Boetedag Gereformeerde Gemeenten

drs. I. A. Kole / 6 reacties

15-02-2014, 13:18

Vraag

De synode van de Ger. Gem. wil een boetedag houden vanwege de seculiere samenleving, maar mijn vraag is: begint men niet aan de verkeerde kant? Van ds. Doornebal lees ik in het boek “Als je eens liefgehad hebt” het volgende: “Het geloof is tegenwoordig zo'n verschrikkelijk ingewikkeld ding en er wordt zo'n allervreselijkst oordeel van gemaakt. Er moet ik weet niet wat gebeurd zijn voor je er aan toe bent. Nog niet lang geleden verzuchtte ik: het lijkt soms of je nog gemakkelijker door de wet en het werkverbond kunt zalig worden dan onder het genadeverbond. Het wordt zo langzamerhand de omgekeerde wereld. Avondmaalsmijding is dus de nieuwste demonstratie van vroomheid en rechtzinnigheid. Zit daar niet de schuld van onze rechtzinnige kerken, dat er ook onder veel ambtsbroeders er een bewijs van ernst en diepzinnigheid is om niet aan het Avondmaal te gaan? Dan meent een jong gemeentelid dat hij er zeker niet aan hoort. Dan is er geen macht ter wereld die in staat is haar te doorbreken, behalve dan de macht der liefde.” Ook Ambrosius zegt in zijn boek “Zien op Jezus”, wel van Hem weten en kennen maar Hem niet begeren, is geen levende christen. Dus zou er niet een geestelijke boetedag gehouden moeten worden? Men maakt zich nu meer druk over de stropdas van een ambtsbroeder, dan of hij wel of niet aangaat aan het avondmaal. Laten we terug keren naar de leer van onze kerkvaders (al zijn er uitzonderingen), dan kunnen we pas vanuit de liefde van Christus de satan in de media weren.

Antwoord

U noemt een heleboel zaken die in de kerk plaatsvinden en daar hebt u moeite mee. Die moet u dan ter sprake brengen tijdens het huisbezoek en/of tijdens een kerkenraadsvergadering. Aan de beslissing van de boetedag op DV 12-05-14 in de Gereformeerde Gemeenten (en hopelijk ook de kerken waarmee de Ger. Gem. contact onderhouden), ligt het rapport van de synodale commissie: “Kerk-zijn in een seculiere samenleving” ten grondslag. Dat moet u eerst lezen en dan de gevolgen ter harte nemen.

Bij echt boete doen, richt je je eerst tot jezelf. Denk aan Daniël in ballingschap in hoofdstuk 9. Lees dat gebed biddend en let op de houding van Daniël: “Wij hebben gezondigd” (vs 4 en 5)  en vs 18 en 19: “O, Heere hoor,  o, Heere vergeef, niet op  grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw barmhartigheden, die groot zijn”: een gebed in de binnenkamer. Lees Ezra 9: het gebed van Ezra in de tempel: “Zie, wij zijn voor Uw aangezicht, in onze schuld; want er is niemand die voor Uw aangezicht kan bestaan.” Lees Nehemia 9: Het volk houdt een vasten- en boetedag. Nehemia bidt  voor de samenleving/de maatschappij: “Doch Gij zijt rechtvaardig (...) Gij hebt getrouwelijk gehandeld, maar wij hebben goddelooslijk gehandeld” (33).

Als zo de boete- en vastendag gehouden wordt, dan komen we in de schuld en vindt er bekering plaats in ons persoonlijk leven en in gezin, kerk en samenleving: Heere hoor, Heere vergeef! Wees ons genadig.     

Vanuit die houding kunnen de zaken die u noemt aan de orde komen. Dan krijgt God de eer !

Drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

drs. I. A. Kole

 • Geboortedatum:
  05-07-1940
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Berkenwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

boeteGereformeerde Gemeenten
6 reacties
juni
15-02-2014 / 22:14
wat een eerlijk en lief antwoord.
We mogen allemaal hier wel om vragen voor ieder persoonlijk,of de Heere dit wil geven.

God krijgt dan de eer.

diepdroevig eigenlijk,om wel te kunnen zondigen,maar zelf niet in de echte schuld te kunnen komen!
ook daar die heilige God voor nodig te hebben,om Hem de eer te kunnen geven,als je het krijgt.
gelukkige Ambrosius,die het geleerd heeft.

toch zien of, t,boek nog te koop is.
bedankt voor de vraag,vragensteller,want ik haal hieruit dat er schuld en schuld bestaat!!!!daar ga ik dan gelijk maar om vragen,het lijkt me dat we niet zonder kunnen..als bovenstaande antwoord van ds.. sjonge ik begrijp nou nooit wat,zonder uitleg
John61
15-02-2014 / 23:48
Boetedoening doe je toch voor je eigen gedrag? Niet voor het gedrag van een ander; behalve Jezus, Hij heeft boetedoening voor ons allemaal gedaan.
juni
17-02-2014 / 14:21
john 61 de drs kole schrijft toch persoonlijk leven ,gezin,kerk,en samenleving,dat is toch ,wij allemaal?

ieder voor zich,bedoel ik dan.
juni
18-02-2014 / 18:25
john 61
ik loop wel te denken,dat ik nog nooit zulke mensen ben tegen gekomen,hoor er ook nooit over.over de laatste 4regels van drs koole.bedoel ik.
toch zag ik het als nodig,in mn leven,maar weet toch niet hoe zoiets gaat.
niet alleen voor mezelf maar ook voor land en volk of kerk en samenleving.


als er zo,n bekering plaats mag vinden,lijkt me,dat er dan mensen ook de ziel van hun naaste op het oog hebben,en hen niet zo makkelijk verloren kunnen laten gaan,

ik vond het zo,n lief antwoord,maar zulke antw. op refoweb vind ik nooit in het echt.
Mona
20-02-2014 / 18:09
Helemaal eens met de dominee. Gezamenlijk boete doen is heel bijbels, en je ziet ook dat God er naar wil luisteren.
Vanmorgen las ik het gebed van Daniel 9, het is precies de houding die we moeten hebben: verootmoediging.
Mona
20-02-2014 / 18:13
aanvulling:
Ds Doornenbal kon de dingen zo goed beschrijven, ik vind dat hij hierin zeker gelijk heeft. Maar dat sluit de boetedag niet uit. Ook hij zag het verval van de kerk, en als er iemand was die daaraan leed, dan was het deze dominee.

Terug in de tijd

Ik heb eind december en begin januari onbeschermde seksuele gemeenschap gehad met mijn vriend. Er zat heel weinig tijd t...
17 reacties
15-02-2010
Wat is het verschil tussen periodieke onthouding en bijvoorbeeld de pil slikken? Op zo'n moment ben je toch bezig met ze...
geen reacties
15-02-2007
In het doopformulier staat dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Maar de besnijdenis was een opdracht ...
geen reacties
15-02-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering