Ik heb een vraag over het stukje in 1 Timotheus 2:9-15, dat gaat over de vrouw i...

Ds. W.N. Middelkoop / geen reacties

26-02-2005, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over het stukje in 1 Timotheus 2:9-15, dat gaat over de vrouw in de gemeente. Daar staat namelijk dat de vrouw het haar niet mag vlechten en zichzelf niet met goud of parels of dure kleren mag versieren. Een vrouw mag niet over de man heersen en moet zich laten leren in stilheid en in alle onderdanigheid. De vrouw heeft dus niks te zeggen en is eigenlijk alleen op aarde om kinderen te baren (“Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren...”). Er staat dus dat het doel van de vrouw is om kinderen te baren. Maar let op: niet alle vrouwen  krijgen kinderen. Hoe moet je dat stukje verstaan? Want wat is er mis met het vlechten van het haar? En mag de vrouw zich niet met parels of dure kleren versieren? Daar is toch helemaal niks mis mee? En waarom moet de vrouw zich stilletjes op de achtergrond houden, in onderdanigheid van de man? Hoe zit dat dan? Want ik snap dit stukje helemaal niet! Ik zat dit met verbazing te lezen (ik vind het eigenlijk wel een beetje op de wetten van de Farizeeën lijken). Ik hoop dat u hier een antwoord op kunt geven. Met vriendelijke groeten.

Antwoord

Beste vragensteller,

Ik snap het dat je zo’n stukje uit de bijbel leest en daar allerlei gedachten bij hebt. Dat verraadt naar mijn besef hoe jij en ik beïnvloed zijn door het denken over man en vrouw in onze tijd. Men zegt al heel snel: De vrouw in de bijbel wordt gediscrimineerd en onderdrukt. Met onze moderne ogen lijkt dat ook het geval in dit stukje. Ik zal je proberen te laten zien dat dit niet terecht is.

Allereerst een vraag: In onze tijd heeft de vrouw gelijke rechten in huis en op de arbeidsmarkt. De emancipatie en het feminisme hebben grote invloed op onze maatschappij en het denken over man en vrouw. De vrouw van deze tijd is niet een bescheiden persoon die haar plaats weet (niet onder maar naast de man) maar is er een die zich moet ontplooien en zich laten gelden. Niet zelden kom ik tegen (ook in reformatorische kring) dat een vrouw regeert in en buitenshuis over de man en blijkt dat op den duur te gaan wringen. Is de vrouw (mens) van deze tijd nu echt zo gelukkig met de verworven vrijheid? Hoeveel huwelijken gaan stuk etc? Wanneer we de orde die God geschapen heeft breken, heeft dat grote gevolgen. We zien het om ons heen.

Die orde werkt Paulus uit in dit stukje van Timotheus. Paulus gaat in vers 9 in op de protserigheid die de vrouw in die tijd soms aan de dag legde. En vandaag de dag zie je dat ook. Het gaat Paulus er hier niet om dat een vrouw achter de mode aan moet lopen en zichzelf niet mag verzorgen. Integendeel. Maar het moet wel op de gepaste wijze. Wanneer men zich opzichtig en uitdagend kleedt, zuigt men op zo’n ongezonde wijze de aandacht naar zich toe. Men wil gezien worden/opvallen. Als zij langskomt moeten de fotocamera’s ratelen

De tweede fout die daarbij gemaakt wordt is dat men denkt dat de schoonheid van een mens/vrouw aan de buitenkant zit. Paulus wil hier en op andere plaatsen juist duidelijk maken dat de schoonheid van de vrouw als het goed is van binnen zit. En haar houding tegenover God en haar man en gezin. Onze maatschappij waar het alleen maar om de buitenkant en show gaat staat daar haaks op. Ook als het betreden van de kerk op zondag het karakter heeft van een mode/hoedenshow (kijk mij eens!) zijn vanuit deze tekst daar vragen bij te stellen.

Betekent dit dat een vrouw dan niet mee mag met de mode? Jawel. Maar in ingetogenheid. Zoals iemand schreef: Wees niet de eerste om het nieuwe te proberen noch ook de laatste om u van ’t oude af te keren.

In vers 11 gaat Paulus dan in op de plaats van de vrouw in de gemeente. De vrouw telt voor Paulus volledig mee, ook in de gemeente. Hoeveel vrouwen worden in zijn brieven niet gegroet. Maar ze heeft wel haar bijbelse plaats( zie vers 13). Wanneer ze in de gemeente gaat heersen en daarin zelfs over haar/ de man domineert, schendt ze de orde van God. Paulus voort hier echter geen pleidooi voor een vrouw die een ‘doetje’ is. Ze mag er zijn. Niet boven, maar naast de man. Vanuit de orde God-Christus-man-vrouw. Zo heeft ze ook in de kerk haar eigen plaats. Niet als mindere/onderdrukt. Maar een andere plaats van God haar gegeven.

Hopelijk lost dit wat vragen van je op.

Ds. W. N. Middelkoop

Ds. W.N. Middelkoop

Ds. W.N. Middelkoop

 • Geboortedatum:
  16-05-1965
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Urk (Ichthus)
 • Status:
  Inactief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over de kinderdoop en het verbond. God heeft met Abraham het verbond opgericht en met ‘zijn’ nageslacht...
geen reacties
26-02-2014
Aan ds. W. Harinck. Geachte dominee, u schrijft op dit moment stukjes in de Saambinder over de Matthew Henry-verklaring....
1 reactie
26-02-2013
Twee weken geleden heb ik besloten psychische hulpverlening te zoeken. Al langere tijd heb ik last van negatieve stemmin...
geen reacties
27-02-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering