Diversiteit Christelijke Gereformeerde Kerken

Ds. G. van de Groep / geen reacties

06-03-2014, 14:26

Vraag

Waarom zijn de plaatselijke gemeenten binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken zo divers? Ik bedoel: van verschillende modaliteit. Zo ongeveer van evangelisch tot Bewaar het Pand. De CGK is een kleiner kerkverband en voor een kleiner kerkverband is het m.i. erg opvallend, omdat de andere kleinere kerkverbanden deze verdeeldheid niet kennen.

Antwoord

Je hebt inderdaad gelijk, de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn heel divers. Dat is overigens niet een geheel nieuw verschijnsel. Sinds haar ontstaan zijn er binnen deze Kerken al accentverschillen geweest. Een deel legde -kort samengevat- meer nadruk op de beleving, zegt maar: de bevinding van geloof, terwijl een deel meer de klem legde bij het geloof in de beloften van het heil. Dat schiep echter geen verwijdering binnen het geheel van de Kerken. Gaandeweg nam de diversiteit echter wel toe. De reeds overleden ds. J. H. Velema heeft daar in een aantal boekwerkjes op gewezen. Ik denk aan de boeken “Tussen klem en knoop” en “Tussen de vuren”. Daarin beschrijft hij de aantrekkingskracht en zekere beïnvloeding vanuit de Gereformeerde Gemeenten op de ene flank van de Christelijke Gereformeerde Kerken alsook de aantrekkingskracht en beïnvloeding vanuit de Gereformeerde Kerken (synodaal) en de laatste decennia vanuit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) op de andere flank van deze Kerken. De laatste jaren zie je binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken ook een grensverkeer tussen aan de ene kant de Hersteld Hervormde Gemeenten en Chr. Geref. Kerken en een samengaan van een toenemend aantal Chr. Geref. Kerken met de Geref. Kerken (vrijgemaakt).
 
Hoewel de Christelijke Gereformeerde Kerken tot op vandaag de eenheid hebben weten te bewaren en men elkaar aanspreekbaar weet op Schrift, belijdenis en kerkorde, is het niet te ontkennen dat de verschillen tussen de plaatselijke kerken hier en daar zijn gaan toenemen. Daar zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen. Je zou kunnen denken aan het van synodewege vrijlaten in het gebruik van verschillende Bijbelvertalingen, het zingen van Schriftberijmingen en z.g.n. vrije liederen, die weliswaar aan een viertal criteria moeten voldoen. Er zijn gemeenten die hun eigen liederenbundel samenstellen, terwijl veel gemeenten vasthouden aan het gebruik van de Statenvertaling en de ‘oude’ psalmberijming. En vergeet bij dit alles niet de invloed van de secularisatie op kerkmensen. De verwereldlijking neemt toe en de moderne media hebben een geweldige invloed op jongeren en ouderen met als gevolg geestelijke verschraling, het centraal stellen van eigen normen en gevoelens. Zeg maar: een al meer losweken van het Woord van God en het belijden van de Kerk en van de Kerk zelf.

Of deze ontwikkelingen alleen maar te vinden zijn binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken waag ik te betwijfelen. In alle kleine, grotere en zelfs grote kerken zijn invloeden van wereld en religie in allerlei vormen aan het werk. Wie de onderzoeken van de laatste jaren naar de geestelijke instelling van jongeren met name binnen de Reformatorische kerken door o.a. het Reformatorisch Dagblad naleest, schrikt van wat zich wat dat betreft voltrekt. Laten we waken en bidden om werking van de Heilige Geest, opdat de Kerk, waar en welke ook, niet verder deformeert, maar opnieuw ge-re-formeerd wordt.

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

Ds. G. van de Groep

 • Geboortedatum:
  07-04-1944
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Heerde
 • Status:
  Inactief

Tags in dit artikel:

Christelijk Gereformeerde Kerken
geen reacties

Terug in de tijd

Een vraag aan een predikant uit de Gereformeerde Gemeenten. Binnen onze gemeente wordt er nooit melding van gemaakt dat ...
geen reacties
06-03-2006
Vorig jaar zijn we naar een oud-katholieke dienst geweest. Ik ben toen aan de communie geweest, want er was geen offer z...
geen reacties
06-03-2006
Ik zit met een vraag. Ik ben verliefd op een meisje dat kerkelijk is. Zij heeft ook gevoelens voor mij, maar ik ben niet...
geen reacties
06-03-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering