Verzoening

Redactie Refoweb / 2 reacties

18-11-2013, 12:38

Vraag

Wat is verzoening?

Antwoord

Redactie Refoweb

Redactie Refoweb

 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Divers
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Mailadres: vragen@refoweb.nl

2 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
18-11-2013 / 16:41
Verzoening is als iemand zijn vijandschap loslaat.
God is niet vijandig tegenover de zondaar maar de zondaar is vijandig tegenover God.
Daarom moet God zich niet verzoenen maar de zondaar moet zich laten verzoenen met God. De zondaar moet zijn vijandschap loslaten en God's vergeving om niet aannemen.
2 kor 5: 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen.

Het loslaten van de vijandschap is verbonden met een radicale verandering in het leven, zoals Jezus het van de rijke jongeling (markus 10:15-31) verwachte.
Ik communiceer er graag over: emaildfj1@gmail.com
Gerard
18-11-2013 / 17:28
Verzoening is eigenlijk 'aanvaardbaar' maken.
Naar wat ik begrijp is het het oorspronkelijke woord wat moeilijk te vertalen en zijn de meeste vertalingen onvolkomen. Bv Rom 3:25 "Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God."

In het engels wordt het wel vertaald met 'propitiation', wat komt van 'propitiate' (gunstig stemmen).
God wordt dus gunstig gestemd door het offer van zijn Zoon. Dat is het enige wat Hem gunstig kon stemmen zonder onrechtvaardig te zijn. God kan niet onrecht ongestraft laten. Dan zou Hij onrechtvaardig zijn. En elke zonde is in de eerste plaats onrecht aan God (en de tweede plaats mogelijk ook aan mensen).

In het verleden hadden sommige mensen moeite met de gedachte dat God dat zichzelf gunstig stemde door zijn Zoon te laten sterven aan het kruis en werd het wel anders vertaald. Toch in het kader van de Bijbel als geheel blijft het een goede vertaling. Denk aan Jesaja 53.

Wij zijn alleen aanvaardbaar in Christus. We kunnen onszelf niet aanvaardbaar maken voor God. Er is niets goeds in ons (Rom 1-3). Alleen als we door Christus worden overkleed met Zijn gerechtigheid zijn we aanvaardbaar. En deze gerechtigheid verkrijgen we door het geloof in (vertrouwen op) de Heere Jezus Christus.

Terug in de tijd

Kan het zo zijn dat als je als stel elkaar (veilig) bevredigt, dat dan je menstruatie onregelmatig wordt?
geen reacties
18-11-2010
Mijn vriendin heeft een heel bedenkelijk laag zelfbeeld. Hoe ik haar ook bemoedig of iets positiefs zeg, zij gelooft het...
2 reacties
18-11-2014
Aan ds. Harinck. We gaan naar een gemeente (Ger. Gem.) waar ik ben opgegroeid. Vroeger vond ik het een erg fijne gemeent...
1 reactie
19-11-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering