Ik beoefen hekserij/satanisme

prof. dr. M.J. Paul / 15 reacties

07-06-2013, 16:33

Vraag

Aan ds. Paul. Ik ben een heks. Laatst ben ik iemand tegengekomen die mij vertelde dat ze christen was. Ze zei dat ze er gelukkig door geworden is en dat het haar zekerheid gaf. Dit vind ik heel mooi voor haar. Het geloof is helemaal geen zekerheid voor mij en gelukkig word ik er ook al niet van. Ga wel (verplicht) mee naar de kerk op zondag, maar vraag me af wat ik daar doe. Het spreekt niet aan, het is saai en niet een van mijn vragen worden er beantwoord. Ik heb geprobeerd om hierover te spreken met mijn eigen predikant, maar tevergeefs. Hierdoor vraag ik me echt af wat ik er doe. Er wordt veel gezegd: "Bidt er maar voor en dan zal God wel uitkomst geven." Maar ik doe niet anders dan bidden en God blijft stil (is mijn idee). Ik kan verder niemand vinden die mij een duidelijke uitleg kan geven, dus daarom maar hier. Ik beoefen hekserij/satanisme. Dit doe ik al heel lang. Ik ga ook (helaas verplicht) elke zondag naar de kerk. Wat is nu eigenlijk de meerwaarde van het christelijk geloof en waarom zou ik dat willen aanhangen? Waarom zou ik in God moeten geloven en waarom zou ik naar de kerk blijven gaan? In mijn eigen omgeving hierover spreken is uitgesloten. Wat moet ik nu doen?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Je begint met te stellen dat je heks bent. Die zijn er in diverse vormen, maar verderop blijkt dat je de satanische vorm bedoelt, de zogenaamde "zwarte hekserij". Bij mij komt de vraag op waarom je dit bent gaan doen en hoe je in die wereld terecht bent gekomen. Het is wel duidelijk dat je teleurgesteld bent in de kerk waar je verplicht naar toegaat (verplicht door je ouders?) en dat daar je vragen niet beantwoord worden. De gemiddelde kerkdienst is inderdaad gericht op andere vragen dan die over de occulte wereld.

Jammer dat je predikant je niet verder kon helpen. Daarbij vraag ik mij wel af hoe open je bent geweest in je vragen. Heel wat predikanten verwijzen door naar een deskundige als ze zelf niet in staat zijn vragen te beantwoorden.

Je schrijft dat je niet anders doet dan bidden, maar dat God stil blijft. Dat hoeft niet slechts jouw idee te zijn, maar dat kan ook echt zo zijn. Als je twee tegenstrijdige dingen doet (tot God bidden en satan vereren) is de kans groot dat God Zich terugtrekt en niet meer spreekt. Dat is ook het oordeel over Israël als het volk verschillende godsdiensten probeert te combineren. Volgens 1 Samuël 3:1 sprak God bijna niet meer en koning Saul krijgt ook geen antwoord meer (1 Samuël 28:6). Misschien is het bij jou zo dat je uit teleurstelling over God een andere weg bent ingeslagen, maar dat merk ik niet uit de bovenstaande vraag.

Het zou mooi zijn als je met iemand van gedachten kunt wisselen die jouw vragen en problemen begrijpt. Helaas zie je die niet in eigen omgeving. Wat vind je van een mailwisseling met iemand die jou wel kan begrijpen?

Ik denk aan Angela Loeve die onlangs haar levensgeschiedenis gepubliceerd heeft: "Verbroken betovering. Hoe een heks Jezus vond", uitgeverij Gideon, 2013. Zij is sataniste geweest, maar vond daar op den duur niet het echte geluk. Het verschil met het christendom is dat satan (daar Lucifer genoemd) veel eist, maar weinig geeft. Hij zou zeker niet bereid zijn, zijn leven te geven zoals Jezus aan het kruis gedaan heeft.

Het is moeilijk om hier in kort bestek aan te geven wat de meerwaarde is van het christelijk geloof, omdat het al gauw een opsomming van argumenten zou worden. Ik vermoed dat je daar niet aan toe bent, maar dat het beter is om eerst in te gaan op je levensgeschiedenis. Waarom probeer je tegenstrijdige zaken te combineren? In een algemene vragenrubriek kan je persoonlijke situatie onvoldoende aan de orde komen. Wanneer je per mail contact opneemt, is een vervolg mogelijk.

In de tussentijd zal ik voor je bidden dat er een uitweg komt uit de moeilijkheden waarin je nu verkeert. Niet door argumenten, maar door Gods Geest kun je ook de genoemde vreugde gaan ervaren.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

occultwicca
15 reacties
irmo
07-06-2013 / 21:59
Nice answer, Doctor Paul. Very inspiring and encouraging well done!
marianne1188
08-06-2013 / 09:19
Dat je heks bent is dus ook niet iets dat je gelukkig maakt , anders had je deze vragen ook niet, maar ook een onrust in je dat je weet dat God er is. Het houd je dus bezig. Maar er is verlossing dsoor het bloed van Christus, Vraag of roep oprecht om verlossing door het bloed van het Lam, en satan moet vluchten, want Jezus is overwinnaar. Het bloed van Christus is ook voor jou nodig. Bid om bevrijding!!! Zoek iemand die dat met jou wil doen, die satan weg stuurt in Jezus naam, en bid dat je vol word met de Heilig Geest, dan vind je echte vrede!! En anders neem je contact op met ons zodat wij dat met je willen doen als je niemand hebt!! Veel zegen!!
marianne1188
08-06-2013 / 12:34
Hekserij is occult... satanisme ....ver weg van blijven!! Maar Jezus is overwinnaar !!!
Dorah
08-06-2013 / 13:18
@ franciscus: Als je daar geen idee van hebt dan zou je kunnen overwegen om een van de boeken die prof. Paul o.a. daarover heeft geschreven, te lezen. Het komt meer voor dan je denkt, ook in reformatorische kerken.
levensbron
08-06-2013 / 16:07
Beste vragensteller,
Ik schrok er erg van 'ik ben een heks '
Om bang van te worden.
Wat doe jij de Heere een verdriet zeg.
Dat is echt zondigen tegen de heilige Geest.

Eerst zul je de hekserij los moeten laten, als je dat kunt en WILT, dan pas kun je tot God bidden.
Je kunt niet God dienen en mammon.
Als je twee tegenstrijdige dingen doet (tot God bidden en satan vereren) is de kans groot dat God Zich terugtrekt en niet meer spreekt. Zegt Pr. Paul.
Werpt van u weg al uw satanische en hekserij zegt de Heere in Ezechiel en vernieuw in Mij een nieuw en rein hart.

Als je daar mee begint wil de Heere vast naar je luisteren OP ZIJN TIJD.
Hij is een goeddoend en een vergevend God.
Dus verbranden dat oude hart.
Gods zegen toegewenst.
rian2
08-06-2013 / 19:39
Levensbron....je durft nogal wat te zeggen, zondige tegen de heilige geest.... Weet je wel wat je zegt?

Lieve vraagsteller, ik zal voor je bidden...
De Heere is ook naar jou op zoek, daarom ga je naar de kerk....
Bid om bekering en geloof en of HIj jouw oude leven wil verbreken.
bij HEm is genade, voor de grootste der zondaren, voor jou en mij.
Vlucht tot Jezus want HIj wil ook jou Redder en HElper zijn...
Sterretje
08-06-2013 / 22:10
@levensbron Wat weet je nou verder van de situatie van de vragensteller? Weet je uberhaupt wel wat het is om hekserij te beoefenen? Oordeel niet gelijk over iemand op basis van 1 zinnetje.
irmo
08-06-2013 / 23:03
@Levensbron: Very nice judgement indeed. Probably exactly what the question asker DOESN'T need...you are doing exactly the same as the people in my church did...and that is also exactly why I left...
rotterdam
09-06-2013 / 09:16
@levensbron ; je durft / iemand beschuldigen van een zonde tegen de Heilige Geest.

"Daarom zeg Ik u: alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden."

Dus ? Onbegonnen zaak ?
IceCream
09-06-2013 / 16:10
Pardon Levensbron? Over de balk en de splinter gesproken.
Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde...

De zonde tegen de heilige geest? Weet je wel wat dat is?
levensbron
09-06-2013 / 17:29
EXCUUS AAN ALLEN VOORAL AAN VRAGENSTELLER,
Het is niet m n bedoeling om wie dan ook te kwetsen
Dorah
09-06-2013 / 20:02
@ levensbron: ik denk dat iedereen ervan uitgaat dat het niet je bedoeling was om te kwetsen maar de vraag die blijft bestaan is: besef je wat je met de woorden ' zonde tegen de Heilige Geest' zegt? Weet je wel wat daarmee wordt bedoeld? Als iemand dit begaat dan klopt het wat 'rotterdam' zegt. Dan zou het voor de vraagsteller geen enkele zin meer hebben om hulp te zoeken. Kijk uit met wat je zegt want je kunt iemand daarmee nog meer in de put praten en iemand daarmee hoop ontnemen, terwijl dit onterecht is.
Als iemand om hulp vraagt en oprecht naar God zoekt, heeft die persoon niet de zonde tegen de Heilige Geest begaan. Als je die zonde hebt gedaan, wil je nooit meer iets met God te maken hebben en zul je daar ook nooit meer naar zoeken.

@ irmo: ik kan me herinneren dat jij hier ook ooit een vraag aan prof. Paul hebt gesteld. Wat is de reden dat je nu in het Engels communiceert?
Daarnaast vraag ik me af hoe het nu met jou gaat? Heb je wat aan het antwoord gehad?
irmo
09-06-2013 / 20:43
@Dorah: woops, ik zie het...ik heb de reactie getikt terwijl ik op mijn werk zit, en aangezien ik in Portugal woon en ik voornamelijk in het engels communiceer is het er doorheen geschoten..excuus!

Jawel, ik heb ooit ook een vergelijkbare vraag gesteld, al is mijn situatie wel anders dan de vraagsteller hierboven. Toch heb ik wel het een en ander aan dit antwoord, want toen ik dit las werd mijn onuitgesproken vraag beantwoord ;)

Met mij gaat het goed. Ik ben nog steeds geen christen, ga ik waarschijnlijk ook niet worden, maar dr. Paul heeft wel een aantal van mijn vragen kunnen beantwoorden en daar ben ik erg blij mee.
IceCream
09-06-2013 / 20:56
@ Levensbron: excuses aanvaard ;) de tong (of in dit geval het toetsenbord) is soms (te) snel.

Wat betreft de vragenstelster. Ik wilde je het verhaal van Rowland Hill en Lady Anna Erskine (waargebeurd) niet onthouden. Het gaat me niet om die dominee, maar om de boodschap. Dat geldt nu nog steeds. Het verkopen van de ziel per opbod:

http://www.heartcry.nl/artikelen_flitsen_298
marlies123
10-06-2013 / 12:55
vragenstelster..
Geloof geeft je geen zekerheid.. je word er niet gelukkig van. Naar de kerkdienst gaan vind je saai, je vragen worden er niet beantwoord. Ook van God krijg je geen antwoord als je bid.

Ik kan best begrijpen dat je denkt wat heeft het geloof en kerkgaan voor mij nog zin? Wat is de meerwaarde ervan? (ik heb zelf ook wel eens in zo,n dal gezeten).
Maar ik hoop wel echt voor je dat je eens zal gaan beseffen in de toekomst dat de occulte wereld die je nu beoefent toch wel een heel verschil is/was met het dienen van de Heere.

Het naar de kerk toe gaan (onder te preek te komen), in de Bijbel te lezen hoe je Hem kan leren kennen, te bidden tot God om bekering. Deze middelen wil God echt werken tot jouw bekering!

Veel wijsheid voor de toekomst, en ik hoop dat de Heere niet meer stil voor je zal blijven!

Terug in de tijd

Ik las pas een artikel over sveltyll, een afslankkuur die wonderbaarlijk zou moeten werken. Wat moet je hiervan denken?
geen reacties
07-06-2008
Mijn vriendin vind dat ze te kleine borsten heeft. Nu zijn er pillen te koop die haar borsten één of twee cupmaten kunne...
geen reacties
07-06-2006
Mijn vriend en ik zijn momenteel aan het kijken of we een huisje gaan kopen, of dat we een huurhuisje proberen te krijge...
geen reacties
07-06-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering