Gemis van hen die ontbreken

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke / 1 reactie

30-07-2013, 15:15

Vraag

Ik mag geloven, als gave Gods en ondanks zondigheid en zonden, gered te zijn in de Heere Jezus. Hoe zullen we gelukkig en tevreden en gerust kunnen zijn, als niet al onze kinderen en onze echtgeno(o)t(e) en ouders 'straks' mogen delen in de eeuwigheid? Een collega zei: "Daar zul je dan anders in staan." Ik begrijp dat dat geen onverschilligheid is. Zal er dan wel vreugde zijn over het "samen in Gods Liefde", maar geen gemis van hen die ontbreken? Soms ween ik er in mijn binnenste over.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Wat een heerlijke wetenschap, te weten gered te zijn door de Heere Jezus, al je zonden vergeven om Jezus wil. Dan het volgende: hoe kunnen we gelukkig en tevreden leven als niet al onze geliefden gered zijn? Ja, dat is verschrikkelijk als degenen die je lief zijn nog niet gered zijn. Maar wat een wonder dat je daar de Heere om mag vragen, Hem aanlopen als een waterstroom: Heere, red mijn man, vrouw, kinderen etc. Bij de Heere is geen belemmering.Hij is genadig en barmhartig, Hij vergeeft graag. Daar kwam Hij voor! Jezus liefste werk is om zondaren te redden.

Maar als we nu sterven en onze geliefden zijn niet bij de Heere? Dan zal er toch een volkomen vrede zijn. Daar kunnen we ons geen zorgen meer maken. Daar zijn we in volle vreugde met Christus. Er is geen  verdriet in de hemel, ook geen gemis. Het is er volmaakt! We zijn daar niet met een lichaam en gevoelens, emoties, zoals hier op aarde. Nu worstelen en smeken we voor het behoud van onze dierbaren. Daar is die strijd voorbij en mogen we ten volle genieten.

Herinneringen zullen er zijn, want ons geheugen wordt niet uitgewist. Maar alles wat angstig was, zorgen gaf, pijn, verdriet, dat zal weg zijn. Alles neemt de Heere weg. Dat is voorbij. Het kan niet meer in onze gedachten  opkomen. De vragen zullen opgelost zijn, de waaroms ook. Alle tranen zullen afgewist zijn, dus ook de pijn van het gemis. Een kind van de Heere zal bij het sterven afscheid nemen van al zijn of haar geliefden en ze in vol vertrouwen in de handen van de Heere leggen. Er zijn geen huwelijksbanden meer, vertelt Jezus ons. Al de aardse betrekkingen zijn weg. We zullen helemaal op Christus gericht zijn. Volmaakt.

Hoe het allemaal zal zijn? Ik weet het niet, maar als ik de Bijbel lees, dan overtreft het al ons denken.  Het is er volmaakt! En wij zullen zijn als de engelen van God.

Zoek NU de Heere met de genen die je lief zijn. Het is NU “vindenstijd”.

Hartelijke groeten en Gods zegen,
N. J. van Dooijeweert-van der Slikke 

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

N. J. van Dooijeweert-Van der Slikke

 • Geboortedatum:
  25-04-1942
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Pastoraal medewerkster

Tags in dit artikel:

hemel
1 reactie
rotterdam
31-07-2013 / 10:01
@ peerkloppe ; interessante maar moeilijke vragen hoor – wat en hoe is de hemel ?
Ik doe een (zwakke) poging.

1) De gangbare verklaring is volgens mij dat de Gemeente in de hemel verblijft, in afwachting van de wederkomst, daarna een nieuw lichaam en in de geest (zoals Christus, na zijn opstanding)

2) M.b.t. een nieuw lichaam ben ik het met je eens, inderdaad 1 Kor. 15: 53-55 is duidelijk maar ook Openbaringen ; 19-8 zegt over de Gemeente ; en haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad is de rechtvaardigmakingen der heiligen. (=kleding dus lichaam)

3) het geheugen wordt niet gewist. ; Waarom zouden tranen worden gewist van onze ogen als er geen geheugen zou zijn en herinnering aan vroeger leed (Openb.21:4)?

Terug in de tijd

Beste Marijke Rots, bedankt voor uw antwoord op mijn vraag: Gods wil bij een relatiekeuze. Maar hoef je dan geen bevesti...
geen reacties
30-07-2015
Wij zijn getrouwd. Mag je dan op zondag seks hebben, of zijn we dan teveel met onzelf bezig in plaats van met God en Zij...
geen reacties
31-07-2020
Ik werk sinds een jaar in de gehandicaptenzorg; ‘s ochtends of ‘s avonds, ik heb dus overdag veel vrije tijd. Zoveel dat...
geen reacties
02-08-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering