Psalmen tijdens de kerkdienst

Redactie Refoweb / 8 reacties

22-04-2014, 08:28

Vraag

Wat is precies de reden dat we alleen Psalmen zingen tijdens de kerkdienst (tenminste, in mijn kerk wel)? Waarom geen gezangen? De Psalmen komen uit het Oude Testament, terwijl wij een gemeente van het Nieuwe Testament zijn. In de Psalmen zingen we nooit expliciet over de Heere Jezus. Ik vraag me af of we zo wel recht doen aan de gehele Schrift.

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

8 reacties
Jvslooten
22-04-2014 / 10:12
Er zijn tientallen psalmen die expliciet over de Heere Jezus zingen.. afgelopen weekend hebben jullie er ongetwijfeld vele van gezongen. Beter luisteren ;)
lies
22-04-2014 / 13:35
Wat is er mis met de Psalmen, die bovendien rechtstreeks uit de Bijbel af te leiden zijn?
Anoniem_89
22-04-2014 / 13:42
@lies,
Omdat er geschreven staat;
Jesaja 42,10
Zing voor de HEER een nieuw lied, laat zijn lof klinken van de einden der aarde, jullie die de zee bevaren, en alles wat leeft in zee, jullie, eilanden, en allen die daarop wonen.

Waarom zou je vasthouden aan een of ander iets van 400 jaar geleden is opgesteld?

Ik citeer uit de eerste url.
''Door de Dordtse synode van 1618-1619 is het volgende bepaald: "In de kerken zullen alléén gezongen worden de 150 psalmen Davids, de Tien Geboden, het Gebed des Heeren, de Artikelen des Geloofs en de Lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon''.

Zijn er ook nog regels die zeggen hoe je moet bidden of mag dat nog wel persoonlijk gedaan worden met je eigen woorden?
Klavart
22-04-2014 / 14:05
@Anoniem_89
Ja, die regels zijn er ook nog: zie Mattheus 6 vers 5 tot en met 15 (met de kanttekeningen!)...
Anoniem_89
22-04-2014 / 15:06
@Klavart,

Johannes 16,24
Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
lies
22-04-2014 / 22:33
@Anoniem_89
Sorry hoor, maar je geeft geen antwoord op de vraag. Ik vraag wat er mis is met de Psalmen?
Je komt met een Bijbeltekst uit Jesaja aan, maar daaruit begrijp ik niet waarom de Psalmen niet goed genoeg zijn. Heb je er trouwens de kanttekeningen bij gelezen?
Het gebeurt te vaak dat één tekst eruit gepikt wordt en totaal uit z'n verband gerukt wordt.

Ik vind de punten die ds. Hulsman noemt (1e url) heel duidelijk. Wat vind je daar eigenlijk van?
NicovanderSmit
22-04-2014 / 22:53
Beste vragensteller,


Je trekt hierbij wel een mooie en interessante discussie open. Je geeft eigenlijk in je vraag het antwoord al.
Zoals de beantwoorders bij de eerdere vragen al opmerkten kunnen we op basis van de Bijbel veel meer gezangen zingen dan de psalmen alleen. Er worden kanttekeningen en allerlei andere boeken bijgehaald om een antwoord richting de psalmen te forceren.

De kerk kent een lange traditie. Hierdoor zijn kerkenraden, dominees bang en huiverig om gezangen te zingen tijdens de dienst. De ophef over de snelheid van zingen is in veel gemeentes al een punt van strijd (de duivel lacht).

In veel forumberichten word opwekking, sela etc. etc. afgekraakt. Persoonlijk heb ik met deze reacties veel moeite.
Zelfs omdat de dominees en commentatoren de drumstellen en andere muziekinstrumenten totaal niet vinden passen bij de muziek die bij ons moet passen. Deze mensen zingen echter wel de berijmde versie van ps. 150:2 volluit mee; Wat moet je tegen dezen oprecht juichende muziek tegen hebben???

Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren.Ten 2e zijn er veel mensen die de woorden in de berijmde psalmen niet begrijpen waardoor er maar wat gezongen word. De gezangen vertolken zoals jij zelf schrijf een nieuw testamentisch geloof en een woordkeuze die aansluit bij 2014.

Op dit moment krijgt de traditie voorrang op het oprecht zingen/juigen/dansen tot Gods eer. Ik hoop dat we ooit echt op mogen schrikken en dit mogen beseffen.

God komt alle lof, eer en glorie toe. Er is niet mooier om dit enthousiast en vol kracht te doen.
dkw
23-04-2014 / 08:13
@lies,
Als er nu werd gezongen rechtstreeks uit de bijbel zal ik je gelijk geven.
Nu wordt er vaak uit 1773 gezongen die vol met vaak onbijbelse vrijheden staan.
Lees deze vraag maar:
http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/17885/psalmberijming-van-1773/

Er is niets mis met de psalmen, sterker nog, ik zing ze veel liever als de meeste gezangen/opwekkings liederen.

Echter worden gezangen en dergelijke vaak met verkeerde motieven geweerd en 1773 wel toegelaten.

Terug in de tijd

Een beetje een gekke vraag, maar wat is nu de beste manier om je tanden te poetsen, dus welke bewegingen? En is het het ...
geen reacties
22-04-2009
Ik ben een vrouw van begin 30. Sinds een aantal maanden heb ik contact met een iets oudere man en dit gaat erg goed. We ...
3 reacties
23-04-2020
Steeds vaker word ik (eerst daarbuiten) ook in orthodox-christelijke omgeving, zoals gezinnen en zelfs verenigingen, gec...
geen reacties
22-04-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering