Moeite met belijdenisdienst

Ds. H. Paul / 6 reacties

23-04-2014, 09:57

Vraag

Allereerst mijn waardering voor de manier waarop jullie op alle vragen ingaan. Ik heb daar heel veel aan, omdat ik veel van mezelf in die vragenstellers herken. Nu heb ik zelf een vraag. Ik was Tweede Paasdag, samen met mijn man bij een belijdenisdienst van de Ger. Gem. Er werd gepreekt uit Hebreeën 12;22-24. Het ging over de berg Sinaï en de berg Sion. Als men de berg Sinaï aan zou raken, zou het je dood betekenen, dan ben je helwaardig. Dat werd de hele dienst herhaald in verschillende bewoordingen. Nu gaat het er mij niet om dat het niet gezegd mag worden; het staat in de Bijbel. Maar ik had er zo'n moeite mee dat de liefde van Christus niet werd uitgestald in de preek. Hij is het zo oneindig waard! En zeker op Tweede Paasdag tijdens een belijdenisdienst. Pas aan het eind van de preek werd er iets gezegd over het kruis. Maar zo weinig. De jongeren die belijdenis des geloofs aflegden kregen zo weinig bemoediging mee. Allemaal kregen ze een persoonlijke tekst. De dominee had dat met zorg voor ieder uitgekozen. Maar in de toespraak die hij daarna hield, zei hij dat de jongeren niet uit de tekst zouden halen wat de Heere niet had bedoeld. Wat heeft de Heere dan met die tekst bedoeld? Het is toch Zijn Woord dat ze mee gekregen hebben? Naar mijn mening had de dominee beter kunnen zeggen: “Vraag de Heere of Hij de tekst wil toepassen aan jullie harten.” Onze kinderen, van wie er twee al volwassen zijn, voelen zich niet meer thuis bij de Gereformeerde Gemeente. Onder andere door dit bovenstaande voorbeeld. Mijn vriendin kwam met de paasdagen huilend thuis, omdat ze zo verschrikkelijk ontmoedigd raakte onder de preek. (Ook een belijdenisdienst bij de Ger. Gem. maar een andere dienst dan waar ik ben geweest.) Haar kinderen zijn ook al aan het zoeken naar een ander kerkverband. En zo zijn er velen bij ons in de gemeente die met heel veel vragen worstelen. Ik weet zelfs van jongeren die met 'niks' zijn opgegroeid, maar met hun vriendin meegingen naar de catechisatie. Die werden aangeraden om niet meer te komen omdat het te moeilijk voor hen zou zijn. Er werd geen alternatief aangeboden. Niets. Ik maak me grote zorgen. Hoe kunnen wij als ouders onze kinderen hier helderheid ingeven, als het achter onze ruggen op verschillende manieren wordt afgebroken? Wij zitten hier heel erg mee. Zou u ons een raadzaam antwoord kunnen geven? Alvast hartelijk bedankt. Ouders die het niet meer weten.

Antwoord

Beste vraagstelster,
 
Het is niet eenvoudig hierop te antwoorden, omdat ik de preek niet heb gehoord. Zelf heb ik hier in Moerkapelle een belijdenisdienst in onze gemeente beluisterd, waar ik van harte achter stond. Die was niet eenzijdig, maar daarin werd de dienst van de Heere aangeprezen. De Naam van de Heere Jezus werd centraal gesteld.

Wellicht zijn de preken waar u van schreef bijzonder waarschuwend tegen het vermengen van het historisch geloof met het zaligmakend geloof. Dat is noodzakelijk, maar het negatieve mag het positieve niet overheersen. Dus gaat het niet om wat het niet is, maar ook om wat het wel is. Dat moet worden verkondigd en aangeprezen en aangeboden. Daar geeft deze tekst alle ruimte toe.
 
Laat het uw gebed zijn dat dat ook de inhoud van de prediking zal zijn en blijven.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

belijdenis
6 reacties
refoweb
24-04-2014 / 11:18
Deze reactie ontvingen we:

"Geachte redactie. Ik had graag willen reageren op de vraag over de moeite die werd ervaren met een belijdenisdienst. Zelf heb ik ook veel kritiek gehad op de prediking binnen de ger.gem. en nog steeds heb ik moeite met de prediking. Toch heb ik geleerd om mijn houding te veranderen en dat moet ik steeds opnieuw leren. Het liefst wilde ik het kerkverband verlaten maar ik zou nu iedereen willen oproepen om dat niet te doen. Ik denk dat er velen zijn die net als u op deze manier lijden aan de kerk. Ik wil iedereen oproepen om wat dat betreft kruisdrager te zijn en zoveel mogelijk te proberen om vruchtbaar te zijn binnen de gemeente waarin de Heere ons een plaats heeft gegeven. Rond de kerstdagen zat ik ook vol met kritiek en toen beluisterde ik een preek via internet. De dominee sprak over Zacharias. Hij was vol van de Heilige Geest. Dat is wat anders dan 'vol van kritiek' zei de predikant. Dat raakte mij omdat dit ons ook absoluut niet dichter bij God heeft gebracht. Verschillende mailwisselingen met onze predikant hebben ook niets opgeleverd. Vandaag mocht ik een dagopening voorbereiden en dat ging over openbaringen 2, de brief aan de gemeente van Efeze. Alle 7 gemeentes hebben een brief ontvangen waarin zij complimenten kregen maar ook een berisping. "Dit heb ik tegen u...." Dus ook de Schepper van het heelal weet wat de gebreken en mislukkingen zijn van iedere gemeente. Ik heb tegen de leerlingen gezegd: "Misschien weet je het zelf wel wat er mis is binnen jullie gemeente. Misschien heb je moeite met de leer of met de prediking of met andere praktijken binnen de gemeente. Maar God heeft ons hier een plaats gegeven. Hij weet er ook vanaf. Hij stuurt de gemeente een brief en begint met het prijzen van de gemeente en Hij geeft ook aan hoe zij de toestand kunnen verbeteren." God draagd dus toch zorg voor Zijn gemeente. Laten we daar ook op letten en bidden of de Heere nog wil werken ook in de kring van onze gemeenten. Je zit daar niet alleen voor jezelf. Probeer vruchtbaar te zijn voor anderen. Eigenlijk zou iedere gemeente binnen ons kerkverband zo'n brief moeten ontvangen. Pas dan kunnen we echt boetedag gaan houden. Ik ben bang dat het nu een algemeen verhaal wordt over de toestand in ons land. In de auto beluisterde ik zojuist een preek van ds. Simons uit Montfoort van zondagmiddag 20 april 2014 (2e paasdag). Beluister deze preek alstublieft!! (via kerkomroep.nl) Wachten op God is de hoogste activiteit. Wij willen niet wachten en gaan vluchten. Net als Petrus die zei: "Ik ga vissen". Maar ze vingen niets. Wacht op den Heere gij vromen, is Israël in nood? er zal verlossing komen, Zijn goedheid is zeer groot. De Heere Jezus is bezig om zich bekend te maken maar dat doet hij zo anders dan wij denken. Wij redeneren vaak anders. De discipelen krijgen de opdracht om het net aan de andere kant te werpen. Erg tegenstrijdig en niet overeenkomstig onze redeneringen. Toen vingen zij veel vis. In de weg van geloofsgehoorzaamheid heeft Jezus zich willen openbaren. Bid alstublieft om de vrede van Jeruzalem."
mluther
24-04-2014 / 11:38
Beste vraagsteller,

Heb een sterk vermoeden dat we naar dezelfde preek hebben geluisterd. Alhoewel dat natuurlijk niet zo hoeft te zijn. Om het te verifiëren hierbij het thema van de preek: "Het komen tot de berg Sion en het bloed van de besprenging".

Wanneer het thema hetzelfde is dan kunt u wat mij betreft contact met de redactie opnemen en mijn emailadres opvragen. Dat mag overigens ook wanneer dat niet het geval is... Ben kort geleden overgegaan naar een ander kerkverband. Onder andere door hetgeen u hierboven schrijft. Hetgeen u en uw kinderen tegenaan lopen begrijp ik volkomen. (Ik werk via een 'anoniem' mailadres en heb dan ook geen moeite ermee als u dat ook doet.)
Autumn
24-04-2014 / 13:54
Sterkte toegewenst voor de vragensteller!
2012
25-04-2014 / 08:09
Wat een heel herkenbare vraag en gevoelens.
Wij maken het bespreekbaar met onze kinderen, die al wat ouder zijn.
En ik probeer maar aan ze door te geven wat ik op andere dagen op internet kan beluisteren.
Adamsen
25-04-2014 / 20:13
* reactie verwijderd door Refoweb *

<i>Reageren op een antwoord is mogelijk mits de reactie iets toevoegt en niet in strijd is met het antwoord van de deskundige. Vraagstellers zijn niet gebaat bij tegenstrijdige reacties en bovendien vinden we het ongepast ten opzichte van de deskundige die zijn/haar vrije tijd ter beschikking stelt om onze bezoekers te helpen. Voor discussies is er het forum.</i>
wiebenik
28-04-2014 / 08:47
Ik vermoed dat ik in dezelfde dienst geweest bent als de vraagsteller. Echter, ik herken me niet in wat deze vraagsteller zegt.
De betreffende predikant heeft op liefdevolle wijze erop gewezen dat de wet noodzakelijk is in het leven. Het is immers een tuchtmeester tot Christus. Daarna heeft hij wel degelijk gewezen op de berg Sion waar alleen maar heil en zaligheid te krijgen is, omdat Christus daar Zijn bloed wilde storten.
Als je deze predikant vaker hoort, zal je opvallen dat hij juist niet bij de 'doodstaat' van de mens kan blijven hangen, maar juist Christus wil prediken.
En ja, de opmerking over de belijdenistekst. Die was wellicht niet heel handig en kwam er misschien wat knullig uit, maar iedere luisteraar kon begrijpen dat hij er mee bedoelde dat je geen grond voor de zaligheid moest maken van de tekst die je meekreeg.

Terug in de tijd

Wij zijn nu drie jaar getrouwd en hebben een zoon van acht maanden. Na de geboorte van ons zoontje is ons huwelijk enorm...
7 reacties
23-04-2015
Wat als iemand echt overleden is. Een bijnadoodervaring is volgens mij meer een soort van comateuze toestand. Als iemand...
4 reacties
23-04-2012
Een goede vriend is verliefd op me geworden. Ik kan heel goed met hem opschieten en we hebben veel gemeenschappelijke di...
3 reacties
23-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering