Boeddhabeeldjes

Ds. A.S. van der Lugt / 10 reacties

02-08-2013, 08:57

Vraag

In tuinen zie je steeds vaker Boeddhabeeldjes staan. Boeddha is geen godsdienst maar een levensleer. Wat zijn de gevaren en hoe kan men deze leer op bijbelse gronden afwijzen? Graag wil ik een foldertje maken met zo weinig mogelijk woorden om tegen deze leer te waarschuwen. Wie kan mij helpen?

Antwoord

De leer van het boeddhisme staat op vele manieren haaks op het christelijk geloof. Alleen al het feit dat men in feite het bestaan van een God of goden ontkent is in tegenspraak met het geloof dat er één God is, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Daarnaast gelooft men stellig dat menselijke inzet van meditatie of goed leven een vorm van verlossing zal opleveren. Men kent niet het verzoenend werk van Christus. Zo is er nog meer te noemen, dat in verschillende boeken of brochures is uitgewerkt. Ook een verhaal over mensen die uit het boeddhisme bekeerd zijn kan helpen. Ik noem als titel : Esther Baker, “Mijn weg van Boeddha naar Christus”, een uitgave van Ark Media 2011.

Wat betreft het plaatsen van beelden van de Boeddha in de tuin: voor veel mensen is het niet meer dan iets decoratiefs. Voor anderen verwijst het naar hun levensovertuiging. Als christen doe je niet wijs als je een dergelijk beeld plaatst in je tuin. Je wekt de verkeerde indruk, namelijk dat je meent dat naast Christus ook de Boeddha aanspreekbaar is voor je verlossing.

Hartelijke groet,
Ds. A. S. van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

Ds. A.S. van der Lugt

 • Geboortedatum:
  17-06-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerd Vrijgemaakt
 • Woon/standplaats:
  Delft
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

boeddhisme
10 reacties
AHHK76
02-08-2013 / 09:19
Een buurvrouw van mij heeft ook van die beelden in huis. Recent vertelde zij mij dat ze had gehoord dat ze geluk brengen. Inmiddels had ze gemerkt dat het bij haar niet werkte. Ik vertelde haar dat het geloof, wat daarbij hoort, volgens mij juist betekent, dat je moest berusten in de situatie. Zij vroeg mij wat ik daarmee bedoelde, toen heb ik haar iets verteld uit het verhaal van de man in de put. Dit kun je o.a. vinden via deze link: http://www.jesussaves.nl/index.php?content=134
Dat verhaal heb ik ook voor haar uitgeprint en aan haar gegeven. Zij heeft het met veel interesse gelezen. Deze buurvrouw is niet vijandig tegenover de boodschap van het Evangelie. Ik hoop en bid dat zij werkelijk de enige ware God leert kennen. Dan kunnen we een 'beeldenstorm' houden. Want wie Hem dient is wel gelukkig: Welgelukzalig.
Gods zegen toegewenst!
Daniel
02-08-2013 / 10:55
Mijn zwager en schoonzuster hangen het boeddhisme aan, lieve mensen die veel doen voor de samenleving.
Maar volgens onze leer komen ze nooit in de hemel, psychiatrische cliënten ook niet.
Wel vreemd dat Jezus voor de losers en de armen opkwam, was dat dan een doekje voor het bloeden of de kern van de Bijbel?
Johnvb
02-08-2013 / 13:37
@daniël, waar slaat dat nu weer op? Psychiatrische cliënten komen nooit in de hemel.
Lees je bijbel eens! Volgens onze leer, nou nou, welke leer is dat dan?
Ook onder psychiatrische cliënten zijn er die de naam van de Heere Jezus liefhebben! Gelukkig leert God ons anders! Die leer wil ik graag aanhangen! Want Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven, ook voor psychiatrische cliënten en ook voor boeddhisten! Maar dan moeten we ons wel willen overgeven aan Hem!
Door genade alleen!
Daniel
02-08-2013 / 14:08
@Johnvnb

Mijn vader las ons drie keer per dag uit de statenbijbel voor, mijn probleem is dat lieve mensen en mensen aan die onderkant van de samenleving leven eerst van jou zich moeten overgeven aan Hem.

Als refo staat de hemel voor je open hoe zondig je ook bent.
Jezus hielp ook mensen die het moeilijk hadden Jezus keek niet naar of je wel het juiste geloof had, met jouw ideeën is het stil in de hemel, alle lieve mensen die niet het juiste geloof hebben zijn voor eeuwig verdoemd.

Of bedoel je het anders?
Johnvb
02-08-2013 / 14:58
@Daniël,

Jammer dat je zomaar allerlei oordelen hebt. Fijn dat je het navraagt.

Het gaat er niet om wat wij vinden of denken, het gaat erom wat God zegt en hoe Hij dat zegt. En dat kunnen we vinden in Gods Woord, de Bijbel.
(Maakt niet uit welke vertaling overigens. BV de christenen in China hebben geen Statenvertaling.)

Lieve mensen moeten ook wedergeboren worden. Ook mensen aan de onderkant van de samenleving kunnen niet zonder geloof Jezus ontmoeten.
Maar Jezus vraagt alleen maar geloof. Dus zonder alle poespas of wat dan ook: gewoon als een kind Hem vertrouwen.

De hemel is absoluut niet leeg: ook dat staat in de Bijbel: het zal een schare zijn die niemand kan tellen! Van elke natie, van elk volk, elk land, elke rang en stand, van wat dan ook. Kinderen, babies, zuigelingen, jongeren, ouderen, stokouden.
Jezus staat met wijdopen armen, niet alleen voor refo's, maar voor alle mensen. Maar geloven wij Jezus wel? Of maken wij er allerlei bezwaren bij, of maken wij het zo dat we zonder geloof in Hem kunnen naderen tot Hem?

Er is toch maar Een Naam gegeven tot zaligheid, nml Jezus Christus en Die gekruisigd? Ook dat staat in de Bijbel.
En ja, dan hebben wij een grote en verantwoordelijke taak om alle mensen, van de mensen aan de onderkant van de samenleving, tot moslims, boeddhisten etc. etc. en refo's van die Ene Naam te vertellen. Want hoe zullen ze geloven als ze niet hebben gehoord van die Ene Naam?
En dan mogen wij het hen vertellen; in hun taal, op hun niveau, maar wel hen die Ene Weg tot Behoud vertellen en hen zo tot Jezus leiden.
Daniel
02-08-2013 / 15:33
@Johnvb

heb je er wel eens over nagedacht hoe het zou zijn als je als Moslim was opgevoed en in het Midden-Oosten zou zijn geboren? Zou je dan je vader en moeder niet meer liefhebben en als jood kan ook, dan geloofde je niet in Jezus........en ik heb, denk ik, minder oordelen dan jij. Ik geloof in alle mensen, ook die het leven moeilijk aankunnen, dat is wat ik van Jezus geleerd heb.
Dus alle mensen op deze aarde die nooit met de bijbel in aanraking zijn gekomen, zijn voor eeuwig verloren?
Al die vrome praatjes.......werken in Gods schepping, samen leren elkaar te kennen, elkaar helpen, daar gaat het om.
En hoe denk je over zwaar gestoorde mensen, kunnen die zonder Jezus te ontmoeten naar de hemel of hebben die pech gehad?
Johnvb
02-08-2013 / 16:51
Daniël:

Ik ga verder geen discussie aan. Lees je Bijbel, daar staat alles in.

Ja, ik heb erover nagedacht wat als ik in het Midden Oosten zou zijn geboren, of in Azië. En ik heb me rover verwonderd dat God me plaatste in Nederland. Hoewel ik christelijk ben opgevoed ben ik toch de wereld ingegaan. Ik moest er niets meer van weten. Niet van God en gebod, van geloof en de bijbel. Maar God zocht mij op, terwijl ik in de goot lag, zowel geestelijk als psychisch. Ik weet waar ik over schrijf.
Maar niet wat ik denk of vind is de norm, dat is alleen Gods woord. Ook ik vind het moeilijk om te weten dat zij die nooit van God hebben gehoord verloren zullen gaan. Maar daarom ben ik me des te meer bewust dat wij het hen moeten vertellen. Getuigenis geven van Wie God is, vertellen wie Hij wil zijn voor zondaren! En waarom Hij niet wil dat er enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot erkentenis van de Waarheid komen. Aan God ligt het niet!
God is ook de zwaargestoorde mensen genadig, dat weet ik zeker. Maar hoe of wat, dat laat ik aan God over. Dat geldt net zo voor de geaborteerde medemensjes en de babies die overlijden. Ik heb er geen antwoord op, maar Jezus wel! Ik oordeel niet, maar ik mag hen allen bij Jezus brengen!

En Daniël: ik oordeel niet over mensen, dat doet God. Ik spreek alleen Gods Woord na.
Met al mijn menselijke vragen en raadsels, ik kan Gods woord niet loochenen, dat zou God verloochenen zijn.

Het ga je goed, Daniël. Lees en leef het Woord, dat geldt ook voor mezelf natuurlijk!
Dan varen we op het beste kompas. En al die vragen?
Ook in het Woord krijgen we antwoord, niet alle antwoorden, maar straks mag ik het Hem vragen! En zal er alleen een verwonderen en aanbidden overblijven!
henkie
02-08-2013 / 17:50
@Daniel
Dat punt heb je al een aantal malen vaker proberen te maken bij een vraag en antwoord volgens mij. Ik snap niet zo goed wat de toevoeging bij het antwoord van de dominee daarbij is.
mortlach
02-08-2013 / 17:52
Ik vind het wat bijzonder dat de vraagsteller een foldertje wil maken tegen de gevaren van het Boeddhisme en vervolgens vraagt wat die gevaren precies zijn.

En ook nog eens in zo weinig mogelijk woorden. Hier is mijn bijdrage:

"Boeddhisme is geen Christendom!"

4 woorden, korter zal het niet worden. Of "Boeddha redt niet!", 3 woorden en nog waar ook. Met een beetje geluk past het nog op een dak ergens.
AHHK76
02-08-2013 / 18:40
Beste Daniël,
Ik begrijp jouw moeite en vragen over mensen die niet in God geloven en niet van Hem weten...!
God zal hen oordelen. Hoe hij dat doet, dat weten wij niet! Dat mogen we aan Hem overlaten.
Voor ons die er wel van weten, is van belang wat we daarmee doen.
Stel dat iemand nu niets van God wil weten? Denk je dat God zo iemand dwingt om eeuwig bij Hem in de hemel te zijn?
Stel dat iemand nu wel met God leeft? Die verlangt ernaar voor altijd bij Hem te zijn en zal er ook echt komen.
Dus we hebben 'simpel' nu de keus!

Terug in de tijd

Ik ben sinds vier maanden getrouwd met een weduwnaar. Ik ben 31 jaar en hij is 26 jaar ouder. Nu, na vier maanden huweli...
6 reacties
02-08-2011
Ik ben een meisje van 17 jaar. Ik heb regelmatig last van kleine beetjes urineverlies. Ik moet dan meestal opeens zo nod...
geen reacties
04-08-2016
Ik merk dat het in de reformatorische wereld niet gebruikelijk is om te luisteren naar liederen van bijvoorbeeld Joke Bu...
geen reacties
02-08-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering