Jezus, Hij is overal

Ds. J.L. de Jong / geen reacties

25-03-2014, 12:44

Vraag

Onze peuter is dol op het liedje “Jezus is de goede Herder”, dus dat zing ik vaak met hem. Maar nu rees bij mij de vraag of de regel “Jezus, Hij is overal” eigenlijk wel klopt. Ik ben gewend aan de gedachte dat God almachtig en alomtegenwoordig is. Dat God almachtig is, is heel makkelijk terug te vinden in de Bijbel, maar over Zijn alomtegenwoordigheid kon ik eigenlijk niets vinden. Eerder dingen die op het tegendeel lijken te wijzen, bijvoorbeeld de belofte “Waar twee of drie in Mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in het midden van hen.” Dat zou toch eigenlijk een loze toezegging zijn als dit ook al geldt voor wie helemaal alleen in Zijn naam 'bijeen' is? En Gods heerlijkheid, zichtbaar in de wolk, kon verdwijnen uit de tempel. Ik twijfel niet aan Gods vermogen om alomtegenwoordig te zijn, maar is het wel bijbels om te denken dat hij overal is?


Antwoord

Beste vraagsteller,
 
Wanneer in de Heidelberger Catechismus over de hemelvaart van de Heere Jezus gesproken wordt, komt ook de hiervolgende vraag aan de orde. "Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft? Antw.: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde, maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt hij nooit meer van ons." Basis voor deze gedachte van de catechismus is onder andere het woord van de Heere Jezus uit Mattheus 28:20: "En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld."
 
Overigens heb ik waardering voor het feit dat u ook peuterliedjes toetst aan de Bijbel. Ook voor peuterliedjes geldt dat de theologie erachter niet onbelangrijk is. Het lied “Jezus is de Goede Herder” kan met onze hele jonge kinderen zeker gezongen worden. Maar ik begrijp wel iets van uw vrees. Het “Hij is overal” kan ook wat goedkoop klinken waardoor er een onjuist beeld bij onze kinderen ontstaat. Onze kinderen moeten -ook al zijn ze nog peuter- wel een juist beeld van de heilige Heere meekrijgen. Hij moet niet een goedmoedige verzorger worden, die altijd en overal beschikbaar is naar onze wensen. Wanneer u dat goed in de gaten houdt en bewust werkt aan een evenwichtig Godsbeeld bij uw peuter (passend bij de leeftijd), is er wat mij betreft geen bezwaar tegen het zingen van het door u genoemde lied. Zing het biddend! Maar zing ook eens iets anders, bijvoorbeeld eenvoudige psalmen, die later voor uw peuter terugkeren in de kerk en op school.
 
Een hartelijke groet,
Ds. J. L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

Ds. J.L. de Jong

 • Geboortedatum:
  25-11-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Soest
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

almachtigalomtegenwoordig
geen reacties

Terug in de tijd

We hebben een gelukkig huwelijk van bijna zes jaar; we zijn 26 en 28 jaar en hebben een gezond kindje van 2,5. We zitten...
geen reacties
25-03-2009
Ik ga elke zondag naar de kerk, soms ook doordeweeks als er kerk is. Ik ga naar catechesatie, hoor drie maal per dag uit...
geen reacties
25-03-2009
Ik heb een vraag waar ik al een tijdje mee zit... Ik vraag me af hoe ver je in je relatie met je partner mag gaan. Er st...
geen reacties
25-03-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering