Veel gemeen maar ander kerkverband

ds. D.M. Elsman / 7 reacties

23-06-2014, 13:38

Vraag

Ik ben een jongeman van 25 jaar en sinds een aantal maanden heb ik goed contact met een jonge vrouw. We kennen elkaar niet zo goed, maar we hebben een hele goede klik en hebben het geloof en visie op het leven gemeen. We hebben nu tien keer met elkaar afgesproken en we willen allebei ons nog verder op elkaar oriënteren, omdat we allebei echt zeker willen zijn dat we voor elkaar bestemd zijn. Welke kenmerken moet je eigenlijk gemeen hebben? Wat bij haar zo is, is dat ze overal exact hetzelfde over wil denken voordat we een relatie aangaan. En daarmee loopt ze vast in het verschil over het kerkverband. Ik kom uit een Gereformeerde Bondsgemeente (PKN) en zij uit de Gereformeerde Gemeente. We hebben al een aantal preken van elkaars gemeente beluisterd en we vinden elkaars kerk qua prediking heel bijbels. Onze gemeenten komen heel erg overeen. Maar onze gemeenten zij beiden wel een grote uitzondering op het landelijke kerkverband en daarom verschillen de gemeenten inhoudelijk weinig. Maar zij ziet geen reden om weg te gaan en ik wil ook niet naar een kerkverband wat landelijk en provinciaal (Zeeland) wel op de uitverkiezingsleer van ds. Kersten hamert en daardoor veel passiviteit kent. En zij denkt dat haar ouders ook moeite zullen hebben met het feit dat ik uit een ander kerkverband kom. Daardoor zit er bij ons beiden, maar vooral bij haar, veel twijfel hoe het verder moet. Wat moeten we doen?

Antwoord

Beste vriend, uit je vraag spreekt zorgvuldigheid en ernst in de weg die jullie beiden zoeken te gaan. Jullie kennen elkaar nog niet zo goed, maar er is sprake van “een hele goede klik”; daaruit maak ik op dat jullie elkaar als persoon graag mogen en aanvoelen. Dat is belangrijk; belangrijker nog is dat je zegt dat jullie het geloof en visie op het leven gemeen hebben. Wat een prachtig begin van jullie vriendschap!

Het is nu een tijd van verkennen (verkering) met biddend de vraag in jullie hart of de HEERE een plan met jullie samen heeft. Het is dus allereerst een zaak van gebed om het samen de HEERE voor te leggen. Daarbij past een houding van vertrouwen zonder kramp. Jullie zien om je heen andere stellen met elkaar trouwen; het kan zijn dat jullie zózeer het huwelijk voor ogen hebben (en het definitieve en onomkeerbare daarvan) dat je zou vergeten dat er een toeleidende weg is waarvoor je tijd mag ontvangen in ontspannenheid om elkaar beter te leren kennen.

Daarbij, de HEERE vraagt niet van ons dat wij “overal exact hetzelfde over denken”. Hoe zou het! Hij weet wat maaksel wij zijn: een krom en verdraaid geslacht, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in ons is, en verhard van hart. Wij worden dan ook nooit één ‘van beneden uit’, maar alleen van boven af: wij worden alleen één door het gebed van Christus: “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, zoals wij Eén zijn” (Joh. 17).

Dat is dan ook het antwoord op je vraag welk kenmerk je met elkaar gemeen moet hebben: een waar geloof dat de Heere Jezus Christus omhelst en deel doet krijgen aan Zijn weldaden. Twee van die weldaden zijn liefde en trouw (Galaten 5), de pijlers van het huwelijksverbond.

Bid samen of de HEERE jullie de weg wil wijzen. Onderzoek de Schriftplaatsen over de plaats van man en vrouw naar de door de HEERE ingestelde scheppingsorde; lees samen het huwelijksformulier; daar zijn goede boekjes over verkrijgbaar. Respecteer de eigen (kerkelijke) plaats waar de HEERE jullie gesteld heeft; je hoeft nu nog niet te ‘kiezen’. Neem de tijd, praat veel met de HEERE en met elkaar, en zie uit met verwachting en vertrouwen dat de HEERE jullie leiden zal.

Meld je me nog eens hoe het met jullie is gegaan? Dat kan ook anoniem via Refoweb. Voor nu, van harte bid ik jullie geloof, hoop en liefde toe!

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkkeuzekerkverband
7 reacties
tja
23-06-2014 / 13:41
Overal exact hetzelfde over denken. Dat is niet gezond. Stel dat je nu, op dit moment, overal hetzelfde over zou denken. Wat ga je dan doen als een van beiden veranderd en anders gaat denken? Als het goed is groeien mensen. Het leven is een proces, er kunnen veel dingen veranderen. Jij kunt veranderen en/of je vriendin. Dan hebben jullie dus een probleem. Leren omgaat met verschillen, dat is de uitdaging.
sydneylover
23-06-2014 / 14:19
@vraagsteller:
Stel je bent een christelijke Amerikaan, en je kijkt vanuit dat perspectief naar de kerkelijke situatie in Nederland.
Als je al weet waar Nederland ligt, dan moet je proberen te doorgronden wat het verschil is tussen de Gergem en de PKN/Gereformeerde Bond. Wie is Kersten eigenlijk? Staat zijn naam in de Bijbel?
Voel je aan hoe ongelooflijk navelstaarderig sommige discussies in Nederland zijn?

Als ik de Indiase collega's op mijn werk (die overwegend Hindu zijn) zou willen proberen het verschil uit te leggen tussen de Gergem en de PKN/Gereformeerde Bond, wat moet ik dan zeggen?

Als ik lees dat jullie elkaar meer dan leuk vinden, je komt uit een (voor buitenstaanders haast niet uit te leggen) verschillend kerkverband maar bent uit dezelfde Bron opgevoed, wat is dan het probleem? Toch hopelijk niet de ouders?
gerardvragender
23-06-2014 / 14:40
Ik zou in de eerste instantie op je gevoel afgaan, het hart liegt nooit. Maar Gods beraad kan je hopelijk helpen met het maken van deze ingewikkelde keuze. Welke keuze je ook maakt, jullie overtuiging en wilskracht op het gebied van geloof hebben jullie in ieder geval overeen. Succes,

Groet Gerard
River
23-06-2014 / 23:27
Fijn dat jullie dezelfde visie op het geloof hebben. Je hebt gelijk dat er landelijk toch wel wat verschillen zijn binnen de Gereformeerde Gemeent. Jij komt uit een PKN gemeente van een heel rechtste signatuur als ik het goed lees. Mijn ervaring is dat er in dergelijke gemeenten ook erg gekeken wordt naar welke predikanten er worden uitgenodigd, etc. Oftewel, bepaalde kaders worden goed bewaakt. Binnen de Gereformeerde Gemeente zal dat ook wel zo zijn. Als je mogelijk toekomstige vriendin erg veel problemen heeft met de PKN zou je kunnen overwegen om naar de Gereformeerde Gemeente over te stappen (de gemeente waar zij nu lid is) met de afspraak dat jullie beiden van kerkgenootschap wisselen wanneer de leer van ds. Kersten in deze gemeente toch weer de overhand krijgt, wanneer er bijvoorbeeld een andere dominee komt of de kerkenraad verrechts. Wellicht is de HHK (van gereformeerde bond signatuur) een gemeente waar jullie je beiden in kunnen vinden?
AHHK76
24-06-2014 / 13:45
Je kunt beiden lid zijn van dezelfde kerk en een hele verschillende opvatting hebben... Je kunt beiden lid zijn van een verschillende kerk en dezelfde opvatting hebben. Wat is beter?
Bij allebei heb je huiswerk, om uit te zoeken wat het belangrijkst voor je is en wat je wilt. Dat is niet altijd makkelijk?!
De dominee die ons getrouwd heeft, zei weleens: Als man en vrouw het altijd samen eens zijn, dan denkt minstens één van de twee niet na. Dus mensen die echt helemaal hetzelfde denken, bestaan die wel? Ieder mens heeft zijn eigen karakter en ervaring. Dat heeft invloed op de keuzes die je maakt. Daarin kun je elkaar aanvullen of aanvallen... Wijsheid toegewenst.
leene
26-06-2014 / 17:21
Lijkt me een onrealistische eis van je vriendin... overal hetzelfde over denken. Help dat is niet gezond. Het is wel belangrijk dat je het eens bent over kerkgang. Ik zou kijken waar je komt te wonen. Maar ik ben dan ook niet zo kerk gebonden. Er zijn zoveel onderlinge verschillen in kerken. De ger gem in bijv Vlissingen is iets heeeel anders dan in Uddel. Sommige PKN kerken zijn strikter dan sommige Gereformeerde Gemeenten. Dus waarom kijk je niet waar je gaat wonen.

@River: je schrijft dat ze uit de kerk kunnen stappen als de leer van ds Kersten de overhand krijgt. Ik ben heel anders over ds Kersten gaan denken toen ik het volgende hoorde: HIj nam vaak zijn kleinkinderen op zijn knie en vroeg dan. Heb je vandaag al met Jezus gesproken!! Geweldig als je zo'n opa hebt. Ik denk dat we heel erg opgeschoven zijn waren we maar meer zoals ds Kersten tegen zijn kleinkinderen was.
juni
09-07-2014 / 08:25
zoek een kerk,waar en Rijke Christus voor en arme zondaar wordt gepreekt.

u kent elkaar nog kort.
fijn als er veel hetzelfde denken/voelen is.
maar...u blijft twee mensen.

u kunt nog onverwachts tegen andere opvattingen aanlopen.
neem de tijd, d.v. voor alles.

byz. mooi begin v d vriendschap,k,hoop dat t zo mag blijven voor jullie


antw van ds. =echt fijn!

Terug in de tijd

Ik kamp de laatste tijd met een groot probleem. Al jaren heb ik last van de vermoeidheidsziekte ME. Het kost mij ontzett...
4 reacties
23-06-2010
In artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) staat dat het waarachtig geloof de mens wederbaart. Is dan het ...
geen reacties
24-06-2020
Hoe kan ik in de praktijk van alledag leven met de Heere? Ik werk vijf dagen per week en twee avonden heb ik wat te doen...
1 reactie
24-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering