Trouwen met een moslimmeisje

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke / 10 reacties

24-04-2013, 08:44

Vraag

Ik heb een broer van 24 jaar oud. Hij is verliefd geworden op een moslimmeisje. Ze hebben nu al twee jaar een relatie. Ze zijn helemaal smoorverliefd op elkaar. Alleen is het meisje nu zwanger geworden. Ze willen nu gaan trouwen zodat het kind een christelijk opvoeding krijgt. Is zo'n huwelijk toegestaan binnen het christelijk geloof en zal dit huwelijk kunnen slagen?

Antwoord

Beste vraagsteller.

Het huwelijk is in wezen al gesloten! Het huwelijk is al een feit, al moet het nog officieel voltrokken worden. Als een jongen en meisje seksueel contact met elkaar hebben, zijn ze één geworden en dus getrouwd. Ik lees in de Bijbel dat Izaäk, Rebecca meeneemt in de tent van zijn moeder en zij werd hem tot vrouw. Op een andere plaats, Gen. 29:23 neemt Jacob Lea, denkend dat het Rachel is mee in zijn tent en ging tot haar in, staat er, ze hebben seksueel contact, ze zijn getrouwd. Gen. 30:4: Lea geeft haar dienstmaagd aan Jacob en zij werd hem ter vrouw en hij ging tot haar in. Ruth 4:13: "Alzo nam  Boaz Ruth en zij werd hem ter vrouw en hij ging tot haar in." Al zetten wij veel aan de kant, helaas ook als christen, voor de Heere zijn zij getrouwd.

Het is heel fijn dat ze samen het kindje, dat verwacht wordt, een christelijke opvoeding willen geven.

"Is zo’n huwelijk toegestaan binnen het christelijk geloof?" Helaas is die vraag te laat, daar hadden zij en ook de familie samen over moeten praten met een geopende Bijbel! Nu gaan ze trouwen en vraagt u: zal dit huwelijk kunnen slagen? Ik hoop dat de ouders en ook de broers en zussen biddend en vol liefde om deze twee jonge mensen zullen staan. Niet veroordelend, maar als een warme en liefdevolle familie om hen heen. Dan kan dit huwelijk slagen. Voor de Heere is geen ding onmogelijk.

Van u als familie wordt gevraagd om dit meisje, dat in een andere cultuur, en met een ander godsbeeld is opgegroeid, te helpen, bij te staan. En ook te zorgen en dat ze ervaart wat christenen zijn: Mensen die bewogen met haar zijn en haar bij Jezus brengen, Die ook hen samen tot Zich nodigt en zegt: Kom tot Mij, wie je ook bent.

Hartelijke groeten, wijsheid en liefde toe gebeden,
Mw. N. J. Van Dooijeweert- van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

 • Geboortedatum:
  25-04-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Pastoraal medewerkster

Tags in dit artikel:

islamrelatie met niet-gelovige
10 reacties
rotterdam
24-04-2013 / 13:26
Fijn antwoord mevr. van Dooijeweert.
En nemen wij 1 Kor. 7;14 toch wel serieus ?
Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw, en de ongelovige vrouw is geheiligd door den man; want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.
mieptruus
24-04-2013 / 17:48
Fijn en eerlijk antwoord. Je kan nu niet achterom kijken. Ze moeten verder, de vraag is inderdaad hoe? Ik hoop van harte dat het goed gaat!! Sterkte voor de toekomst. De islam is niet dezelfde religie, weet ik uit ervaring.
mieptruus
27-04-2013 / 23:02
Eerlijk gezegd heb ik wel een vraag, Hoezo een christelijke opvoeding? Het meisje is islamitisch.
Begrijp me niet verkeerd, ik vind het heel fijn om te lezen dat ze het kind christelijk willen opvoeden. Maar dan lijk dit meisje niet streng islamitisch te zijn. Meestal mag een meisje niet trouwen met een niet moslim.
MUS
28-04-2013 / 07:35
Alleen christenen kunnen een christelijke opvoeding geven.
Een christen is iemand in wie Christus woont.
Dinand
28-04-2013 / 20:46
Ik ben het met Mieptruus en Mus eens, het lijkt allemaal al opgelost te zijn zo te zien.
Als we weten en vaak zien dat mensen die niet gelijk op één lijn liggen in het geloof, dat geeft vaak veel problemen en gaat vaak ook helaas mis.

Een ongelijk span heet dat, nu is zij ook nog zwanger, en als dit goed mag gaan en dat hopen we allemaal voor hun, dan is er nog veel gebed en werk te doen.

Dit moet je wel met elkaar doen dat gaat niet vanzelf, ik hoop voor hun dat ze daar ook de HEERE aanhoudend in aan roepen.
Dinand
29-04-2013 / 15:05
@Tara
Tara dan begrijp je mij verkeerd, ik vind het niet opgelost.
Ik oordeel niet over dit meisje.
Hoe staan ze in het geloof hoe sterk leeft dat bij hun beiden.
Het meisje is geleerd met een ander gods denken.
Iedereen maakt fouten ook ik, heb ik ook gedaan.
Als je een relatie begint en GOD is voor je belangrijk, moet je wel goed nadenken met wat je doet vooral in hun geval, hun geloven staan nog al ver uit elkaar.
En als je dan denk zo als zovelen dat geloof komt nog wel, vraag ik me af hoe serieus neem je GOD dat je zulke risico's neemt dat je dat op de tweede of derde plaats zet.
Zoals je zegt Tara dat ze na 2 jaar nog smoorverliefd zijn, dat kan snel veranderen dat ze er met het geloof niet uit komen.
Ik hoop en bid ook voor hun dat het allemaal goed mag komen en dat ze de HEERE hier over ook belijden dat ze op een verkeerde manier een keuze gemaakt hebben.
Ik veroordeel ze ook zeker niet wie ben ik dat ik dat mag doen.
moedervan2
29-04-2013 / 16:44
@rotterdam
De tekst die jij aanhaalt over dat de ongelovige echtgenoot geheiligd is in de gelovige echtgenoot, pas je echt verkeerd toe. Je haalt hem uit zijn verband. Deze tekst is geschreven aan de korinthiers toen de Heere daar ging werken. Er ontstonden problemen bij stellen die al jaren getrouwd waren, voorheen ongelovig, toen 1 van hen bekeerd werd door God. Die tekst gaat alleen op als beiden ongelovig met elkaar in het huwelijksbootje stappen en 1 van hen in het huwelijk bekeerd wordt.
In dit geval is dat niet zo, want 1 van heeft al een christelijke opvoeding gehad en weet dat het niet goed is om een ongelijk juk aan te gaan met een ongelovige, hoe groot de liefde ook kan zijn.

Toch geloof ik niet dat de Heere geen zegen zal willen geven in zo'n huwelijk, als de ene daar biddend mee om gaat dan zal de Heere Zijn zegen wel willen geven.
rotterdam
29-04-2013 / 19:44
@moedervan2 ; uw uitleg van 1 Kor. 7;14 is duidelijk, u heeft gelijk dat dit waarschijnlijk de aanleiding was voor deze tekst, ik meen echter dat dit Schriftwoord ook in onze tijd nog van toepassing is (in onze snel veranderende wereld) en ik kies er altijd voor “de genade” zo min mogelijk te begrenzen.
De tekst over “het ongelijke juk” roept meer vragen op dan dat het beantwoord.
Is een Moslim in Bijbelse zin een “ongelovige” ? Mag een Christen wel met een Jood trouwen ? En mag een “bekeerde” met een “onbekeerde” trouwen ? Er zijn zelfs Christenen die menen dat mensen van kerkgenootschap A niet mogen trouwen met B. Dus u mag het zeggen wie of wat een ongelovige is.
Ik ben het helemaal eens met Mevr. van Dooijeweert-Van der Slikke, 1 Kor. 7 ; 15b en 16 zegt ; God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden?
Mona
29-04-2013 / 21:28
Als er binnen een huwelijk van twee ongelovige mensen er één tot bekering komt, heeft de ongelovige partner een groot voorrecht God van dichtbij aan het werk te zien.
Dat de ongelovige man geheiligd is in de vrouw, is Gods genade ten aanzien van de kinderen. Anders zouden de kinderen onheilig zijn, maar nu zijn zij heilig (zij zijn dan in het uiterlijk verbond van God begrepen).

Uiteraard zal er veel gebed zijn van de gelovige, voor zijn/haar ongelovige partner.
Als er veel vijandschap is, dan kan men zelfs zonder woorden getuigen en evangeliseren, zie
1 Petrus 3 vers 1t/m 4.

De gelovige partner voelt dit als een grote veranwoording.
mieptruus
02-05-2013 / 17:18
Vraagsteller,mijn man is ook moslim.
mijn advies aan jou is om niet hun leven te willen beheersen. Ik zeg niet dat je dat doet, maar voor het geval dat....
Denk maar aan 1 Korinthe 7:15-16 zoals Rotterdam ook schrijft.

Bid dat zijn islamitische vrouw de Heere Jezus Christus mag leren kennen.Wees voorzichtig in het veroordelen en beoordelen van het islamitische geloof.

Terug in de tijd

Geachte ds. Westerink, hartelijk dank voor uw reactie. Wellicht is het mogelijk dat ik mijn bezwaren wat meer inhoudelij...
5 reacties
24-04-2012
Ik ervaar grote problemen door voornamelijk ADD (100 procent score op testdag, nu drie jaar geleden) en wat ADHD. Na vee...
1 reactie
25-04-2017
Bij ons was zwagerschap in 2007 uitgesloten. Onderzoeken gedaan, ja mevrouw er is onmogelijk kans om zwanger te worden. ...
geen reacties
24-04-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering