Verwerping een actieve daad

Ds. J.A. van den Berg / 1 reactie

24-04-2014, 14:33

Vraag

In hoeverre is de verwerping een actieve daad van God? Of, mag je dit zien als inherent aan de verkiezing? Dus zoals het samenstellen van een boeket: als ik alleen roze bloemen wil, dan is het logisch dat ik de witte weggooi. Of is het een met opzet gelijktijdig weggooien van witte bloemen als het vastpakken van roze bloemen, net zo blij wordend van het weggooien als het vastpakken? Ik vind dit erg lastig.

Antwoord

Beste vriend, ik wil proberen je vraag te beantwoorden. Maar ik denk dat we allebei voelen dat we hier over duizelingwekkende dingen spreken. God is groot en wij begrijpen Hem niet. Toch mogen en moeten wij proberen Hem uit de Schriften te kennen.

In Hebreeën 2:16 lezen we dat God de engelen niet aanneemt. Voor de gevallen engelen is er geen weg van behoud. De duivel kan niet verlost  worden. Voor mensen is die weg er wel in Christus. God heeft van eeuwigheid mensen uitverkoren om zalig te worden. Degenen die God heeft uitverkoren, ontvangen tijdens hun leven het zaligmakende geloof. Zij die verloren gaan, blijven liggen in hun verlorenheid en gaan door eigen schuld verloren. God laat hen in hun boosheid en hardheid. Hij verkiest genadig een deel van de mensheid en anderen gaat Hij rechtvaardig voorbij.

Wanneer God alle mensen in hun verlorenheid had gelaten, zou Hij niemand onrecht hebben gedaan. In Zijn eeuwige liefde heeft Hij besloten om uit genade mensen te redden. In Zijn eeuwige rechtvaardigheid heeft Hij besloten om anderen voorbij te gaan. We moeten dus nadrukkelijk zeggen dat de mens zichzelf door de zonde in het verderf heeft gestort. God laat een deel van de mensheid in deze verlorenheid. Mensen gaan verloren vanwege hun eigen zondeschuld. Lees eens na wat de Dordtse Leerregels er over zeggen in hoofdstuk 1, paragraaf 6.

Het Woord maakt ons duidelijk dat God het behoud van mensen op het oog heeft. Het is niet zo dat het Hem niet uitmaakt of mensen behouden worden of verloren gaan. Herhaaldelijk betuigt de HEERE dat Hij geen lust heeft aan de dood van de goddeloze. De HEERE heeft er lust in dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Zie bijvoorbeeld Ezechiël 33:11. Wat een groot wonder dat God jou en mij genade wil bewijzen. Lees eens wat er staat in 2 Korinthe 5:20b: “Wij bidden van Christus wege, laat u met God verzoenen.” Gaf jij gehoor aan die roepstem?

Gods zegen toe gebeden.

Met hartelijke groet,
Ds. J. A. van den Berg,
Grand Rapids (USA)

Ds. J.A. van den Berg

Ds. J.A. van den Berg

 • Geboortedatum:
  04-02-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Sint Anthoniepolder
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

uitverkiezingverwerping
1 reactie
Adamsen
25-04-2014 / 21:25
God verwerpt alleen degenen die de roeping van God tot de verlossing in Christus niet gehoorzaam zijn. Wie roept God? Niet alleen Israël, maar ook de heidenen (zie http://kennisvanchristus.nl/vraag/geloof-en-uitverkiezing/Wie-roept-God)!

Zie voor een verdere bespreking van de verwerping http://kennisvanchristus.nl/vraag/geloof-en-uitverkiezing/Wat-is-de-verwerping-van-de-onrechtvaardige-mensen

Terug in de tijd

Ik heb een broer van 24 jaar oud. Hij is verliefd geworden op een moslimmeisje. Ze hebben nu al twee jaar een relatie. Z...
10 reacties
24-04-2013
Mijn ongeloof!! Dat is wat mij nog bezighoudt. Wat kan ik daar tegen doen?
2 reacties
24-04-2013
Ik ben gescheiden en weer hertrouwd met een andere man. Mijn zoon uit mijn eerste huwelijk woont bij ons en gaat elk wee...
2 reacties
24-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering