Dopen door kandidaat

Ds. J.L. Schreuders / 8 reacties

22-08-2013, 09:54

Vraag

Mag een kandidaat dopen?

Antwoord

Beste vragensteller,

Het antwoord luidt : nee. De sacramentsbediening is gekoppeld aan de verkondiging van het Evangelie. Het is er de bevestiging van. Men spreekt dan ook wel van de aanklevende bediening van de sacramenten en dan is met aankleven bedoeld, dat het aankleeft aan het Woord. Een kandidaat heeft wel preekconsent, maar is nog niet toegelaten tot de evangeliebediening. In sommige kerken spreekt men dan ook liever over student dan over kandidaat. Zij die wel toegelaten zijn tot de evangeliebediening en daarmee zich beroepbaar kunnen stellen, maar nog niet zijn bevestigd in het ambt moeten met de sacramentsbediening wachten tot zij in het ambt van herder en leraar zijn bevestigd. Dat geldt ook voor het dragen van ambtskleding (de toga) en het uitspreken van groet en zegen. Dat zijn ambtelijke zaken, die bij het ambt van dienaar des Woords behoren. Ook ouderlingen bedienen geen doop of avondmaal. Het past niet bij hun ambt. Alles in zijn orde!  

Hartelijk dank voor de vraag, 

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

Ds. J.L. Schreuders

 • Geboortedatum:
  24-08-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief
8 reacties
89avkr
22-08-2013 / 10:45
Zo nu en dan lees ik met stijgende verbazing sommige vragen, zo ook hier! Zijn dit dingen die je echt niet weet, dan kan het zijn dat je net vanuit de wereld in de kerk komt.
Als je echter al jarenlang in de kerk zit zijn deze dingen toch algemeen bekend?
Gouwenaar
22-08-2013 / 11:07
@89avkr

Ik ben geboren en getogen in een kerkelijk milieu, en zit al jaren wekelijks in de kerk. Toch moet ik zeggen dat ik dit niet wist (ik ben overigens niet de vraagsteller).
Wat me wel verbaasd in het antwoord is dat de zegen niet mag worden uitgesproken door een kandidaat.
Bij mijn weten zijn er genoeg kerkgenootschappen (waaronder ook genootschappen die de belijdenisgeschriften onderschrijven) waar in elk geval ouderlingen (in geval van leesdienst) de zegen mogen uitspreken, alsmede de zegegroet aan het begin van de dienst.

Mag een ouderling dat wel maar een kandidaat niet?

Overigens is het niet de dominee die de gemeente zegent, maar God zelf die, door toedoen van degene op de kansel, zijn volk zegent...
89avkr
22-08-2013 / 12:45
@Gouwenaar, u zegt dat u hoort dat ouderlingen de zegen uitspreken. Met de zegen bedoelen we datgene wat de ds uitspreekt aan het einde van de dienst. De ouderlingen en studenten moeten het laatste vers uit de avondzang uitspreken. Ik begrijp de verwarring die dit bij u geeft. Velen zeggen namelijk toch: eindigen we met de zegenbede.
Aan het begin van de dienst is de regel (bij ons in de kerk) ouderlingen en studenten spreken alleen het votum, en een predikant het votum&groet.
Ik hoop dat het u nu wat duidelijker is!
rotterdam
22-08-2013 / 13:03
Ouderlingen en/of kandidaten spreken niet de zegengroet maar de zegenbede. Dus niet de Here zegene u maar de Here zegene ons.
Meestal niet met geheven maar met biddende handen.

Het dragen van de toga (zwart met bef) is in de traditie voorbehouden aan mensen met een afgeronde universitaire opleiding. (in de praktijk hoogleraren bij speciale gelegenheden, advocaten, rechters, dominees).
Dit in tegenstelling tot het ambtsgewaad (voor het gemak een “gekleurde” toga).

Volgens mij zijn dit overblijfselen van de Rooms Katholieke visie op het priesterschap.
De bediening van de sacramenten is voorbehouden aan de gewijde priester.
De huwelijksvoltrekking is een vreemde eend in de bijt.
Het is geen sacrament binnen de Protestante gedachte toch is het voorbehouden aan de predikant.
Vreemd, temeer, omdat iedereen mag voorgaan bij een begrafenis.

Het blijft vreemd, de Protestante gedachte is toch dat wij allen zijn geroepen tot het drievoudig ambt van koning, profeet en priester
Gouwenaar
22-08-2013 / 13:29
@89avkr
Er zijn genoeg kerken (ook binnen de rechtse hoek) waar ouderlingen dezelfde formulering gebruiken als een predikant. Soms zonder "zegenende handen", maar vaak genoeg ook mét dezelfde gebaren.

Het votum wordt door de gemeente uitgesproken (meestal bij monde van de voorganger, maar dan toch ook namens de gemeente), dus het is logisch dat ook een student/kandidaat/ouderling dit mag.
De zegegroet aan het begin van de dienst (in reactie op het votum) mag in alle kerken waar ik geregeld kom ook worden uitgesproken door een ouderling of kandidaat (al moet ik zeggen dat het aantal kandidaten wat ik recentelijk de preekstoel heb zien bestijgen erg laag is...)

Zoals Rotterdam al opmerkte: iedereen met een afgeronde academische opleiding mag een toga dragen.
John61
22-08-2013 / 18:10
De ds. heeft helemaal gelijk, binnen de kerkelijke orde mag dit niet. Buiten de kerkelijke orde mogen ALLE gelovigen die verkondigen ook dopen.
89avkr
22-08-2013 / 18:44
Ik kan me vinden in de opmerking van John61. Mijn eerste reactie hier sloeg natuurlijk op de vraag. Het bedienen van de sacramenten komt alleen de predikanten toe!
rotterdam
23-08-2013 / 08:43
@89avkr ; duidelijk - blijft de vraag waarom een huwelijksinzegening voorbehouden is aan een predikant ? Dat is namelijk geen sacrament. Hetzelfde geldt voor het uitspreken van de zegen.

Terug in de tijd

Tijdens de vakantie bezochten wij een Nederlandse kerkdienst in het buitenland. Het viel mij op dat de predikant votum e...
geen reacties
22-08-2006
In de achterliggende tijd is er veel geschreven in het nieuws over het verbod op ritueel slachten en de besnijdenis. In ...
10 reacties
22-08-2011
Ik heb een baby van 7 maanden. Hij is heel lief en vaak gaat alles wel goed. Ik vind het alleen wel lastig dat hij soms ...
1 reactie
24-08-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering