het eigendom van de Heere Jezus of niet!


Wat is toepassen? Van Dale noemt dan: als middel gebruiken. Wanneer een dokter bij een zieke een geneesmiddel toepast, hoopt en verwacht hij dat door dat middel de zieke zal genezen. Zonder toepassing in elk geval geen genezing. Wanneer we dit (gebrekkige) beeld vasthouden in het kader van je vraag, houdt het in dat de toepassing van het bloed van Christus aan je ziel, de zekerheid van de genezing en redding van je ziel betekent. Je bent dan voor eeuwig gered! Dus ook hier geen genezing zonder toepassing. Er is geen vrede en verzoening met God, dan alleen in Gods weg. En Gods weg van vrede loopt over de kruisheuvel Golgotha. Waar het bloed van Gods Zoon heeft gevloeid tot een verzoening van de zonden. Zonder bloedstorting is er geen vergeving (Hebr. 9 : 22).

Hoe weet je nu dat het bloed van Christus aan je ziel is toegepast? Eerst een andere vraag? Wat is het gat in jouw leven? Heimwee naar God? Dat je God kwijt bent en dat je beseft, dat betekent mijn dood (Gen. 2 :17)? Jij en ik hebben ons dood gegeten. God stapt daar niet zomaar over heen en Hij wil ook niet dat jij daar zomaar overheen stapt. Zonden moeten erkent en beleden worden (Ps. 32 : 5). En dat is ook precies waar de Heilige Geest op aan werkt (Joh. 16 : 8).

En zal de Heilige Geest je dan in je zondeovertuiging laten zitten. Is Zijn liefste werk niet om zondaren te brengen bij het kruis van Golgotha, bij de Heere Jezus Christus? Bij de fontein van Zijn zonde vergevend bloed (Joh. 16 : 14)? Dan mag je met al je zonden en zorgen bij de Heere Jezus schuilen, achter Zijn bloed. Lees zondag 23 van de H.C. nog maar eens rustig na met de verwijsteksten. Dat is de toepassing van Jezus’ bloed. Dan geloof je het ook voor jezelf. Ook voor mij! Jezus alleen. Zo onbevattelijk, maar toch waar.

En weet het, de Heere Jezus is veel bereidwilliger om onze zonden te vergeven, dan wij om ze te belijden. Zie, het Lam Gods.

Enkele strofen van het gedicht van Ds. R. Murray MacCheyne voeg ik nog toe.

Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt,
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed;
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!

Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet; 
?Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd Hij; 
?Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af!

Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis,
Naar het erfgoed daarboven, in het Vaderlijk Huis,
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, 
"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenzang zijn!

C.A. Hoekman, Kapelle.

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Ouderling Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge

Tags in dit artikel:

ziel
geen reacties

Terug in de tijd

Geachte dominee C. den Boer. Ik ben niet de vorige vraagsteller, maar ik heb wel een brandende vraag. Wat belooft de Hee...
2 reacties
19-08-2011
Ik -of eigenlijk wij- zitten met het volgende probleem. Onze familie bestaat uit dertien kinderen. Dit zou eigelijk geen...
8 reacties
19-08-2010
De laatste tijd (ik ben een meid van 19 jaar) lig ik best wel met mezelf in de knoop. Ik heb eigenlijk een gemakkelijke ...
2 reacties
19-08-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering