Verschil Ger. Gem. en HHK

Ds. H. Paul / geen reacties

21-11-2013, 12:50

Vraag

Over het verschil tussen de Gereformeerde Gemeente en de Hersteld Hervormde Gemeenten. Op deze site zie ik vaak dat een Hersteld Hervormde dominee hier over spreekt en er antwoord op geeft. Graag zou ik willen dat een dominee van de Gereformeerde Gemeente de verschillen aanwijst (als die er zijn). Ik hoor vaak dat de bevindelijke kennis daar anders is? Is dat zo? Mijn vraag concreet dus is: Wat zijn de verschillen tussen de Hersteld Hervormde Kerk en tussen de Gereformeerde Gemeenten? Mag je als belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente, lid worden van een Hersteld Hervormde gemeente of verloochen je daarmee je belijdenis?

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Je vraagt of er leerverschillen zijn tussen de Geref. Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk. Formeel zijn die er niet. We hebben dezelfde grondslag: Gods Woord en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid.  Al is er onderscheid in de Kerkorde.
 
Maar de interpretatie van de grondslag kan wel onderscheid geven. Naar ik meen te begrijpen is er binnen de Hersteld Hervormde gemeenten wel een duidelijk onderscheid in ligging. Er zijn predikanten die dicht bij de Geref. Gemeenten staan. Wat ik van hen lees aanvaard ik ten volle. Maar anderen staan weer verder van onze gemeenten af. Ook bij ons is er onderscheid in ligging, maar wat overigens geen scheiding betekent.
 
Bij het doen van openbare belijdenis aanvaardt men niet alleen de leer waarin men onderwezen is, als op Gods Woord gegrond en verbindt men zich daarbij te leven en sterven. Maar bindt men zich ook aan de gemeente(n) waarin men belijdenis doet. Ik wil de overgang die men naar een ander kerkverband maakt, niet altijd een verloochening aan de belijdenis noemen. Maar wel een ontrouw aan de belofte die men bij het belijdenis doen aflegt. Tenzij de noodzaak ervan aanwezig is, bijvoorbeeld bij een huwelijk of verhuizing.
 
Heb in alles de Heere nodig.
 
Hartelijk gegroet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

Gereformeerde GemeentenHHK
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil deze vraag graag aan een dominee van de Ger. Gem. voorleggen omdat ik me in dat antwoord waarschijnlijk het meest...
geen reacties
21-11-2006
Ik was vrijdag 17 oktober bij de jongerendebatavond in Utrecht en daar zei u het volgende: "Muziek is in te delen in vie...
geen reacties
21-11-2003
Ik kan het niet meer. Nooit meer zal ik worden zoals ik eens was. Ik weet eigenlijk niet eens hoelang dat geleden is. Ik...
geen reacties
21-11-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering