Belemmeringen tussen jou en Hem

Ds. A.A. Egas / 4 reacties

24-07-2014, 10:40

Vraag

Als je diep in je hart heel erg verlangt naar God, maar door allerlei belemmeringen in je leven je niet in staat bent om God te bereiken, maakt dit iets uit voor God? Is het genoeg om tegen God te zeggen: “Ik verlang zo naar U, maar ik kan U niet bereiken, wilt U doen wat ik niet kan?” Als je met lege handen naar God komt, vindt Hij dat dan niet erg...? Ik hoorde dit lied pas en ik dacht: is het zo makkelijk? Gewoon alles uit handen geven en erop vertrouwen dat God alle belemmeringen tussen jou en Hem wegneemt?

Antwoord

Beste vriend(in),

Er wordt weleens gezegd, als het gaat over bijbelse zaken moet je altijd met twee woorden spreken. Dat wil zeggen dat er altijd twee aspecten zijn die vaak in een bepaalde spanning onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Je kunt dan denken aan: Gods verkiezing en de verantwoordelijkheid van de mens.

Zoiets is er ook bij jouw vraag. Wanneer je diep in je hart naar God verlangt, is dat een werk van Gods Heilige Geest. Want niemand uit zichzelf verlangt naar God. De Bijbel zegt immers heel duidelijk: Er is niemand die naar God vraagt, niet tot één toe. Wanneer dat bij jou anders is geworden, dan is dat een groot wonder.

Maar inderdaad, nu zijn er in ons leven heel wat belemmeringen in het komen tot de Heere Jezus. Daar is onze liefde tot de zonden, het weigeren om daarmee te breken. Daar kan schaamte zijn om voor Hem uit te komen. We kunnen denken dat we bij Hem niet welkom zijn. Zo kunnen er heel wat belemmeringen zijn. Kan ik die zelf wegnemen. Nee, want ik zit met duizend banden gebonden. Maar nu is de Heere sterker dan al die tegenkracht. Hef daarom je geboeide handen op tot Hem. Heere ontbind mijn boeien. Ik kan niet tot U komen, maar U wel tot mij. Verlos mij Heere, van al die belemmeringen. Trek mij en ik zal U nawandelen.

Je hebt ook een lied meegezonden. Ik heb daar naar geluisterd. Het is voor mij heel lastig om er een oordeel over te geven. Juist ook in het licht van het bovenstaande. Je vindt soms wat eenzijdige dingen in zo’n lied. Zo zingt de jongen, als het gaat over God: “Ik kan tot jou niet komen zolang...” Je krijgt dan het gevoel dat de zaligheid helemaal van jouw komen afhankelijk is. God kan niets doen, als jij niet eerst tot Hem komt. Dat is toch echt een dwaling. God is altijd de Eerste. Hij komt juist als wij niet kunnen komen.

Toch zegt hij ook weer hele mooie dingen: Je moet ook alles uit handen geven, je moet ook de strijd staken. Je mist in het lied de werking van de Heilige Geest. Hij geeft ons lege handen, Hij overwint al ons verzet. Het lied legt teveel nadruk op wat jij moet doen, ten koste van het werk van de Heilige Geest, Die alles doet. Ik hoop van harte dat je onder de prediking van Gods Woord, die een kracht Gods tot zaligheid is, als een dode mag opstaan. Dat  door de stem van de Heilige Geest al die belemmeringen mogen weggenomen worden.

Het heeft de Heere behaagd om door de prediking van het Woord zondaren zalig te maken. Daar moet je zijn: In Gods Huis, de werkplaats van de Heilige Geest. Daar maakt de Heere vlakke velden, daar slecht Hij de bergen van al die belemmeringen. De tollenaar vond vrede in Gods Huis, toen hij bad: wees mij de zondaar genadig. Daar werd hij verlost van al die banden en ging gerechtvaardigd naar huis. Dat wil de Heere ook jou schenken. Inderdaad, zeg daar maar tegen Hem: “Ik verlang zo naar U, maar ik kan U niet bereiken, wilt U doen wat ik niet kan?” Weet dat de Heere niets in de weg staat om jou de zaligheid en vrede te geven. Hij heeft je dat immers al bij de doop beloofd?

Met hartelijke groet en Gode bevolen,
Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

overgave
4 reacties
AHHK76
24-07-2014 / 14:22
God wil dat wij met lege handen komen... Want Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Alles is door Hem volbracht. God kan ook zelf onze hart/handen leeg maken en ons met Hemzelf vervullen. Heel lang geleden is het al geschreven dat je met lege handen mag komen:

Vaste Rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw, laat mij rusten in Uw schaûw,
waar het bloed door U gestort, mij de Bron des Levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud U geen wierook, mirr' of goud.
Moede kom ik, arm en naakt, tot de God, Die zalig maakt,
Die de arme kleedt en voedt, Die de zondaar leven doet.

Eenmaal als de stonde slaat, dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d' aardse woon' opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot berg mijn ziele voor de dood.

Vooral het tweede vers beschrijft de situatie van 'lege handen'. De schrijver van dit lied, August Toplady leefde van 1740 tot 1778. Hij schreeft het lied op papier: ‘Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in Thee’. Dit lied is voor het eerst gepubliceerd in 1775 en is later vertaald in het Nederlands door Jacqueline van der Waals (1868-1922).
Gods zegen toegewenst!
juni
25-07-2014 / 15:09
vragensteller,op de knieen.
Zijn Hand=niet verkort.
doe wat ds. egas u aanreikt.


misschien wat eerbiediger muziek uitzoeken?
wat lezen over een eenzijdig Godswerk?

een optie?
rups89
27-07-2014 / 12:25
Juni: Wat is er mis met die muziek?
Ik vind het echt niet oneerbiedig. Ik luister ook wel eens muziek van hem daar klinkt echt wel eerbied en echtheid van uit.
Hij zingt alleen volgens een hedendaagse stijl. Maar is daar wat mis mee?

Ik vind het antwoord van ds. Egas echt wel goed en ik kan er van leren, maar daarbij zou je dan ook de vraag kunnen stellen: Hij maakt het ook wel weer ingewikkeld, met al die ingewikkelde termen af en toe. Ik snap het toevallig, omdat ik ben opgegroeid in de Ger Gem, maar ik vraag me af of onkerkelijke mensen dit helemaal begrijpen...

Ik heb zoiets van: doe niet zo moeilijk. God werkt overal en in elke kerk, hij werkt in hedendaagse taal/ stijl en in 'oude' stijl.
Het is volgens mij heel simpel: God houdt van je en Hij wil dat je van Hem houdt, daar staat heel de Bijbel vol van... Kies je ervoor om niet van Hem te houden, dan is dat je eigen keus...
Als je van Hem houdt, mag je er zeker van zijn dat Hij nog veel meer van jou houdt.
juni
11-08-2014 / 18:52
rups89

we hebben een heel ander geloof als u.
uw zinnetjes kan ik in onze Bijbel niet terug vinden.wel,dat er niets goeds in de mens is
dat God verkiest
de mens van dood,levend gemaakt moet worden
de zondeval,daar hebben we al gekozen.
uw taal,versta ik niet,sorry


onkerkelijke begrijpen meer dan u denkt!
ook van deze muziek,gaan onze wegen uit een.
ik vind het walgelijk.
smaken verschil toch?

Terug in de tijd

Ik ben een jongen van 20 jaar. Via een jongerenavond ontmoette ik een meisje en we hebben nu enkele keren afgesproken. Z...
5 reacties
24-07-2012
Op zondagavond voor het slapen gaan luister ik altijd psalmen als ik verdriet heb, maar ook omdat ik Gods nabijheid zo m...
geen reacties
25-07-2019
Pas las ik de vraag over een moeder die last had van woede-aanvallen. In het antwoord daarop werd geadviseerd hulp te zo...
8 reacties
24-07-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering