Mijn persoonlijk geloof

kand. E. Boogert / 12 reacties

24-09-2013, 12:06

Vraag

Ik ben een meisje van 18 jaar en heb een vraag over mijn persoonlijk geloof. Ik wil zo graag in God geloven, zou zo graag willen dat heel mijn leven in het teken staat van Hem. Maar ik kan het gewoon niet. Telkens ben ik twee a drie dagen vol van Hem en daarna zwakt het af en bid ik alleen 's morgens nog of Hij bij mij wil zijn vandaag, maar als ik eenmaal op weg ben naar school denk ik niet eens meer aan Hem. Ik wil dit zo graag veranderen, vooral omdat ik weet dat een leven met God zoveel rijker is dan een leven zonder Hem. Veel mensen zeggen dan ook dat het door God gegeven is dus dat ik er zelf niets aan kan doen, maar ik kan toch niet met m'n armen over elkaar blijven wachten? In de Bijbel staat ook dat God op nummer één moet staan, maar ik vind dit echt heel moeilijk. Mijn familie en vrienden zijn eigenlijk veel belangrijker voor mij. Hoe moet ik dat veranderen? Zou u alstublieft antwoord op mijn vragen willen geven, ik zit hier namelijk al een tijdje mee! Echt heel erg bedankt alvast.

Antwoord

Beste vraagstelster,

Ik vind het behoorlijk lastig om je vraag te beantwoorden. Je schrijft zo wat dingen over “mijn persoonlijk geloof,” “willen dat heel mijn leven in het teken staat van Hem,” over wachten of niet, familie belangrijker en “hoe moet ik dat veranderen?” Wat ik lastig vind is welke kant we op moeten. Toch heb ik geprobeerd met gevouwen handen dit antwoord te schrijven als antwoord op de dingen die je geschreven hebt.

Ik vermoed dat je vragen niet alleen opkomen uit wie jij bent, maar ook wat je ervaart in jouw (kerkelijke) context. Als we onze algemene kerkelijke context in Nederland (waar je overigens niets over schrijft) analyseren, dan krijg ik meer en meer het idee dat het geestelijke leven, of het leven met God iets bijzonders is. Het is niet meer gewoon het dagelijks leven, maar het is leven op een hoog (onbereikbaar???) plan. Het maakt in dat opzicht niet uit of je evangelisch of zwaar reformatorisch bent; dat raakt elkaar in dit punt, weliswaar op een verschillende manier, maar toch... (kwestie van smaak...). Het probleem daarmee is dat het een WETTISCHE opvatting is van het leven met God en dat proef ik ook in jouw vragen. Je mag gerust weten dat dit mijn hart bewogen maakt, omdat ik het zo herken en het ook voor mij lang geduurd heeft om het werkelijke geheim van het EVANGELIE te begrijpen en te doorleven.

Wettisch kan er trouwens ook heel geestelijk eruitzien. Het werkwoord van wettisch is ‘moeten’. En of dat dan in een blij geestelijke modus is, waardoor je de hele dag aan God MOET denken hoe goed Hij wel niet voor je is en wat een genade er in Christus is, of je MOET de hele dag in een diep geestelijk gevoel leven het is allebei ‘moeten’. Dus ik lees tussen de regels van jouw vraag door niet alleen dat je WIL dat je leven in het teken van Hem staat, maar ook dat dat MOET. De Bijbel zegt dat toch dat God op nummer één moet staan?! En dan tenslotte je vraag: hoe MOET ik dat veranderen? Of -zo lees ik je vraag- hoe kan ik op dat geestelijke niveau gaan leven, wat ik om me heen hoor (en misschien ook wel zie).

Dus dat MOETEN, laat dat maar los; het zal je echt niet dichter bij God brengen. Ik vind het daarom ook heel mooi en eerlijk dat je zegt: “ik kan het gewoon niet.” Tallozen leven namelijk met de illusie dat ze het wel degelijk kunnen. Zo kunnen sommigen -met hele brede ‘geestelijke’ schouders- heel veel voor God doen een heel veel aan Hem denken, maar het is wettisch. En van wettisch heeft God een afkeer! Ja, nog sterker: God haat ons vrome gedoe! (Lees maar Amos 5).

Sorry dat ik zo scherp ben, maar ik heb het op mijn hart om het zo te zeggen, omdat het in onze tijd totaal vergeten lijkt. “Er is geen mens die God zoekt en ook niemand die goed doet”, (Psalm 14:2-3). Ja, ze zijn er zat, maar dan wordt er keihard over de zonde heengestapt en gemeend dat God het ook wel best vindt.

Je kunt werken aan je geloof wat je wilt, maar zolang als je zonden ertussen zitten, brengt het je niets. Misschien denk je (of andere ‘meelezers’) dat dit hard is, maar dit is nu juist de bijbelse leer, om ons te laten zien dat we een Redder nodig hebben (Hand. 10:42).
 
We gaan weer even terug naar jouw ervaringen. Je schrijft dat je het een paar dagen volhoudt en daarna zwakt het weer af. Waarom? Omdat het uit jezelf moet komen. Luister! God kan daarmee niet door één deur. Hij gaat met jouw ‘proberen’ niet akkoord. Echt niet. Nooit. Wij hebben gezondigd en daarom missen wij Gods heerlijkheid (Rom. 3:23). Door onze zonden missen we reinheid en daardoor hebben we ook Gods heerlijkheid verloren. Als God naar ons kijkt, kijkt Hij of Zijn Eigen heerlijkheid om ons heen hangt. En als hij het niet ruikt en ziet, keert Hij Zich van ons af omdat Hij heilig is.

Waar is dan Gods genade?! Precies, laten we het daar nu over hebben. Want door het voorgaande leren wij ook Gods genade kennen en leren we zien wat genade nu echt is. Genade is dus niet dat jij de hele dag door een blij leven in God moet hebben. Dat jij iedere dag fijn kunt bidden en dan de hele dag vol bent van Hem. (Dat staat nog uit voor de toekomst, als Christus terugkomt JAZEKER!) Maar nu zitten we in dit leven vol zonden en hoe zal dan een zondaar als jij en ik kunnen leven met God? Het Woord leert ons dan dat we sterven met Christus en opstaan met Christus. De Heere weet heel goed dat het jou niet lukt en dat je het gewoon niet kan. DAAROM heeft Hij een andere manier uitgedacht en dat is dat Christus ging sterven en opstaan, zodat jij bekleed kunt worden met zijn heiligheid (=zondeloosheid) en dat God opeens Zijn heerlijkheid ziet als Hij naar jou kijkt. Waarom? Je hebt het kleed van Christus aan. Dit kleed wordt jou ook nu vanaf je beeldscherm aangeboden. Dat is genade! God rekent je iets toe wat je niet verdiend hebt. Het hele Woord wijst naar Christus en zo mag ik nu ook in deze brief wijzen. Christus, Christus, Hij ALLEEN! Aan hem heb je genoeg en heeft God ook genoeg. Met Hem kun je voor God komen.

Leven deze mensen vervolgens heilig? Denken ze vervolgens de hele dag aan God? Leven ze dan opeens altijd op dat hoge niveau? Nee, dat is niets minder dan een leugen. Neem Abraham, Simson, David, Salomo, Petrus, Paulus (zal ik er nog meer opnoemen?). Het waren onheilige heiligen. Onheilig en gebrekkig in zichzelf en heilig in Christus.

Als laatste: wat is dan het geestelijke leven? Wat is leven door een persoonlijk geloof? Dat is gewoon het dagelijkse leven. Na de zondeval is onze straf dat we dit leven ‘door moeten komen’, mogen genieten wat God geeft, moeten werken en eenmaal God ontmoeten aan het einde (lees maar het boek Prediker). Het geestelijke leven is geen bijzonder leven wat af en toe om de hoek komt kijken. Nee, het is het leven met alle gebreken en zonden erbij. Waarom is het dan toch een ‘geestelijk’ leven? Omdat je steeds mag zien dat het bloed van Christus reinigt van alle zonden (1 Joh. 1:7). Dus alle ‘hoogvliegerij’ van onze dagen ten spijt. Ik vind dat gewoon bedrog! Laten we eens eerlijk zijn en diep in ons hart kijken, dan zijn we toch allemaal grote zondaren. Dan is het toch gewoon een grote bende? Nee, niet om de zonde goed te praten, maar we zijn het. Wie dat niet weet, heeft bar weinig van God geleerd. Dus ook die dominees en kandidaten zijn grote zondaren. De actiefste christenen zijn zondaren. Het wonder is dat God zondaren roept tot de zaligheid en ze ook nog eens gebruikt in zijn kerk.

Als laatste roep ik jou en de andere lezers ertoe op om te komen zoals je bent. Er zullen ongetwijfeld meer zijn die verstrikt zitten in een wettisch leven. Laten we komen tot Christus vol gebrek. Stop maar met poetsen en proberen en vertel Hem maar dat alles mislukt. Je zult ontdekken dat het een traan van barmhartigheid bij Hem zal ontlokken, omdat hij dan een eerlijke zondaar ziet die Hem werkelijk nodig heeft (Lukas 1:53). Dan klinkt het uit Zijn mond: deze was verloren, maar is gevonden! (Luk. 15:24, 32).

Het ga je goed en God zegene je op je verdere levensweg.

Kand. Ernst Boogert

kand. E. Boogert

kand. E. Boogert

 • Geboortedatum:
  18-05-1989
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Driebruggen
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Promovendus PThU

Tags in dit artikel:

wettisch
12 reacties
emaildfj1atgmailpuntcom
24-09-2013 / 21:15
Hallo Vraagsteller,
Fijn dat je ermee worstelt en dat je dicht bij God wilt leven. Ik kan met je meevoelen omdat ik zelf vroeger deze strijd ook had. Ik ben tot de volgende conclusie gekomen: God wil dat we alles loslaten om Hem te volgen.

Zo lang je met 1 been bij de wereld bent en met 1 been bij God zal het je altijd weer in de wereld trekken. Je moet loslaten en dat is verbonden met concrete beslissingen. Ik vond het voorbeeld van de rijke jongeling (Markus 10 vanaf vers 17) indrukwekkend. Hij vroeg: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?"
Jezus zei: U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af.
En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan, neem het kruis op en volg Mij.

Jezus wilde dat Hij alles los zou laten. Dat betekende voor hem alles te verkopen. Voor mij betekende het veel andere dingen los te laten die ik liefhad. Ben jij daartoe bereid alles voor Jezus los te laten?
Jezus vergelijkt het ook met de schat in de akker:
44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker. 45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. 46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem. (Mat 13)

Deze mensen waren bereid om alles te verkopen om de schat te kopen. Als je voor God wilt leven, dan moet je stappen van geloof doen. Geloof betekent te geloven dat God je beloont als je alles voor hem loslaat. Hij zal je hart dan vervullen. Als jij je vrije tijd vult met het lezen van de woorden van Jezus, gebed enz. in plaats van hobbies, vrijetijdsbesteding, roman lezen, computer enz. dan leer je God diep kennen. Dan is het ook vanzelfsprekender om tijdens de dag aan hem te denken. Maar als je je tijd voor de dingen van de wereld geeft dan vult dat je hart. Je moet dus de zondige en onnuttige dingen en plannen concreet loslaten. Dat benadrukt Jezus:
Luk. 9: 23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
Markus 1: 16 En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.
17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.
18 En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.
19 En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren.
20 En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.
Wat denk je daarover? Reactie: emaildfj1@gmail.com

Jak. 4: 4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.
Spatie
24-09-2013 / 21:43
@email.....
Wat ontzettend jammer, dat je na het eerlijke en bijbelse antwoord van de kandidaat, zo'n reactie geeft.
Er wordt in het antwoord gezegd dat we af moeten van het "MOETEN". Vervolgens kom jij met een reactie waarin je aangeeft dat er stappen van geloof gezet MOETEN worden.
juni
24-09-2013 / 22:41
het geloof is toch en gave van God,vragensteller?
dat is Bijbels.
vraag aan de Heere of de Bijbel jou mag gaan lezen!

en...of jij jezelf mag leren kennen
dan heb je het voorlopig druk genoeg!
djmexx
25-09-2013 / 00:34
Zeker mooi en eerlijk antwoord.

We moeten juist niet proberen stappen te zetten want dat is wat we juist niet kunnen.
Als je het moet proberen lukt het nooit niet.

Het zal ons in de eeuwigheid niet lukken tot God te komen dan door genade alleen.

Zelf ben ik opzoek naar een manier die mij wel tot God brengt, mag ik leren dat U ons heeft lief gehad door Uw enig geboren Zoon.....

Dat ik eens gevonden mag worden.....
Ermelo
25-09-2013 / 09:03
Wat een herkenbare vraag. En wat een mooi antwoord. Het is een antwoord om uit te printen en nog een paar keer goed door te lezen.
Ruben92
25-09-2013 / 12:57
@Ermelo, inderdaad een antwoord om uit te printen! Prachtig antwoord, en laat het Vaderhart van onze God duidelijk zien!
Nochthans
25-09-2013 / 20:01
Beste vragenstelster

Ik wil je duidelijk maken dat we een ding moeten, we moeten ons bekeren.
Bekeren doe je zelf, het is een vrije keuze, God noemt het meer dan 100 keer in Zijn Woord.
Je kunt je ook tot mohamed of buddha bekeren, het is een ommekeer.

God zegt het in Zijn Woord, zonder Genade is alles ijdelheid. Alles wat je denkt te moeten doen heeft voor God totaal geen waarde.

Beste vragenstelster, God heeft zijn enige Zoon gegeven voor jou, De Heere Jezus is aan het kruis gegaan voor jou, weet je waarom? Omdat Ze zoveel van je houden. Wij hebben vanuit ons zelf geen liefde tot God, dat kunnen we alleen maar hebben na ontvangen Genade door de kracht van de Heilige Geest, en dan nog is het altijd te weinig.

Ware droefheid naar God over je zonden kun je nooit hebben voordat de heilige Geest in je is en deze ontvang je na Genade. overigens lijkt het door dergelijke kerken een vereiste tot wedergeboorte maar is absoluut een leugen. God wil niet dat je je zonden oprakelt, het is een belediging voor God en Zijn Zoon, Zouden zij te weinig hebben gedaan? Heeft de Heere Jezus niet genoeg geleden aan het kruis? Moeten we zelf ook nog even wat lijden? Waren de woorden van Jezus Christus aan het kruis niet “het is volbracht”? Het is een vreselijke zonde om te denken dat je berouw en in zak en as moet zitten over het geen je gedaan hebt. Het spijt me dit te moeten zeggen maar de duivel lacht dan, het houdt je van God af.

Beste, wendt je tot God, bekeer je tot Hem, vraag of Hij je zonden wilt vergeven en over je leven wilt regeren dat Hij alles voor jou mag zijn. God wilt het hoor, vele malen liever als jij, Hij wacht al jaren op je. Hij wil dat er niemand verloren gaat, ook jij niet.
Denk je dat God mensen gemaakt heeft om te laten creperen in de hel? Absoluut niet, ga op je knieën , Hij wacht op je en zal je verwelkomen met grote blijdschap en een onuitsprekelijke Liefde voor jou.
Zijn grootste wens is vervuld, Hij wilde jou en dan is er feest in de Hemel. En als je verlangen er naar is krijg je een leven met God door Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest.
Ik vergelijk het met duiken van een duikplank. Als je van hoogte wil duiken moet je eerst een trap op. Die trap is de stap om Gods aangezicht te zoeken en de wil dat Hij over je regeert. Traplopen kan best inspannend zijn, zo ook de stap om je zonden te belijden vooral als je een gereformeerde rugzak heb.
Boven aan de trap gekomen neem je een aanloop voor de duik, deze aanloop is het op je knieën gaan voor God en Hem aanroepen.
Na de aanloop zweef je door de lucht, je kunt niet meer terug en kan ook niet sturen, je geef je volledig over, je vergeet even alles, ook je zorgen, en heb maar één doel en denkt maar aan een ding, dat water, dat behoed je val, er naast terecht komen is dodelijk.
Het zweven door de lucht is de overgave aan God, volledig, al je zorgen, je hele wereld om je heen en alles wat je hebt zonder enige maar, je hele ik met volledig vertrouwen tot dat water, het Levende Water. Buiten dat Levende Water is geen behoud maar eeuwig verderf.
In het water terecht komen na het zweven door de lucht geeft je weer houvast.
Terecht komen in het levende water geeft je vrede door de Heilige Geest en geeft je houvast aan de Grote Verlosser.

Ik zal voor je bidden.
djmexx
26-09-2013 / 01:09
Als we ons zelf zouden moeten bekeren zou geen mens bekeerd worden.

Het gereformeerde word vaak als zwaar en lastig gezien maar daar word juist gewezen naar de Verlossing.
Nochthans
26-09-2013 / 19:28
djmexx
Je gaat tegen de wil van God in, Hij gebied het. Je zegt ronduit dat God er naast zit.
Hij zegt dat we ons moeten bekeren, Wil je God tegenspreken?
Ik raad je aan het nog eens te lezen zonder vooroordeel. Bekeerd zijn is heel iets anders als wedergeboren zijn.
Het gereformeerde is vreselijk lastig in Gods ogen, daar heb je gelijk in.
djmexx
27-09-2013 / 00:45
Nochtans

Je kan zeggen dat het gereformeerde lastig is en dat ik daar gelijk in heb, maar je weet duidelijk dat ik dat zo niet gezegd heb.
En je kan zeggen dat ik tegen de wil van God in ga, maar ik ga tegen de wil in zoals jij het ziet in.

Je neemt geen enkele poging om je in mijn standpunt in te leven.

Ook weet je dat God tegen adam gezegd heeft dat hij niet van de boom mocht eten, maar toch deed hij dat.
Zo roept onze Heere ons op om ons te bekeren maar toch doen wij dat niet omdat wij dat niet willen.
Net als adam het niet wilde willen wij dat ook niet.

We moeten ons bekeren ja maar we willen het niet, en als we het wel willen is het naar onze eigen wil.

We moeten ook niet over gereformeer, katholiek, evangelisch enz praten, we plakken er een naam op maar het gaat om ons eigen persoon.

Ik zeg ook niet dat jij tegen de wil van God in gaat, wie ben ik om zoiets te zeggen.

En als jij wel vind dat ik zo duidelijk tegen de wil van God in ga, maak dan uit liefde duidelijk waarom dat zo is.

Moeten we niet onze naast lief hebben meer dan onszelf, ik weet dat ik dat niet heb maar dat ik het door Genade alleen zou mogen leren.
adriano313
27-09-2013 / 12:20
Beste vragensteller, ter bemoediging,

Als jou verlangen naar God elke dag meer wordt, dank Hem maar gewoon en vraag om meer...Want Hij heeft jou lief, Hij heeft jou in je moederschoot gevormd, Hij kent je diepste verlangens en Hij weet zelfs alle haren op je hoofd, niets van je is voor Hem onbekend.

Zijn verlangen is om je te overladen met Zijn liefde en je Zijn kind te noemen! (Wauw)
Als je dat ook zo graag wilt, als je als je ellende, verdriet , schuld of schaamte ver achter je wilt laten....
Stap eens uit je dagelijkse boot!
Geloof Het Evangelie en bid het onderstaande gebed dan maar eens hardop. Want Het evangelie is Kracht Gods en is bedoelt om jou rechtvaardig te maken, jou te verlossen, jou opnieuw te kleden, een gouden ring aan je vinger te geven, zonder dat jij daar iets voor hoeft te presteren.....Als jij je hart aan Jezus geeft en Hem heer van je leven maakt (iedereen mag dat in zijn leven n.l. zelf beslissen) dan zal Hij door Zijn Heilige Geest jou veranderen!

Want niet jij moet iets voor God doen => Hij heeft door Zijn zoon Jezus iets voor jou gedaan
Niet jij hoeft hem lief te hebben => door Zijn zoon Jezus kan Hij jou nu lief hebben
Niet jou prestatie zorgt voor relatie => Jezus prestatie zorgt voor een liefdevolle relatie

Het Evangelie is gekomen om jou te redden, niet om je hulpeloos aan de zijlijn te laten staan, dat maken mensen er soms van...

De Bijbel spreekt heel nadrukkelijk dat God GEEFT, het mooie is dat jij daardoor al een verlangen hebt om Hem te dienen, niet omdat jij dat wil, maar omdat het Hem behaagt (filp 2:13). Ik ken genoeg mensen die juist dit verlangen niet hebben, sterker zij nemen een andere religie juist aan. Misschien ben je hier onbekend mee, maar heb je wel een afgevraagd hoe iemand zich vandaag tot de islam of boeddhisme bekeert? Door zichzelf te geven aan deze religie. Weet je hoe iemand echt een Christen word?

Door zich zelf te geven aan Jezus Christus en Hem te aanvaarden/ belijden als zijn Heer.

Dat is geen religie, maar dan komt kracht Gods in je leven om waarheid en genade te laten groeien. Hoe werkt aanvaarden ...,
nou, wat zeg je als je gaat trouwen, wat zeg je als je de leuke baan krijgt aangeboden, wat zegt een kind als je vraagt "wil je een snoepje"? => JA, ik wil trouwen/ ik aanvaard de baan/ ik wil het snoepje! (lees anders Kol 2:6; Rom.10; Hand 2,41; Hand 8,14)

Aanvaarden is je hart er op zetten dat je Het wilt en het met woorden bekrachtigen (rom 10:9-13). Het tegenovergestelde is dat iemand duidelijk maakt dat hij/zij het juist niet wilt! De duivel gelooft namelijk ook maar zijn doel is dat mensen het niet aanvaarden.

De reactie wordt wat te lang, ik ga afronden. Beste vragensteller neem een besluit en ga in op de roep van God om je hart aan Hem te geven. Aanvaard het evangelie zoals het genadevol aan ons, om niets, gegeven is. Wil je dat dit ook? Wil je een kind van de Vader Zijn? Laat het dan geen eigen prestatie worden en nodig Jezus in je leven uit. Geef je over aan Hem door het onderstaande gebed (hardop) te bidden:

Heere Jezus, ik kom tot u zoals ik ben
vandaag neem ik een besluit, Ik open mijn hart voor U
en nodig U uit om in mijn hart te komen wonen
Heere Jezus Christus, ik erken dat ik een zondaar ben
maar dat U voor mijn zonden gestorven bent
en alle straf, schulden schaamte voor mij aan het kruis gedragen heeft
Here Jezus dank u wel dat U mij hiervan verlost
was mij schoon door uw kostbare bloed
Dank u wel dat U mij niet afwijst maar mij aanneemt als een kind
En ik hierdoor vrede met God mag krijgen
En mag zeggen Abba Vader
Vul mijn leven Heere Jezus, wees Heer en Herder voor de rest van mijn leven
Leidt mijn weg, open mijn ogen,
Leer mij uw waarheid en genade te verstaan, vul mijn hart
Omdat ik het zelf niet kan
Heere Jezus, Dank U wel dat U er bent
Amen
Nochthans
29-09-2013 / 14:38
Beste djmexx

Doordat we beiden niet voldoende notitie nemen van ons schrijven gaat het fout en komen er misvattingen.
Wil er graag over door praten maar op deze manier vind ik het omslachtig dus niet fijn.
Als je wil kun je me mailen, ik hoor het eventueel wel.

Terug in de tijd

Ik ben een vrouw van 25 jaar en single (als enige in familie en vrienden kring), waar ik erg veel moeite mee heb. Ik heb...
3 reacties
25-09-2018
Is het mogelijk dat het spreken van God tot het verleden behoort door medicijngebruik, zoals antidepressiva? In het verl...
2 reacties
25-09-2018
Ik heb een vraag over mijn geaardheid. Ik ben een jongen van 26. Heb al een aantal jaren verkering gehad, maar ben nu al...
geen reacties
24-09-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering