Zondagswerk en Avondmaal

Ds. R.H. Kieskamp / 2 reacties

12-06-2014, 13:32

Vraag

Ik zit met een probleem en zal proberen het zo kort mogelijk te schetsen. Ik heb een christelijke opvoeding genoten, maar ben rond mijn 15e jaar afgehaakt bij de kerk (ik ben nu een veertiger). Daarom had ik er ruim 20 jaar geleden totaal geen probleem mee om op zondagen te gaan werken. Gelukkig bracht de Heere een gelovige vrouw op mijn weg (en daar ben ik Hem dankbaar voor) en zo is God weer in mijn leven teruggekeerd. Ik werk helaas nog steeds op zondagen. Ben al jaren op zoek naar ander werk en heb al diverse sollicitaties gedaan. Tot nu toe kwam er nog niets op mijn pad. In de kerk waar wij lid zijn mag ik niet aan het Avondmaal deelnemen omdat ik zondagswerk verricht, om zo geen aanstoot te geven aan mensen die van mijn situatie weten. Het maakt me soms verdrietig, want wat als ik nooit een andere baan krijg? Het wordt naarmate ik de 50 nader steeds moeilijker. Mag en kan een kerkenraad zo'n restrictie opleggen? Alvast dank voor uw reactie en raad.


Antwoord

Wat een reden tot dankbaarheid dat u, mede door invloed van Uw vrouw, weer kerkelijk betrokken bent geraakt. Uit uw vraag begrijp ik dat dat ook gepaard is gegaan met geloofsbetrokkenheid. U verlangt immers om deel te mogen nemen aan het Heilig Avondmaal. Daaruit maak ik op dat U ook geloofsbelijdenis hebt afgelegd waarin u toegang tot het Heilig Avondmaal hebt verkregen.

Er is echter het probleem van de zondagsarbeid. Die zondagsarbeid was er reeds voor u kerkelijk betrokken raakte en was daarom toen geen probleem voor u. Nu wel. U wilt er graag van af,  doch het lukt nog steeds niet. Hierbij ga ik er van uit dat uw zondagsarbeid niet echt noodzakelijk is, zoals bij voorbeeld bij de verpleging, bij de melkveehouderij e.d. Immers, boeren die op zondag melken en verplegers die op zondag dienst doen in ziekenhuizen zullen zonder meer aan het Heilig Avondmaal mogen deelnemen. In uw geval vindt de kerkenraad deelname niet goed, want het zou aanstoot kunnen geven. Betekent dat dat de kerkenraad deelname wel goed zou vinden wanneer niemand er aanstoot aan gaf? U vraagt of een kerkenraad restricties mag opleggen. In principe mag dat, al zijn er kerkverbanden waar vooral ook bovenplaatselijke organen daarin een rol spelen. Voor zover ik iets afweet van kerkrecht is het zo dat in alle geval er in elk geval beroep mogelijk is op hogere kerkelijke organen.

Uit Uw vraag maak ik op dat u zelf principieel gezien graag aan het Heilig Avondmaal wilt deelnemen. Naar mijn inzicht is dit de hoofdkwestie. U wilt als zondaar die geheel van genade heeft leren leven graag aan het Heilig Avondmaal aangaan. Kwestie twee is of u zelf van mening bent dat uw zondagsarbeid dat verhindert of niet. Wanneer de vraag aan de orde komt of er verhindering is om aan te gaan, dan gaat het altijd allereerst om niet-beleden zonden waar we niet mee willen breken. In tweede instantie gaat het om zaken die op zich niet direct zonde zijn, doch wel ergernis veroorzaken. Op dit laatste is moeilijk zomaar een algemeen antwoord te geven. Vanuit de liefde is ieder die aan het Heilig Avondmaal deelneemt geroepen ergernis te vermijden. Doch waar ligt de grens? De Bijbel kent ook de vrijheid in Christus omdat we weten dat alleen Christus in laatste instantie ons oordeelt.

Naar ik verwacht is deze zaak voor u ook een gebedszaak of God U de weg wil wijzen en banen. Omdat alles rond het Heilig Avondmaal tere zaken zijn aarzel ik om heel concreet antwoord te geven, temeer omdat ik al de achtergronden niet ken. Mocht u het willen, wat mij betreft bent u welkom voor een persoonlijk gesprek. De redactie zal ongetwijfeld in dat geval bereid zijn aan u mijn adres te geven. Aan u is dan te beoordelen of de reis niet te ver zal zijn. 

Ds. R. H. Kieskamp

Lees meer artikelen over:

censuurHeilig Avondmaalzondag
Dit artikel is beantwoord door

Ds. R.H. Kieskamp

 • Geboortedatum:
  11-11-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lienden
 • Status:
  Inactief
63 artikelen
Ds. R.H. Kieskamp

Bijzonderheden:

Dominee Kieskamp is op 29 april 2021 overleden.


Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
2 reacties
elisdewaard
12-06-2014 / 14:17
Wat mij betreft een mooi antwoord. Ik vind de vraag echter nog veel mooier, vooral wat er achter zit.

Gods zegen in alles toegewenst!
GG61
14-06-2014 / 19:42
Beste vraagsteller, de situatie waar je in zit is zeker verdrietig. De liefdespanden van Koning Jezus kun je niet ontvangen. Zoals Ds Kieskamp ook zegt: laat het een gebedszaak zijn. God doet wonderen op het gebed. Ga het gesprek aan, als je dat nog niet gedaan hebt, met je werkgever. Leg uit wat je beweegt. Mogelijk kan de RMU je hierbij helpen? Sterkte.

Terug in de tijd

Bij de viering van het Heilig Avondmaal staat op de tafel een afgedekte schaal, waarin men een gave doet. Heeft dit een symbolische betekenis? Wordt dit geld voor een speciaal doel gebruikt?
Geen reacties
12-06-2006
Tegen mij werd eens gezegd: “De Heere zal brullen in jou leven als een leeuw. Om je al bevende uit Assur te doen komen.” Wat zou dit kunnen betekenen? Ik kan het deze persoon niet meer vragen omdat hi...
1 reactie
12-06-2018
Er is in de reformatorische hoek al veel literatuur verschenen over huwelijk en seksualiteit. Ik ben al een tijdje op zoek naar literatuur/informatie die heel concreet gaat over het stukje techniek ac...
2 reacties
12-06-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering