Psychisch onderdoor aan huwelijk

Ds. H. Paul / geen reacties

03-01-2014, 09:40

Vraag

Mijn man is autistisch en is erg fel als het gaat om pc-gebruik. Het moet allemaal gaan zo als hij het wil. Hij wil wel rekening met mij houden, maar kan dit in praktijk niet. We zijn 21 jaar getrouwd en ik ben al die jaren aan het knokken voor mezelf en ga er sinds 2007 psychisch aan onderdoor. Hij belooft steeds beterschap, maar valt dan weer terug in het oude patroon. Als de oudere jongens (plus achttien) een filmpje kijken beneden, verdwijnt mijn man naar buiten of hij sluit zich voor iedereen af en is chagrijnig. Dan moet ik het ontgelden. Ik kan niet meer... Zijn er binnen Gereformeerde Gemeente mogelijkheden om te scheiden op deze gronden?

Antwoord

Beste vraagstelster,
 
Uw vraag wijst op een ernstig probleem, dat niet eenvoudig op te lossen is. Maar dat daarom echtscheiding noodzakelijk is lijkt me veel te ver gaan. Er zijn slechts twee gronden waarop echtscheiding toegestaan is: 1. Overspel of hoererij. 2. Kwaadwillige verlating, waarbij de verlater in een overspelrelatie is getreden.
 
In de Akta van de generale synode van 1977 lees ik: “Ook wanneer een der echtgenoten zodanig lichamelijk en/of geestelijk ziek is dat herstel menselijkerwijs niet te verwachten is en waarbij huwelijkssamenleving niet mogelijk is, is een vordering tot echtscheiding niet geoorloofd. Men zal dit kruis moeten en met de hulp des Heeren kunnen dragen.”
 
Het besluit is genomen op grond van Gods Woord en laat m.i. niets aan duidelijkheid te wensen over. Zoek dan ook hierin niet de oplossing, maar zoek de mogelijkheden van therapie te benutten. Ook ambtelijke bijstand kan onder Gods zegen goede en positieve uitwerking hebben.
 
Hartelijke groeten,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

echtscheidingrelatietherapie
geen reacties

Terug in de tijd

Doe je er goed aan om als ouder een volwassene met een verstandelijk handicap te verplichten om twee keer naar de kerk t...
geen reacties
03-01-2008
Mijn vriend en ik hopen ergens dit jaar te gaan trouwen. Al langere tijd hebben we besloten om ons huwelijk kerkelijk te...
geen reacties
04-01-2018
Toen aan mij op huisbezoek de vraag gesteld werd of ik bekeerd was, worstelde ik erg met het antwoord dat ik op die vraa...
5 reacties
03-01-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering