Overgaan naar Gereformeerde Gemeenten

Ds. H. Paul / 3 reacties

05-02-2014, 08:13

Vraag

Ik ben van huis uit Hervormd. Al sinds enige tijd voel ik mij in de kerk niet meer thuis. Ik heb van alles geprobeerd: naar een andere kerk (wel NH), gesprek met de dominee, gesprekken met vrienden en ouders. Een vriendin behoort tot de Ger.Gem. Ik ben een aantal keren met haar naar de kerk geweest. De laatste keer op Nieuwjaarsdag. Het is me buitengewoon bevallen en zou daar graag deel uitmaken van de Ger. Gem. Het klinkt misschien raar, maar ik voel mij daartoe haast door de Heere geroepen. Zou er iemand op deze vraag willen reageren? Deze vraag komt echt uit mijn hart.

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Uw kerkelijke situatie kan ik niet beoordelen, ik ken de prediking niet die u hoort. Als regel ben ik geen voorstander van het verwisselen van een kerkverband. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waarin dat wel gerechtvaardigd is. Toetssteen blijft altijd Gods Woord. Zoek die prediking waarin een rijke Christus verkondigd wordt voor een arme zondaar. Maar ook hoe die bij elkaar komen. Schriftuurlijke, bevindelijke prediking beantwoordt aan het doel ervan.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Gereformeerde Gemeentenkerkkeuze
3 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
05-02-2014 / 09:44
Hallo vraagsteller,
Je vraagt om een reactie. Alleen schrijf je niet wat je redenen zijn en wat je zo aantrekt. Ik denk ook dat je volgens de bijbel moet beoordelen. In de bijbel staat beschreven hoe de apostelen de kerk leidden en hoe de kerk eruit zag en wat er werd geleerd (bijv. Hand. 2: 40-42).
Wat trekt je aan bij de Ger. Gem.? Vindt je dat ze serieuzer zijn? Of meer tegen de wereldse begeertes (televisie, disco enz.)? Of heb je andere redenen?
Reactie: emaildfj1@gmail.com
rotterdam
05-02-2014 / 11:15
Handelingen 2 - niet stoppen bij vers 42 lees 43- 47 erbij.

43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk
emaildfj1atgmailpuntcom
05-02-2014 / 17:42
Ja, sorry, dat bedoelde ik. Ik bedoelde tot vers 47 ipv. tot vers 42.

Terug in de tijd

Ik weet sinds kort dat ik zeven weken zwanger ben. Nu heb ik vorige week wat rozig slijm verloren en een paar dagen erna...
geen reacties
05-02-2011
Ik ben een meisje/vrouw van 22 jaar. Ik heb nog nooit echt verkering gehad. Ik verlang wel naar een vriend. En voel me o...
geen reacties
05-02-2008
Ik kaart wel eens met een groep vrienden. Ik heb wel eens gehoord dat het verkeerd is. Is dat zo? En zit er nog verschil...
geen reacties
05-02-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering