Behouden worden

Ds. C.J. Droger / 4 reacties

23-12-2013, 11:54

Vraag

Aan een dominee uit de CGK. Onlangs kwam ik de volgende tekst uit 1 Korinthe 3:15 tegen: “Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur.” Ik heb dat hele stukje gelezen en het komt op mij over dat Christus het fundament is waarop je moet bouwen. Maar de rest is mij niet duidelijk. Het komt op mij over dat vers 15 zegt als je met verkeerde werken op Jezus bouwt, dat je dan alsnog behouden zult worden. Ik hoop hier duidelijkheid over te krijgen, want ik weet er geen raad mee.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je hebt een vraag bij 1 Korinthiërs 3:15. Je vraagt je af hoe je die tekst moet verstaan. Laat ik proberen hem aan je uit te leggen.

Je schrijft dat je het idee hebt dat het hier gaat over het fundament Jezus Christus. Nou, dat klopt. Kijk maar in vers 11. Daar zegt Paulus dat duidelijk. Vervolgens schrijft Paulus dat er op dat fundament gebouwd kan worden. Dat is vrij normaal bij een fundament. Daar komt iets op. Paulus heeft het over goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro (vers 12). Op het eerste gezicht zien we gelijk het verschil. Goud, zilver en edelstenen zijn waardevolle materialen, hout, hooi en stro zijn dat stukken minder. Wat bedoelt Paulus met deze twee groepen materialen?

Met de waardevolle materialen bedoelt hij waarschijnlijk het werk dat getrouwe dienaren van de HEERE op het fundament Jezus Christus mogen bouwen. Zij zorgen voor een stevige verankering van hun gemeente op Christus. Hij is de enige grond van het gemeentelijk leven. De mensen worden op Hem gebouwd. Met de minder waardevolle materialen wordt het werk bedoeld van dienaren van de HEERE, dat niet zo stevig verankerd wordt in Christus. Er is ook veel bij dat niet zo waardevol is voor de dienst van de HEERE. Er zijn wel allerlei vormen, maar de inhoud is vaak leeg. Deze dienaren zijn wel geroepen door de HEERE, maar in hun werk gaat niet alles zoals de HEERE het wil. Ze bouwen wel wat op, maar het is niet sterk. En als dan de dag van het oordeel komt, gaat veel van dit werk verloren. Die dienaren van de HEERE echter zelf niet. Zij worden als het ware uit het vuur gered, terwijl hun werk erin achterblijft en verbrandt. Ik denk dat zo ongeveer de uitleg van de tekst moet zijn.

Deze tekst heeft dus heel wat te zeggen tot dominees en tot gemeenteleden. En over de opbouw van het gemeentelijk leven. Wordt er wel gebouwd op het fundament Jezus Christus en op welke manier worden we erop gebouwd? Als dat niet goed gaat, gaat het straks in vlammen op. En blijft er niets van over. Echt een tekst om diep over door te denken.

Hartelijke groeten!
Ds. C. J. Droger

Ds. C.J. Droger

Ds. C.J. Droger

 • Geboortedatum:
  10-01-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Vlaardingen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

behoudenKorinthe
4 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
23-12-2013 / 17:07
Een tekst om diep over door te denken...
Wat betekent het met goud en zilver bouwt. Hoe ziet een kerk er dan uit. Zo?:
Hand. 2: 44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; 47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
Hand. 4: 32 En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk.
Reactie: emaildfj1@gmail.com
juni
23-12-2013 / 17:42
vragensteller, misschien wel interessant om uw kennis hierover zelf iets te verbreden,door cgk. ds. D.J.van Brummen en prof. Wisse,en ds. F. Bakker eens grondig te onderzoeken. Biddend !

dan denk je vanzelf nog dieper door ,wordt er wel gebouwd op het fundament Jezus Christus en op welke manier....
lees en onderzoekt u zelf,tot uw eeuwige zegen.
AHHK76
23-12-2013 / 21:41
Kan me voorstellen dat dit lastig te begrijpen is. Eens heb ik er voor de JV een inleiding over gehouden, daarom wist ik het wel. Als Christus het fundament van ons leven en werk is, kunnen we niet verloren gaan. Maar als ons leven/werk verder weinig goeds laat zien... dan worden we niet behouden dankzij onze werken, als dat al wel kon...., (want het is altijd alleen dankzij Christus) ... maar ondanks onze werken.
Ik denk hierbij toch aan een leven waar weinig (getuigenis) vanuit gaat of waarin dwalingen zijn.
adriano313
23-12-2013 / 23:39
Beste vragensteller,

De context van de brief aan de Korinthe is gericht om de gelovige op pad te helpen/richting te geven en hen te onderwijzen in het leven als heilige

De mensen die Christus aangenomen hebben, worden hier uitgebeeld als een bouwwerk van God. (aan een bouwwerk wordt dus gewerkt => werk in uitvoering)
Het gaat dus over werk in uitvoering bij mensen die Christen zijn.

Paulus heeft bij de Christenen het fundament van Jezus gelegd en op dit fundament kun je verder bouwen met drie materialen die blijvend zijn
Goud=> beeld van geloof => loutering van de gelovige
Zilver => beeld van de losprijs => de gelovige is verlost en vrij gekocht
Edelstenen=> beeld van Heilige Geest => door verdrukking wordt het kostbare, de heilige Geest juist zichtbaar in de gelovige

De overige 3 materialen (hout stro en materialen) schetsen het beeld van "eigen werken...."
Dus er bestaan 3 manieren van eigen werken die niet passen bij het fundament van Jezus
Dat Zijn dus de verkeerde werken
In de tempel van Salomo vindt je de 3 blijvende materialen ook terug. Lees de bouw er anders op na.

grt

Terug in de tijd

Als ik bid, dan heb ik de neiging om te vragen: kom toch haastig en verlos me van mijn zonden, komt toch snel want ik ho...
geen reacties
24-12-2020
Mijn ouders zijn gescheiden, mijn moeder heeft de scheiding aangevraagd. Nu wil mijn moeder schuldbelijdenis doen (want ...
geen reacties
23-12-2008
De reden waarom er een HSV is ontstaan, is o.a. dat de taal langzaam is veranderd. Sommige woorden hebben een heel ander...
16 reacties
23-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering