Ik voel me vreselijk

R. J. Jansen / 11 reacties

09-09-2013, 12:16

Vraag

Ik ben 20 jaar en kom uit de Ger. Gem. Vroeger ben veel met Gods Woord bezig geweest en had ik veel indrukken van sterven en God. Rond een jaar of 16 ben ik gaan veranderen en nu is het zo erg dat ik ben wezen stappen en zo dronken ben geworden dat ik 's morgens bij iemand in bed lag die ik die avond ben tegen gekomen. Ik weet dat dit verschrikkelijk is en lig al dagen te huilen. Ik voel me vreselijk. Ik heb namelijk nog nooit seks gehad, omdat ik dit perse niet wilde voor het huwelijk. Ik voel me zo vreselijk vies, zondig en slecht. Ik durf niet meer te bidden, te Bijbellezen en denk dat God me nooit meer wil. Ik ben zo dor en dood van binnen. Hoe ik mij gedragen heb is zo tegen alles wat God wil. God heeft heel veel bemoeienissen met mij gehad en ik heb er zo hard tegen aan getrapt dat God nu zo ver weg is. Hoe kom ik ooit weer terug bij God? Ik durf er met niemand over te praten omdat niemand dit verwacht van mij en ik me schaam voor de mensen, maar bovenal voor God. Met wie kan ik hier over praten?!

Antwoord

Beste vriend(in),

Dronkenschap, hoererij... het is te erg om op te noemen, je hart breekt als je eraan terugdenkt. Dat het zover kon komen had je nooit gedacht. Andere mensen hadden zoiets ook nooit van jou verwacht. Maar de Heere wel. Hij weet dat er van jou en mij NIETS goeds te verwachten is tenzij Hij het zelf werkt. Wij vallen onszelf zo tegen omdat we God niet geloven op Zijn Woord. Want de Heere zegt toch dat wij vijanden van Hem zijn? In Romeinen 8:7 zegt Paulus dat wij ons helemaal niet aan Gods wet willen onderwerpen. Elke zondagmorgen als de wet gelezen wordt hoor je dat de Heere zegt: “je bent een afgodendienaar, je lastert Mijn Naam, je bent een overspeler, je bent een moordenaar.” De Heere weet het allang, alleen wij weten het niet!

Wij maar denken dat de Heere wil dat wij Zijn wet proberen te doen. Wij maar denken dat de wet een laddertje is om dichter bij de Heere te komen. En maar proberen... Wij zitten vast in het denken van de Farizeeër. “Dank u dat ik niet zo ben als...” En nu kom je erachter dat je wel net zo bent! De Heere schopt dat laddertje onder je voeten weg, om je te laten zien dat je helemaal niet dichter bij God staat dan dronkaards en hoereerders. Paulus zegt: de wet is gegeven opdat onze mond dicht gaat en wij verdoemelijk worden voor God (Rom. 3:19).

Om onze mond dicht te krijgen laat de Heere in ons leven zien wie wij zijn. Dat doet Hij altijd door het Woord. Maar soms vindt Hij het ook nodig om ons een tijdje los te laten, zodat we ontdekken dat we niet zo gehoorzaam en gewillig zijn als we dachten te zijn. Laat de Heere dan die zonden toe? Ja, want hoewel de Heere de zonden die je gedaan hebt gruwelijk vindt, vindt Hij de zonde van eigengerechtigheid, van proberen God te behagen net zo gruwelijk (Rom. 9:30-10:13).

Hoor je het? Het is voor de Heere een gruwel als wij gaan proberen een vriend van God te zijn zonder Christus te kennen. Daarom laat Hij je nu zien dat je geen vriend van God kunt zijn in eigen kracht. Je schrijft: “ik ben nu zo dor en doods”, maar dat was je altijd al! Want “Die de Zoon heeft, heeft het leven, maar die de Zone Gods niet heeft, heeft het leven niet.”

Nu laat de Heere je zien dat je nog nooit geleefd hebt, omdat je met al je ernst toch zonder Christus was. Je valt jezelf ontzettend tegen, alle beelden die je van jezelf had vallen in duigen. Jij dacht immers dat je een ernstige zoeker was, een jongen/meisje met indrukken, een serieuze jongere die met het Woord bezig is en de Heere echt wilde dienen. Je was al een eindje omhoog op de ladder van ernst, de ladder van bevinding, de ladder van gehoorzaamheid. Terwijl de Heere in Zijn Woord zegt dat je een vijand van Hem bent, zei jij: “nee hoor, ik zal U laten zien dat ik U dienen wil.” En nu de Heere je van dat laddertje afduwt, lig je in de modder. De Heere legt ons daar neer zodat we voor Hem gaan belijden dat we vijanden zijn. Daar moet het in ons leven naar toe. Vijanden... en niets meer! Vijanden zonder bijvoeglijk naamwoord. Dus geen gevoelige vijanden, ernstige vijanden, biddende vijanden, maar vijanden: goddeloos, krachteloos, reddeloos.

Als je daar nu achter komt, word je een vijand van je eigen vijandschap, een vijand van de zonde. Dan schuw je de zonde, dan ga je niet meer stappen. Maar je wordt ook een vijand van eigengerechtigheid, van je pogingen om vriend van God te zijn... dat gaat niet meer van mijn kant. Als de Heere je in de modder legt, weet je dat je nooit meer dat laddertje opkomt, maar dat Hij je in de modder moet opzoeken.

Mijn vriend(in), ik pleit bij je om nu niet weer het laddertje op te klimmen, om nu niet te gaan proberen jezelf weer voor God aangenaam te maken. Geef Hem gelijk! Belijd dat je een vijand van Hem bent en dat Hij, ja Hij alleen, je redden kan! Hoe langer je je vijandschap wilt verbergen, hoe meer Hij je er van zal moeten laten zien voordat je tot Christus komt. Geef Hem gelijk! Dat je Hem niet wilt en kunt dienen zonder Christus te kennen. Dat je je schuld niet kunt kwijtraken en uit de klauwen van de zonde niet kunt loskomen zonder Christus. Geef Hem gelijk! “O God, wees mij zondaar genadig!”

Zou God me nog wel willen hebben? De duivel zegt tegen je: “nee, natuurlijk niet.” Maar de Heere zegt: “juist nu!” Toen je omhoog klom op dat laddertje had je het kruis niet echt nodig. Maar nu ben je een dronkaard, een hoereerder. Kijk eens... daar zitten ze: hoeren, spotters, goddelozen. Wie zit er tussen? De Heere Jezus. Dáár is Hij. Dáár zoekt Hij wat verloren is. Dáár zoekt Hij vijanden. Want Hij verzoent vijanden met God! Zijn hart is zó vol van liefde tot het verlorene. Hoor eens hoe Hij met die overspelige vrouw spreekt die bijna gestenigd werd. Zie eens hoe Hij Zich ontfermd over die vrouw die met vijf mannen geleefd had! Zo is Zijn hart! Voor vijanden. Ben jij dat ook? 

Kom, kijk eens naar het kruis. Daar opent Hij Zijn hart. Daar toont Hij ons het hart van de Heere. Kom, vijand, kijk eens... Hij de reine, de Geliefde van de Vader, de Heere behandelde Hem als een vijand, de Heere behandelde Hem als een goddeloze, de Heere behandelde Hem als een zondaar. Omdat jij en ik vijanden zijn. Omdat jij en ik goddelozen zijn. Omdat jij in banden van zonde leeft, liet Hij Zich binden. Omdat jij dood bent, liet Hij Zich doden, omdat jij ver bij God vandaan bent, liet Hij zich verstoten door Zijn Vader. O, oneindige liefde, o wonder van genade. “Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven” (Rom.5:6). “O Heere Jezus, heb ik U dat aangedaan? Is dat wat mijn zonde van U gemaakt heeft?” O gruwel van de zonde, o hatelijke vijandschap, o beminnelijke Heiland. Hij heeft zo’n wonderlijke schoonheid voor vijanden, Hij is zo gepast voor goddelozen. Hij die onze plaats innam “opdat Hij ons tot God zou brengen.” Opdat Hij het oordeel van god-loosheid wegnam, opdat Hij het oordeel over vijanden dragen zou.

Kom, breekt niet je hart als je deze liefde ziet? Is Hij niet “gans begeerlijk”? Zou je niet tevreden zijn met Hem? Zou je je niet uitleveren aan Hem? Zou je je niet met al je goddeloosheid, met al je zonden, met al je vijandschap op Hem werpen? Kom, zie het Lam Gods! En roep als vijand tot God, totdat je zó op het kruis mag zien dat Hij je hart inneemt, dat je rusten mag in Zijn wonden. Als vijand met God verzoend. De vijandschap weggenomen, want die heeft Hij gedood door het kruis (Ef. 2:16). Daar bedoelt de apostel te zeggen: Hij laat je op het kruis zien, totdat alle vijandschap weg is... weg! Tevreden met Christus, om uit en door en tot Hem te leven. Vrede met God! Ja, je vlees blijft levenslang vijandig tegen God (Rom. 8:7). Daarom laat Hij Zijn kinderen steeds opnieuw op het kruis zien, om levenslang aan de vijandschap te sterven. Om levenslang, steeds opnieuw door het geloof tevreden te zijn met Christus.

Vriend(in), laat de duivel je niet wijs maken dat het voor jou niet meer kan. Als hij komt met beschuldigingen heeft hij altijd gelijk, maar hij verbindt daar leugenachtige conclusies aan. Die vader der leugen wil je vooral bezig krijgen om weer de ladder te gaan beklimmen, omdat hij weet dat Christus vijanden opraapt uit de modder. Helaas zijn er ook dominees die dat laddertje preken. Laat je daardoor niet verwarren. Er zijn twee grote gevaren in jouw geval: als je doorgaat in de modder laat de Heere je er eeuwig inliggen en als je de ladder gaat beklimmen val je er voor eeuwig af. De enige uitkomst is dat Christus komt en je opraapt, je omhelst, je reinigt. Laat de Heere Jezus weten dat je in de modder ligt, verloren, schuldig, gewond. Hij zal komen, je hoofd opheffen en je laten zien op het kruis. Hij heeft immers beloofd dat een ieder die Zijn Naam aanroept zalig zal worden. Houdt Hem daaraan: “O God, wees mij zondaar genadig!”

Ik bid je toe dat je het in de modder niet meer uithoudt en ook het laddertje niet meer vinden kunt, maar vrede vindt door Hem.

Ontvang een hartelijke groet van
Kand. R. J. Jansen

R. J. Jansen

R. J. Jansen

 • Geboortedatum:
  04-02-1987
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Scherpenisse
 • Status:
  Inactief
11 reacties
maria
09-09-2013 / 15:57
Een liefdevol en bemoedigend antwoord!
Ruben92
09-09-2013 / 16:27
Amen.
vlokje
09-09-2013 / 16:43
Tjonge, nog zo jong en nog maar kandidaat, maar wat een overweldigende preek. Het is net of je in de kerk bent vraagstelster, maar dan is heel deze kerkdienst voor jou alleen.
Ga naar iemand die van je houdt, met dit hele verhaal, en blijf er nooit alleen mee rond lopen, want dan maakt satan jouw zonden iedere dag nog 10o keer erger dan God het ziet.
emaildfj1atgmailpuntcom
09-09-2013 / 17:58
Ik begrijp dat je je vreselijk voelt. Het is ook vreselijk.
Zonden hebben consequenties. Je kunt zonden nooit meer ongedaan maken. Ze hebben consequenties voor ons gevecht tegen zonden in de toekomst. Het wordt bijv. moeilijker tegen onzuivere gedachten te strijden. Het is ook moeilijker om je God toe te keren.
God wil vergeven als je werkelijk berouw hebt. Het is niet genoeg om je vreselijk te voelen. Dat betekent nog niet noodzakelijk berouw. Maar berouw is nodig. Berouw betekent ook dat je je leven werkelijk wilt veranderen. Het komt niet zomaar tot zo een situatie. Daar moeten andere zonden aan vooraf zijn gegaan. Dat je dan steeds dieper in de zonde komt. Daarom moet je je hele leven veranderen. God wil een radicale beslissing van de mens om met de wereld te breken. Dat deed ook de verloren zoon. Hij liet alles achter en ging naar Jezus. Alleen vaak te zeggen "vergeef mij Heer" is niet genoeg. Je hart moet erachter staan. Dat betekent dan ook radicale beslissingen. Je moet de wereld loslaten en alles wat je tot zonde verleidt en met de zonden te maken heeft moet je uit je leven verwijderen.
15 Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.
16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
17 En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Joh 2)
Reactie: emaildfj1@gmail.com
levensbron
09-09-2013 / 22:04
inderdaad, wat een preek, maar niet alleen voor vragensteller.
Dat geldt voor ons allemaal.
Wat een gave om zo te( s )preken.

Wat je nodig hebt vragensteller is: JEZUS ALLEEN.

Van harte sterkte en Gods zegen
Ruben92
10-09-2013 / 09:29
Ik raad je aan om Psalmen 25 te lezen! Hopend dat je daar ook kracht uit kan putten!

Gods zegen
se7en
09-10-2013 / 08:21
emaildfj1atgmailpuntcom: Je klinkt als een farizeeër. Haal eerst de balk uit je eigen oog, voor je er één bij een ander uit trekt.
Mona
09-10-2013 / 09:28
@se7en:
het was ook heel christelijk van jou geweest om emaildfj1atgmailpuntcom per mail van deze kritiek op de hoogte te brengen. Er staat immers een email adres bij? Makkelijker kan het niet.
Daniel
09-10-2013 / 14:01
van@emaildfj1atgmailpuntcom moet je lak hebben aan de wereld, want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.
Daar zit wat in, want de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.
Berouw zult gij hebben, berouw betekent ook dat je je leven werkelijk wilt veranderen. Het komt niet zomaar tot zo een situatie. Daar moeten andere zonden aan vooraf zijn gegaan. Hier snap ik @emailennogveelmeer niet meer, dus hoe meer zonden hoe beter het berouw.
De wereld is door God geschapen, de mens die de wereld bevolkt ook en berouw is afkeren van de wereld, pfff..., afkeren van alles wat God geschapen heeft. Dus toegeven dat God gefaald heeft met Zijn schepping, in onze hedendaagse termen is dat God een loser noemen. Als dat geen schennis is weet ik het niet meer.
God is voor mij een niet te omschrijven God. Hij bestaat daar ben ik zeker van, ik geloof in God en Zijn wereld.
De vele gelovigen (en ook de niet gelovigen) die zich dagelijks inzetten voor een betere wereld doen dat niet alleen met bidden, die keren zich niet af van de wereld, ik geloof daar ook in. Jezus is ons voorgegaan, niet alleen woorden maar ook daden.
Vraagsteller, er is idd hoop voor u, bij God kunt u altijd terecht, O God, wees mij zondaar genadig is genoeg, want zo staat het geschreven.
moedervan2
09-10-2013 / 14:38
@email en alle anderen natuurlijk:

Jij roept de vragensteller op om in het werkverbond te stappen. Zelf keuzes te maken, zelf de de zonde de rug toe te keren.
Ik ben het met je eens, God vraagt gehoorzaamheid van ons. Hij wil dat wij ons afkeren van de zonde. Toen God ons schiep konden wij die keuze ook maken en de beloning was groot.
Na de zondeval, blijft de eis nog wel staan, maar wij zijn niet in staat om maar 1 gebod te houden. We hebben geen verdriet van de zonde en we kennen onzelf niet. We kennen God niet en we doen onze eigen wil. Daarom bedacht God een ander plan. Het genadeverbond. Zijn Zoon volbracht de straf en kan WEL volkomen gehoorzaam zijn. Een ieder die in Hem geborgen is wordt ook als Hem aangezien.

Als God in leven komt, gaan we de zonde zien. We gaan ook zien, dat we helemaal geen zin hebben, geen strijd hebben en dat we onze binnenkamer niet opzoeken omdat het ons gewoon niet boeit. En al weten we in ons hart beter, toch kan het zo zijn dat we anders doen. Denk aan wat Paulus zei: "Wat ik wil, dat doe ik niet, maar wat ik niet wil... dat doe ik! Ik ellendig mens!" Als het goed is gaan we zien dat we erg onwillig zijn, ook als ons hart gewillig is, we zitten zo weer in het leven van de oude mens. Die strijd blijft altijd aanwezig. We zien onszelf steeds falen. En als het van ons hartelijk zondebesef moet afhangen komt er niks terecht van onze zalig worden, want soms hebben we helemaal geen last van de zonde. En trouwens, de één krijgt ook meer zondebesef dan de ander! Dat bepaalt God helemaal zelf. Wanneer heb je genoeg zondebesef? Wanneer heb je een hartelijk leedwezen over de zonde?? Tja.. die graadmeter is echt de reformatorische troef van de duivel om mensen te weerhouden om tot Christus te gaan. Er staat nergens dat je zondebesef moet hebben. Je mag gewoon op je knieën gaan, ook zonder zondebesef, zonder zondig gevoel... wie uit het Woord weet dat Hij Jezus nodig heeft mag komen zoals hij is met/ zonder zondebesef. Ik zeg niet dat er christenen zijn die nooit hun zonden hebben leren kennen, maar God doet dat wel op zijn eigen tijd en wijze.
Wat wat staat er nog meer in Romeinen: "... Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. [ (Rom 7:26) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde."

Ook wordt er in dezelfde brief geschreven dat wij zalig worden door het geloof van Christus. Niet ons geloof maakt ons zalig, maar het geloof van de Heere Jezus. Zo ver gaat dat!
Hij brengt alles zelf mee! Wij hoeven niets te doen, zelfs niet te geloven! We hoeven niets te zijn, niets te voelen... niets te ervaren.. wij mogen onze lege hand ophouden en ontvangen. Ons aan Zijn voeten te zetten en ons stellen onder het Woord. Gehoorzaam zijn aan het Woord! Luisteren naar wat Hij te zeggen heeft, de beloften Hem steeds voorhouden, onze tekortkomingen en zonden steeds weer bij Hem brengen en belijden dat we er geen last van hebben. Dat is in de geestelijke regen gaan staan. En dan zal Hij zeker ons hart en leven veranderen, heiligen...
Mona
09-10-2013 / 17:13
vragensteller/ster,
Denk eens aan David. Hij nam de vrouw van Uria, en om te voorkomen dat het uitkwam dat ze zwanger was van hem, liet hij Uria ook nog vermoorden.
Bijna een jaar leefde hij voort, zonder berouw, en hij kreeg het ook niet uit zichzelf, want de Heere moest Nathan sturen om David met de neus op de feiten te drukken.
Toen pas bracht het hem op de knieën voor God.
David zal vast wel eens gedacht hebben: het klopt van geen kant wat ik gedaan heb. Maar ja, het is maar beter zo. Anders kom ik wel erg in de problemen.
Ook David was verstrikt geraakt in de netten van de satan, die ons vanalles probeert wijs te maken om ons geweten te sussen.
Maar als je geweten gaat spreken, wil God je juist daardoor laten zien dat Hij jouw behoud op het oog heeft. Laat het je juist tot troost zijn dat je inziet dat je verkeerd zit, want God spreekt erdoor tot jou! en juist nu mag je met al je ellendigheid en zonde en hardheid en onwil bij Hem komen.
Dat is wat Hij wil! Geschikte zondaren bestaan niet.

Terug in de tijd

Ik ben een meisje van 15 jaar en erg afhankelijk van anderen (vrienden). Als zij een mening hebben, wil ik eigenlijk dez...
geen reacties
09-09-2006
Wat zegt de Bijbel over geestelijke oorlogvoering?
1 reactie
10-09-2015
Ik heb een vraag over een zwembad waar grote Boeddhabeelden staan opgesteld. Wij zijn een keer in de Bonte Wever in Asse...
geen reacties
09-09-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering