Follow Jezus on Twitter

M.M. van Winkelen / geen reacties

13-05-2014, 12:37

Vraag

Afgelopen donderdag tijdens de dagopening liet de lerares dit filmpje zien. Toen we het aan het kijken waren, kreeg ik er een wat naar gevoel bij. Volgens mij zou dit niet door de censuur van onze (reformatorische) school komen. We houden ons toch aan een gebod waarin staat dat we Jezus niet mogen afbeelden? Hoe kan zij het dan verantwoorden om ons dit filmpje te laten zien? Eerlijk gezegd heb ik niet gekeken als ik zag dat er weer een afbeelding van Jezus kwam. Wat ik ook lastig vond, is het feit dat de personen uit de Bijbel een twitteraccount hebben. Mag je de Bijbel en sociale media wel op die manier met elkaar verweven?

Antwoord

Beste vragensteller,

Over het youtube-filmpje dat jouw docent liet zien heb je twee vragen. De eerste gaat over het afbeelden van Jezus, de tweede gaat erover of het bijbels verantwoord is om het lijdensverhaal op een dergelijke manier in de context van sociale media over te dragen.

Wat betreft het afbeelden van Jezus is er geen letterlijk gebod waarin met zoveel woorden wordt gezegd dat we Hem niet mogen afbeelden. In de vroege christelijke kerk was het gebruikelijk dat Jezus niet afgebeeld werd. Uit de kunstgeschiedenis blijkt namelijk dat de persoon van Jezus de eerste twee eeuwen met symbolen werd aangeduid. Inmiddels zijn er onder christenen echter verschillende opvattingen over het al dan niet mogen afbeelden van Jezus. In reformatorische kringen staat men hier over het algemeen afwijzend tegenover. Dat we Jezus niet mogen afbeelden, herleiden we hierbij uit het tweede gebod. Wij mogen God op generlei wijze afbeelden en we mogen Hem op geen andere wijze vereren dan Hij ons geboden heeft, zo vat de Catechismus dit gebod samen (vraag 96). God gebiedt dit aan ons, omdat al onze menselijke voorstellingen oneindig tekort schieten als het gaat over God. Lees maar wat God uitroept tegen de makers van afgodsbeelden: “Bij wie dan zult gij Mij vergelijken, die Ik gelijk zij? Zegt de Heilige” (Jes 40:25).

Als het gaat over Jezus, moeten we het tweede gebod ook met Hem in verband brengen; van Hem kan immers gezegd worden dat Hij was: “God geopenbaard in het vlees” (1 Tim 3:16). Hierbij is er wel een moeilijkheid, omdat Jezus God en mens in één persoon is. Behalve God was Hij dus ook echt mens, voluit mens zoals jij en ik dat zijn. De mensen die leefden in de dagen van Zijn omwandeling, hebben Hem als mens gezien en kenden Zijn uiterlijke voorkomen. Voor het zover Zijn menselijke natuur aangaat, is het dus lastig om het tweede gebod onverkort op het afbeelden van Jezus toe te passen. Toch hebben we alle reden om terughoudend in te zijn in het afbeelden van Jezus. Als we weer even denken aan de Catechismus, leert deze ons dat we ons moeten houden aan wat God ons in Zijn Woord geopenbaard heeft (vraag 98). De Heilige Geest heeft ons in de Bijbel wel het onderwijs, de wonderen en levensweg van Jezus nauwkeurig en in meerdere evangeliën beschreven, maar zwijgt volledig over Zijn uiterlijke voorkomen. Waar we van personen als Simson en David wel iets lezen over hun uiterlijk, tasten we bij Jezus in het duister en zouden we zelf maar wat moeten bedenken. Dat is niet iets wat ons past. Hoe de tempel van Salomo eruit zag, wordt ons in de Schift tot in de kleinste details getekend, maar hoe de tempel van Jezus lichaam eruit zag (Joh 2:21), heeft God niet in de Schrift laten vastleggen. God heeft het ook niet nodig gevonden een beeld of schilderij van Jezus over te leveren, maar heeft ons het geschreven Woord geschonken. Dat Woord is levend en krachtig en dat is voor het kennen van God en Jezus echt ruimschoots genoeg.

Dan het tweede aspect van je vraag. Het youtube-filmpje is te beschouwen als een poging om het lijdensverhaal van Jezus dicht bij de belevingswereld van de mens van vandaag te brengen en dit verhaal op een toegankelijke wijze te vertellen. Uitspraken van Bijbelse personen worden getwitterd, dit wordt geflankeerd met Bijbelteksten die ons iets vertellen over het lijden en sterven van Jezus. De indruk wordt gewekt dat de hoofdpersonen met een smartphone beelden van de gebeurtenissen hebben vastgelegd, die vervolgens de digitale wereld in worden gezonden. De beschrijving uit de evangeliën heeft men geplaatst in een context van de sociale media (en wordt daarmee tegelijk vluchtig en gehaast). Het is niet de manier die ik zelf zou kiezen, maar daarmee wil ik niet direct de intentie van de auteurs van dit filmpje in diskrediet brengen.

Mogelijk kun je zelf eens aan je lerares vragen hoe ze het afbeelden van Jezus zich vindt verhouden met het tweede gebod, en wat zij zelf ervan vindt om het lijdensverhaal te vertellen op een manier als het bedoelde filmpje dat doet.
 
M. M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

M.M. van Winkelen

 • Geboortedatum:
  18-07-1981
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Den Haag
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Ouderling in Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

internetJezus
geen reacties

Terug in de tijd

Ds. Molenaar, ik las uw antwoord over huwelijkstrouw. Kunt u ook iets zeggen over trouw tijdens verkering? Pas las ik op...
geen reacties
13-05-2008
Ik heb al vanaf mijn jeugd altijd last van gesuis (deun: één toon) in mijn hoofd en als ik mijn hoofd draai kraakt het. ...
2 reacties
13-05-2011
Mag je als christen naar een cabaretvoorstelling?
geen reacties
13-05-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering