Vier vragen voor ds. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul / 4 reacties

18-07-2013, 12:54

Vraag

Vier ' korte' vragen voor ds. M. J. Paul. 1. U heeft aanbevolen om "Hoe een heks Jezus vond" te lezen aan een van de vraagstellers. Ik zou het graag willen lezen, maar ik ben zo bang om het te lezen. Ik ben een zwak-gelovige. Is het gevaarlijk om dit boek te lezen? Of is dit boek alleen voor mensen die met demonen bezet? 2. De studiebijbel waar aan u aan meewerkt, daar staat bij twee delen 7a en daarna 7b op de kaft. Horen die bij elkaar, of zijn ze tussengevoegd? 3. U stelt in een artikel in de krant (RD enkele weken geleden) dat besnijdenis niet zo zeer met de doop te maken heeft. Nu is de kinderdoop en de gemeende betekenis daarvan wel min of meer verbonden met de besnijdenis/verbond etc., Komt die dan niet op losse schroeven te staan? Bij ons in de kerk heb je het formulier van volwassendoopbediening en van de kinderdoopbediending. Hoe komt het dat de betekenis zo verschillend is tussen die twee? Dat zou toch haast niet kunnen? 4. Omdat u ook Oudtestamenticus bent, nog een andere vraag. Ik zag deze korte video op internet over een christen die zegt dat als er bijvoorbeeld in het Oude Testament staat: "Uw Woord bestaat in der Eeuwigheid", dat daar niet de Bijbel mee bedoeld wordt, maar iets anders. Hij zegt ook dat de Bijbel niet Gods Woord is, maar dat Jezus dat is. Hij zegt dat de Bijbel wel gegeven is tot vermaning en corrrectie etc, maar het is niet Gods Woord. In de volgende link geeft hij zijn getuigenis. Echt zeer de moeite waard om te kijken. Heel hartelijk bedankt voor uw antwoorden alvast.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Laat ik beginnen met een vraag die bij mij opkomt. Waarom ben je een zwak-gelovige? Wat ontbreekt er aan God en aan Zijn Woord, zodat je jezelf zo typeert? Ik hoop van harte dat je je vertrouwen stelt op de Heere Jezus Christus, zodat je vast in het geloof zult worden.

Nu je vragen:

1. Het boekje van Angela Loeve is niet gevaarlijk om te lezen. Het bevat geen uitgebreide beschrijving van de zwarte hekserij. Dat is expres achterwege gelaten om alle nadruk op Christus en Zijn werk te leggen. Uit dit getuigenis blijkt dat Hij ook in onze tijd mensen tot zekerheid en tot vrijheid leidt.

2. Deel 7a en 7b. De nummering was vooraf vastgesteld. Toen de omvang bij het schrijven groter werd dan in één deel paste, is besloten twee delen uit te brengen over de brieven aan de Romeinen en Korinthiërs. Overigens betreft dat het Nieuwe Testament, en dat was al gereed voordat ik mee ging werken aan de serie boeken over het Oude Testament.

3. Inderdaad ben ik van mening dat de (kinder)doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen. De besnijdenis is een teken van het behoren tot het geslacht van Abraham en het verbond dat met hem gesloten is (Gen. 17). Hoe kunnen mensen uit andere volken delen in de genade? Volgens Efeze 2:19 en 3:6 mogen mensen die eerst veraf stonden, door het volbrachte werk van Christus, delen in Gods zegen (medeburgers, mede-erfgenamen, mededeelgenoten). Zie ook Galaten 3:8-9 voor het delen in de zegen van Abraham. Voor veel Messiasbelijdende Joden gelden beide tekenen: de besnijdenis én de doop. De besnijdenis vanwege hun afkomst en de doop als teken van het geloof in Christus. De apostelen hebben bepaald dat de gelovigen uit de volken niet besneden hoeven te worden (Hand. 15), maar de besnijdenis van de gelovigen uit het Joodse volk werd niet afgeschaft. Daarom werd Timotheüs direct daarna besneden (Hand. 16), terwijl hij waarschijnlijk al gedoopt was. De christelijke doop heeft met het verbond met Abraham en met Gods zegen via Abraham naar de volken te maken, maar wij moeten de kinderdoop niet baseren op een vervanging van de besnijdenis. Betere argumenten zijn: de onderlinge relaties in het gezin (toen veel groter dan in onze individualistische maatschappij), de proselietendoop (ook als gezin) en de vroegchristelijke praktijk. Het voert nu te ver om hier allemaal op in te gaan en ook om het onderscheid tussen de genoemde formulieren te behandelen.

4. Reactie op de eerste video. De spreker noemt een paar teksten uit het Nieuwe Testament waar Jezus het Woord van God genoemd wordt en hij verwerpt dat de Bijbel zo genoemd mag worden. Helaas maakt de spreker een verkeerde tegenstelling. De uitdrukking "Woord van God" komt in het Oude en Nieuwe Testament nog heel wat meer keren voor, waaruit meermalen blijkt dat Gods boodschap bedoeld is. Dat blijkt ook uit de synoniemen en parallelle begrippen, zoals in Psalm 119 gebeurt. Die boodschap is opgeschreven en staat nu in onze Bijbel. De spreker slaat ook de vraag over waarom Jezus zo genoemd wordt. Als de Zoon van God is Hij de vervulling en brengt Hij het Woord van God, maar daarom is er geen tegenstelling met de Bijbel. In zijn algemeenheid kun je beter boeken en artikelen met verwijzingen lezen dan naar zulke korte filmpjes te kijken, omdat controle dan bijna niet mogelijk is.
 
5. Reactie op de tweede video. De spreker wil radicaal Jezus volgen en Gods stem gehoorzamen. Het is indrukwekkend hoe hij daarmee omgaat. Toch ben ik wantrouwend. Elke keer klinkt het "De Heilige Geest maakte mij duidelijk." Het is op zich mogelijk dat de Heere zo spreekt, maar in 1 Korinthe 14 blijkt ook het belang van toetsing en die ontbreekt hier helaas. De spreker plaatst Woord en Geest teveel tegenover elkaar. Ook is hij te negatief over alle kerken en alle voorgangers die hij ontmoet heeft. Het is zeker waar dat kerken een eigen koers kunnen varen en dat Gods eer niet lang niet altijd centraal staat. Gelukkig zijn er wereldwijd ook kerken waar God echt woont en ook krachtig met Zijn Geest werkt. Mag dit allemaal zo opzij worden geschoven? Christus Zelf oordeelt veel zorgvuldiger en noemt naast het verkeerde en zwakke ook wat er goed is in de gemeenten, zie Openbaring 2-3. Het gebed om geestelijke vernieuwing lijkt mij meer op zijn plaats dan onttrekking.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occultwicca
4 reacties
rotterdam
18-07-2013 / 16:26
De professor zegt dat de (kinder)doop niet in plaats van de besnijdenis is gekomen.

Het formulier zegt ; Omdat dan nu de Doop in de plaats der Besnijdenis gekomen is,
(dit is de waarachtige en volkomen leer der zaligheid.)

Wonderlijke wereld van de theologie.
Dorah
19-07-2013 / 08:40
@ rotterdam, dit is een mooi voorbeeld van het aanpakken van de vervangingstheologie, waarover ik eerder schreef.
Ik hoop dat prof. Paul hierin niet alleen staat en dat dit uiteindelijk in het formulier wordt veranderd.
rotterdam
19-07-2013 / 10:36
Begrijp me goed, Dorah, voor zover ik weet is de enige tekst waarin woordelijk een relatie wordt gelegd tussen besnijdenis en doop Coloss 2:11,12 is. En hoewel die gehanteerd wordt als klassiek bewijs voor het ‘in plaats van’ al is het zeer de vraag of het daar zo rechtstreeks staat.

Daarom is dit ook een voorbeeld, net zoals ook o.a. de kinderdoop versus volwassenedoop, priesterschap, celibaat, inrichting eredienst, rustdag enz. waar de schriften niet 100% uitsluitsel geven.

Dat het formulier wordt veranderd ligt niet in de lijn der verwachting.
Kerken die toegeven er "honderden jaren naast gezeten hebben" komt zelden voor.

Ik ben geen theoloog dus laat alle "waarheden" rustig over me heen komen.

Het is wel opmerkelijk dat een Protestante professor dit nu beweerd. Nog niet zolang geleden MOESTEN wij "het in plaats van" verplicht geloven. En dat blijft vreemd.
MUS
22-07-2013 / 07:30
@rotterdam: Hang niet zo aan een (eeuwenlange) traditie. Dit is nooit de "leer der zaligheid" geweest. Sinds 1948 (staat Israel) mag de vervangingstheologie toch wel afgeschaft worden?
Verder hoef je niet te geloven wat de kerk zegt... Sola scriptura!

Terug in de tijd

Aan een Ger. Gem.-dominee/ouderling. Als je de droefheid naar God ervaart, weet je dan dat deze droefheid echt is en dus...
10 reacties
18-07-2017
Ik heb een vraag over het uitgaan van mijn zoon. Hij is altijd zeer eigenzinnig en heeft al van jongs af aan gedaan wat ...
geen reacties
18-07-2007
Als mensen heel veel van je zijn gaan houden maar jij geloofde dat niet en je ging ze uittesten en kwetste hen tot op he...
geen reacties
19-07-2016
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering