Bewijs van Zijn bestaan

Ds. R. W. van Mourik / 3 reacties

14-02-2014, 15:57

Vraag

Ik heb een vraag over de manieren waarop God werkt, zichzelf bewijst en een gebed beantwoordt. In de bijbel kun je verhalen vinden waarin mensen een bewijs/zekerheid van God vragen en die krijgen. Ik heb toen ik een aantal jaar jonger was, erg aan het bestaan van God getwijfeld en gebeden om een bewijs. Tot twee keer toe heb ik dit ook gekregen (of niet), daar twijfel ik nu erg aan. We zouden op een excursie gaan en ik vroeg God om een bepaalde samenstelling van de groepen (totaal willekeurig) waarin we ingedeeld werden als een bewijs van Zijn bestaan. En het gebeurde. Ik vond het toen zo groot en bijzonder en heb daar toen een groot stuk zekerheid uit kunnen krijgen. Het kon bijna geen toeval zijn. Zoiets soortgelijks is zo'n half jaar later nog eens gebeurd. Ik was er toen erg van onder de indruk dat God zelfs in zoiets onbelangrijks er voor zorgde mij een bewijs van Zijn bestaan te geven. Nu wat jaren later, twijfel ik er steeds meer aan of het wel echt van God kwam en of God wel op deze manier werkt. Soms ben ik er voor 100 procent van overtuigd, zo bijzonder als het voor mij was. En soms denk ik dat het gewoon een stomme toevalligheid was, of iets anders. Waar ik me dan later weer schuldig over voel, dat ik zoiets heb mogen mee maken en dan nog rond loop met twijfels. Het punt is dat ik een tijdje terug een bijeenkomst voor jongeren bezocht waar de voorganger met zekerheid vertelde dat God niet meer op deze directe manier werkt  (door middel van wonderen/bewijzen en tekenen), maar alleen door Zijn Woord en de Heilige Geest. Nu ben ik erg gaan twijfelen aan de grond waar mijn geloof voor een groot deel op staat. Het is iets waar ik me bij twijfel altijd aan op wist te trekken. Klopt het dat God niet meer op deze manier werkt en was het stom toeval? Of heb ik de dominee misschien verkeerd begrepen of klopt zijn aanname met betrekking op dit onderwerp misschien niet? Of zit het nog weer anders. Hoe kan ik zeker weten of dit een teken van God was of niet?

Antwoord

Het is altijd hachelijk om het bestaan van God te laten afhangen van bewijzen en/of tekenen die God moet geven. Dat blijkt uit de twijfels die ontstaan, ook al heeft God dan een zogenaamd bewijs gegeven in de samenstelling van een groep. Toen de Bijbel er nog niet was in de vorm zoals wij die kennen, gebruikte God tekenen en wonderen om te laten zien dat Hij er echt is. Echter, het ging er om dat er niet in die tekenen en wonderen werd geloofd, maar in God Zelf Die Zich openbaarde. Als er in de rechtspraak een bewijs geleverd wordt dat iemand schuldig is aan een misdrijf, hoeft dat bewijs niet opnieuw geleverd te worden. Het bewijs is geleverd en voor altijd is daarmee iets vastgesteld. Als God nu weleens op een bijzondere manier laat zien dat Hij echt bestaat, moet ons dat brengen tot het geloof dat God er is, ook al wordt er geen bijzonder 'bewijs' meer gegeven.

Dat God bestaat weten we nu uit het Woord wat we mogen lezen. De Bijbel wil ons er innerlijk van overtuigen dat we in het Woord met de levende en echte God te maken hebben. In die zin hebben we eigenlijk geen wonderen en tekenen meer nodig. Vandaar dat die predikant op die bijeenkomst zo heel stellig kon zeggen dat God niet meer op die manier werkt om bijzondere tekenen en 'bewijzen' te geven van Zijn bestaan. Als God het doet, en soms gebeurt dat nog, is het alleen maar om alle aandacht te richten op de betrouwbaarheid van Zijn Woord waar Hij Zich openbaart. Het is veel beter de aandacht daarop te richten dan steeds maar weer te verlangen naar bijzondere 'bewijzen'. Vergelijk het maar met het doopwater wat gaat over het hoofd van een kind. Dat is een teken en bewijs dat God, de God van dat kind wil zijn. Ook dat de beloften van God in Zijn Woord waar zijn. Kortom, dat we met een levende God te maken hebben. Het doopwater is er niet meer, maar God wel. Zijn bestaan staat vast. Ja, dat vraagt geloof. Niet elke keer weer water over je hoofd, maar vertrouwen dat God er echt is. Dat vraagt God van ons. Tijdens de rondwandeling van Jezus hier op aarde waren er ook heel veel mensen die alleen maar verlangde naar wonderen, maar uiteindelijk niet in Jezus geloofden. Laat er daarom geloof mogen zijn in de zekerheid van Gods Woord en beloften.

Er was eens iemand die op z'n werk te maken kreeg met een collega die glashard het bestaan van God ontkende. Toen zei die persoon tegen die collega: “Dat begrijp ik niet, want ik heb vanmorgen nog met Hem gesproken.” Hij bedoelde natuurlijk dat hij in zijn stille tijd de Bijbel had gelezen en daarin weer heel duidelijk God had ervaren. Dat God er echt is. Nee, geen spectaculair gebeuren, geen wonderlijke samenstelling van een groep, maar het 'gewone' spreken van God is genoeg om ervan overtuigd te zijn dat God bestaat. Het enige wat daarvoor nodig is, is geloof!

Ds. R. W.van Mourik, Elburg

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief
3 reacties
John61
14-02-2014 / 16:42
Beste vraagsteller, jouw vraag is ook lange tijd mijn vraag geweest. We zijn soms ziende blind: er is (indirect) bewijs te over dat God bestaat. De complexiteit in de natuur: zelfs een teer madeliefje is complex; wij mensen hebben nog nooit iets gemaakt wat daar ook maar in de buurt komt. En dat is dan nog maar één madeliefje op zichzelf. Als je naar de samenhang in de natuur kijkt, gaat het helemaal duizelen: de bijen kunnen niet zonder de bloemen en de bloemen niet zonder de bijen, etc. God bestaat en hij manifesteert zich in alles wat leeft op een manier die wij niet kunnen bedenken. Het feit dat mijn lieve vrouw bestaat en is zo als zij is en er voor kiest haar leven met mij te delen, is voor mij meer dan genoeg bewijs dat God bestaat en zich met ons in het algemeen en mij in het bijzonder bezig houdt op een positieve, liefdevolle manier. Jou gun ik dit inzicht ook. Amen.
jabo
20-02-2014 / 23:52
God heeft mij ooit ook laten zien dat Hij echt bestaat. Toen k een jaar of 14 was, was k ook wanhopig en ten einde raad heb ik toen in een opwelling vurig gebeden dat God mij dat wilde tonen door mij persoon X tegen te laten komen. Het was misschien niet goed van mij, maar het gebeurde! Er gebeurde zelfs meer. De persoon groette mij en maakte een praatje met mij. Het was voor mij niet toevallig. En doordat ik de persoon gesproken had, wist k zeker dat ik de persoon tegen was gekomen. Sinds die tijd is het voor mij een zeker weten.
Dat zeker weten heeft rust en onrust meegebracht. Maar de HEERE werkt aan je ziel natuurlijk wel voornamelijk door de Geest door Zijn Woord.
Maar voor mij is bovenstaande zeker tot zegen geweest. Moge het je temeer uitdrijven naar Hem, Die leeft tot in der eeuwigheid!
Jo24
24-02-2014 / 12:36
God heeft mij meerdere keren laten zien dat Hij bestaat. Zelfs zo dat je er niet eens een andere conclusie uit kon trekken.
Maar dit moet niet de grond van je geloof zijn. Als het goed is zal je naar God verlangen Hij zal dit in je hart werken en mag dan je weten dat Hij alles in Zijn Hand heeft en mag je daar op blijven vertrouwen.

Vaak als je zelf dan zit te denken hoe moet ik iets oplossen of dit komt zo niet goed. Leg het bij God neer, uiteindelijk weet Hij de beste weg voor je.

Terug in de tijd

Ik ben de laatste jaren anders naar het geloof gaan kijken. Ik ben een jonge getrouwde vrouw. Mijn man en ik namen het n...
geen reacties
14-02-2015
Onze school gaat de methode “Wonderlijk gemaakt” gebruiken. Dat vind ik een goede zaak. Alleen daar staat in dat in de h...
8 reacties
15-02-2019
Waar kan ik een verklaring opvragen dat ik in Nederland geen lid ben geweest van een kerkgenootschap? Ik heb dat nodig v...
3 reacties
15-02-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering