Menselijke logica

Ds. W. Pieters / geen reacties

20-01-2014, 13:52

Vraag

Ik heb een vraag, of eigenlijk twee. Graag zou ik die beantwoord zien door iemand van de (Oud) Ger. Gem. of HHK. 1. Onze dominee zegt in zijn preek geregeld dat we zo blij moeten zijn dat God van eeuwigheid een weg heeft uitgedacht zodat wij kunnen zalig worden. En dat is natuurlijk de waarheid, daar twijfel ik ook niet aan, omdat het anders nooit kan. Maar dan komt ongewild steeds de gedachte bij mij boven: “Maar Hij wist toch ook van eeuwigheid al, voor Hij de mens schiep, dat deze zou vallen (in de zondeval)? Dan is het toch ook niet meer dan 'logisch' dat Hij ook weer een weg zou 'moeten' bedenken zodat we onder de straf uit zouden kunnen komen? Ik ervaar deze vraag steeds als een soort Godslastering, dus zou graag weten wat u daarvan vindt. 2. De engelen zijn gevallen voordat de mensen gemaakt zijn. In de hemel kan er dus onenigheid komen. Kan dat ook nog na de laatste dag als Gods kinderen in de hemel zijn? Dat er dan ook een gedeelte weer verworpen wordt? Alvast mijn dank voor het beantwoorden!

Antwoord

1. Op een goede manier over God denken zonder de leiding van de Bijbel, is onmogelijk. Hoe vertelt de Schrift ons nu over God – en nu in het bijzonder wat betreft Zijn betrokkenheid bij de zondeval? Nergens in heel de Bijbel kun je de gedachte vinden dat God daar op de een of andere manier ‘medeplichtig’ aan is. Bijbels denken en spreken over de zonde van het eerste mensenpaar, houdt onder andere in dat we beseffen dat de schuld alleen bij hen ligt en dat God de belofte van de Verlosser dus niet verplicht was!

De gedachte –door de vraagsteller verwoord– dat het min of meer voor de hand zou liggen dat God een weg van verlossing zou uitdenken, is wel begrijpelijk, maar niet anders dan menselijke logica, waarover Paulus onder andere het volgende schrijft:

• Romeinen 8 vers 7: het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet. Het kan dit ook niet.
• 1 Korinthiërs 1 vers 19-21: er is geschreven: Ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan, en het verstand van de verstandigen zal Ik te niet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, daarom heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven.
• 1 Korinthiërs 1 vers 25: het dwaze van God is wijzer dan de mensen, en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
• 1 Korinthiërs 2 vers 14: de natuurlijke mens begrijpt/aanvaardt niet de dingen die van Gods Geest zijn. Want zij zijn dwaasheid voor hem en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

2. In de zondeloze wereld van engelen en mensen kon gezondigd worden, zoals blijkt. Maar – tenzij alle beloften van God voorwaardelijk zijn al zijn ze nóg zo onvoorwaardelijk gesteld– God belooft dat Hij Zijn gemeente eeuwig zalig zal maken. Neem als voorbeelden (en er zijn er tientallen) Johannes 3:16, waar de belofte luidt: een ieder die in Gods eniggeboren Zoon gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En Johannes 10:28-29: Ik geef aan Mijn schapen het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die ze aan Mij gegeven heeft, is groter dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vader.

Uitdrukkelijk schrijft Johannes op Patmos (Openbaring 21 vers 27): in haar (het Nieuwe Jeruzalem) zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. maar die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam.

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters

 • Geboortedatum:
  27-06-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Elspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
geen reacties

Terug in de tijd

Ik voel me ontzettend verdrietig, eenzaam en leeg. Ik ben steeds opzoek naar liefde en geborgenheid, naar een steun, een...
8 reacties
20-01-2012
De vraag die ik heb heeft betrekking op mijn geloofsleven in combinatie met mijn omgeving. Ik ben van huis uit gelovig o...
3 reacties
21-01-2020
Misschien maak ik me zorgen om niets, toch zou ik graag wat advies willen. Onze dochter van 12 jaar heeft elke paar maan...
1 reactie
21-01-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering