Kwaaltjes doorgeven aan kinderen

J. Boeijenga / 1 reactie

02-12-2013, 12:03

Vraag

Ik heb genetisch gezien wat minder leuke uiterlijkheden en niet nader te benoemen kwaaltjes. Er valt inmiddels voor mij mee te leven. Ik heb een lieve man die me accepteert zoals ik ben, die heeft hier zeker een rol in gespeeld. We denken na over het krijgen van kinderen. Ik vind het lastig dat ik mijn lastige/minder fijne kwaaltjes/uiterlijkheden genetisch mogelijk doorgeef aan mijn toekomstige kinderen. Dit speelt zo sterk voor mij, dat ik erover twijfel of ik wel kinderen wil... Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Antwoord

Beste vraagstelster,

Je stelt je vraag via RefoWeb, ik ga er vanuit dat je dus een reformatorische achtergrond hebt. In de verscheidenheid die de reformatorische gezindte kent, is er over het algemeen één bindend element en dat is de visie op de Bijbel zoals die verwoord wordt door de Heidelbergse Catechismus. Daarin staat ook een passage over “de voorzienigheid Gods” (zondag 10), waarbij er beleden wordt dat ons niets bij geval (toeval) overkomt, maar dat we overal Gods Vaderlijke hand in mogen zien. Dat maakt ons al heel bescheiden in het denken over de ‘maakbaarheid’ van ons bestaan.

Je schetst een wat negatief beeld van je uiterlijk, maar je geeft ook aan dat dit je man er niet van weerhouden heeft om met je te trouwen. Er zijn dus kennelijk nog andere aspecten die een vrouw ‘toch’ de moeite waard maken voor een ander. Nu is het enerzijds te prijzen dat je je man als een uniek persoon ziet (dat is hij ook), maar anderzijds sluit je dan maar gemakshalve uit dat je kinderen -gesteld dat zij er exact zo uit gaan zien als dat jij er uit ziet- zo’n soort man niet tegen zullen komen. Is dat niet wat voorbarig? Bovendien is de kans dat zij een exacte kopie van jou worden, niet zo groot. Je man zal allicht ook enige, of misschien wel dominante, (genetische) invloed hebben. En dan nog... “Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?”

Is het niet zo dat jouw gedachte over het al dan niet kinderen krijgen wordt ingegeven door de huidige technieken die het mogelijk maken om bijvoorbeeld d.m.v. pre-implantatiediagnostiek bepaalde erfelijke aandoeningen in een heel pril stadium te diagnosticeren, om dan vervolgens te besluiten maar niet tot die implantatie over te gaan? Waardoor er dus een embryo, d.w.z. een levend wezentje dat uit kan groeien tot een mens, reeds wordt vernietigd voordat het tot wasdom kan komen. Maar buiten dat, wanneer is een kindje ‘goed’ genoeg om te mogen bestaan? Moeten we niet belijden dat het leven als zodanig, dus onafhankelijk van de kwalificaties die wij er aan geven, al de moeite waard is, want kennelijk door God gewild?

Ik hoop dat je in biddend opzien tot God het vertrouwen mag krijgen om de vervulling van jullie kinderwens in Zijn handen te leggen.

Johan Boeijenga

J. Boeijenga

J. Boeijenga

 • Geboortedatum:
  26-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: sedationist

Tags in dit artikel:

erfelijkvoorzienigheid
1 reactie
Daniel
02-12-2013 / 12:36
Beste vraagstelster,

Uw problemen begrijp ik helemaal, uw twijfels ook. Bij ons in de familie komt alcoholisme voor, daar was ik ook bang voor bij eventuele kinderen, ook dat kan erfelijk zijn.
Toch hebben we kinderen gekregen, vertrouwen op God, maar vertrouwen op God is geen garantie voor de gezondheid van de geboren kinderen. Zo werkt God niet.
Maar we mogen wel op God vertrouwen, op Zijn genade, Zijn liefde en Zijn barmhartigheid.

Terug in de tijd

Graag zou ik aan een dominee uit de Gereformeerde Gemeente willen vragen of de vervangingsleer schriftuurlijk is. De zaa...
geen reacties
02-12-2004
Ik heb een enkele vragen over niet zo'n opwekkend onderwerp: de satan 1. Welke Schriftplaatsen spreken over de oorsprong...
geen reacties
02-12-2011
Bestaat er een boekje of folder of iets dergelijks waarin alle bezwaren tegen de HSV weerlegd worden; vanuit de grondtek...
4 reacties
02-12-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering