Erg de nadruk op zonde

Ds. G.A. van den Brink / 2 reacties

15-11-2013, 10:52

Vraag

Ik ben als charismatisch christen opgegroeid en ben afgelopen zondag naar een reformatorische kerk geweest, wat mij goed bevallen is. Toch werd de nadruk erg op de zonde gelegd. Maar in Romeinen 8:1-2 staat toch dat de Geest ons bevrijd heeft van de wet van zonde en dood? Ik heb mensen van reformatorische gemeenten naar evangelische en charismatische gemeenten zien gaan, terwijl ik mij juist goed voel bij reformatorische kerken. Ik vraag me af of dit contrast mij een goede doctrine zal geven, of dat ik het beste kan blijven bij de leer die mij tot nu gevormd heeft.

Antwoord

Beste vragensteller,

Hartelijk dank voor je vraag. Een eenmalig bezoek aan een gemeente van behoorlijk andere aard is erg belangrijk voor je eerste indruk. Je proeft de sfeer, merkt waar de accenten liggen en ervaart hoe de hoorders op de boodschap reageren. Maar voor een evenwichtig oordeel is nodig om vaker naar dezelfde gemeente te gaan. Misschien gaf de perikoop aanleiding om bepaalde accenten nadrukkelijk te leggen. Wellicht ging de tekst van die preek wel precies over zonde. Een preek mag best eenzijdig zijn, als het maar niet elke week dezelfde eenzijdigheid is!
 
Als je serieus wilt overwegen om van een charismatische gemeente over te gaan naar een reformatorische gemeente, raad ik je aan zowel te letten op de overeenkomsten als op de verschillen. Wellicht kun je baat hebben bij dit boek: Dr. Jan Hoek, “De Geest, het kruis en de gaven: een ontmoeting tussen gereformeerd en charismatisch” (Zoetermeer: Boekencentrum 2009).

Met vriendelijke groet,
Ds. G. A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

Ds. G.A. van den Brink

 • Geboortedatum:
  05-01-1974
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Kralingse Veer (Rotterdam)
 • Status:
  Actief
2 reacties
katlheen
15-11-2013 / 12:07
Ik snap het antwoord van de predikant. Op een bezoek kan je geen hele gemeente of de gang van zaken beoordelen. Vaker de kerk bezoeken om een evenwichtig beeld te krijgen lijkt me noodzakelijk.
emaildfj1atgmailpuntcom
18-11-2013 / 16:45
Het is wel belangrijk te zien dat zonde de mens van God scheidt. Dit is vooral nodig voor de bekering maar ook later. Maar ik denk dat het niet juist is om in de kerk de bekering te preken. Preken moet je tegen ongelovingen en die zijn buiten de kerk. In de kerk mogen alleen de gelovigen zijn. (2 Kor. 6: 14-18).
In de kerk moet je elkaar opbouwen. De eerste christenen kwamen elke dag samen om elkaar te bemoedigen. Daar was geen preek maar ze deelden samen het geloof. Dat moeten wij vandaag de dag ook weer leven.

In deze tekst gaat het over bekering, waar Petrus de zonde wel benadrukt. En dan over het leven van de gemeente, van de mensen die zich bekeerd hadden:
Hand. 2: 40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.
43 En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.
44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;
45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had.
46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart;
47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
Ik communiceer er graag over: emaildfj1@gmail.com

Terug in de tijd

N.a.v. de internetsite: www.kerkdruk.nl wil ik vragen of het terecht is opgemerkt dat wij God hebben gemaakt naar ons be...
geen reacties
15-11-2003
Nergens in de Bijbel wordt uitgelegd wat nu eigenlijk met de uitverkiezing wordt bedoeld. Slechts op én plaats staat daa...
geen reacties
15-11-2003
Heb je, als je de kenmerken van een eisprong hebt, helder slijm e.d. En dat als je gaat menstrueren je altijd echt een e...
3 reacties
15-11-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering