Werknaam HHK

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

22-11-2013, 10:34

Vraag

Op de website van de Hersteld Hervormde Kerk staat dat deze naam een werknaam is. Dat is ze al sinds het ontstaan van de kerk. Wanneer wordt er gekozen voor een definitieve naam? Of wanneer verwacht men dat te doen?

Antwoord

In 2004 werd deze naam voorgesteld door wederzijdse advocaten en door de synode van de HHK in eerste lezing vastgesteld. We dachten eerst aan een naam van tijdelijke aard en die zou later veranderd kunnen worden. Waarom? Omdat wij menen de voortzetting te zijn van de Nederlandse Hervormde Kerk. Wij zijn de enige wettige voortzetting van de vaderlandse kerk.

Door rechterlijke uitspraak mochten we de naam Ned. Herv. Kerk niet dragen. Ook niet de naam Nederlandse Hervormde Kerk in voortzetting. Dus kwam deze nieuwe naam voor een eeuwenoude kerk op tafel. Er zat niets anders op dan het met grote tegenzin te accepteren. Ik ga er vanuit dat deze tijdelijke naam definitief zal worden. Dat gebeurt wanneer de synode van de HHK de vernieuwde kerkorde in tweede lezing komt vast te stellen en dat vindt plaats bij een dubbele synode.

Wanneer is deze synode?  Sommigen binnen de synode hopen dat dit met twee jaar kan plaatsvinden. Dit gezien de voortvarendheid waarmee de synode de kerkorde behandelt. Samengevat: wanneer de synode in dubbele samenstelling de kerkorde in tweede lezing heeft aangenomen wordt de naam definitief.
 
Met vriendelijke groeten van een die nog altijd in hart en nieren Nederlands Hervormd is gebleven,

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

HHK
geen reacties

Terug in de tijd

Graag uw aandacht voor het volgende. Onze oudste dochter wil geen contact meer met ons (haar ouders). Zij heeft sinds ko...
geen reacties
22-11-2018
Ik heb een collega die bij ons is vertrokken vanwege grensoverschrijdend gedrag op seksueel vlak naar cliënten. Nu heb i...
geen reacties
22-11-2012
Is het Gods wil dat er bijvoorbeeld  een ongeluk gebeurt en er verongelukken mensen? Of is dat juist toeval dat dat net ...
geen reacties
22-11-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering